Vill du få din kundlojalitet att blomstra?

Dagens konsumenter bryr sig om att skydda miljön. Och de vill att deras favoritföretag hjälper dem att göra det.

Langoëlan-skogen, Frankrike
Ge kraften till dina kunder

Trädplantering, en grön framtid och kundlojalitet

Vi på EcoTree planterar skog av tre orsaker: djurlivet, minskad koldioxidpåverkan och för att skapa hållbart virke. Så vi vet ett och annat om att agera för miljön. Och vi vill få med oss ditt företag! Plantera träd åt dina kunder så ger vi även dem kraften att agera för miljön.

cabrone-capture

Skydda naturen

Gör dina kunder till trädägare - då kan de engagera sig i att preservera Europas skogar och skydda den biologiska mångfalden, de mål som präglar vårt skogsbruk.

cabrone-capture

Agera mot klimatförändringar

Konsumenter letar efter konkreta sätt att motverka klimatförändringar. Och som trädägare får de ett. De bidrar till att öka antalet kolsänkor på planeten och får möjlighet att räkna ut sitt bidrag.

checkmark

Investera i en grön framtid

Som skogsägare bidrar din kund till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Och när deras träd avverkas för att skapa timmer är hela vinsten deras. Alltså är det både ett sätt att agera för en grön framtid och en bra investering.

Hur?

Hur dina kunders engagemang ökar när du belönar deras lojalitet med träd

96%

av Europas medborgare uppfattar klimatförändringar som ett allvarligt problem.

88%

av konsumenterna på marknaden vill att varumärken ska hjälpa dem att bli mer miljövänliga.

79%

ser ett företag som agerar mot klimatförändringar som mer innovativt och konkurrenskraftigt.

62%

av konsumenterna föredrar företag som prioriterar miljöskydd.

Träderbjudanden

2 sätt att odla kundlojalitet

Plantera din företagsskog

Stöd dina kunders gröna engagemang - plantera ett träd när de köper något.

Ditt företag får:

checkmark

Ökad försäljning och lojalitet

checkmark

100% av vinsten från trädet

checkmark

Möjlighet att kommunicera att det agerar för planetens bästa

Köp något - och få ett träd

Erbjud dina kunder ett träd när de köper din produkt eller tjänst.

Din kund får:

checkmark

Agera för miljön (tillsammans med dig)

checkmark

100% av vinsten från trädet

checkmark

Nya positiva associationer kring ditt företag och dess miljömedvetenhet

Partnerskap

Hur HSBC engagerar sina kunder genom EcoTree

EcoTree

Varje gång en kund köper en livförsäkring hos HSBC firar de genom att plantera ett träd. En försäkring - ett träd. Det är ett livslångt partnerskap för planetens bästa.

VILL DU VETA MER?

Bli en del av rörelsen

Ludwig EcoTree

Det här är Ludwig.
Han hjälper dig att bli en del av vår växande rörelse.

biodiveristy

mer än 50000

Privatkunder
Contact us

mer än 1000

Företag
partners