Har ni som mål att nå nettonollutsläpp?

Köp verifierade koldioxidcertifikat som är baserade på naturbaserade projekt av hög kvalitet i Europa.

carbon-page.carbon-credit-offer.card1.subtitle

carbon-page.carbon-credit-offer.card2.subtitle

Så här fungerar det när vi jobbar ihop

Så här fungerar det när vi jobbar ihop

När vi utformar skogsbruksprojekt uppskattar vi mängden uppfångad koldioxid genom vår egna metod, som har verifierats av Bureau Veritas. Till skillnad från andra metoder är den specifikt utvecklad för att representera skogsbrukssystem som kontinuerligt är täckta av skog.

Vi använder vår lokala koppling och skogsbrukskunskap för att hitta det perfekta markområdet för ert projekt.
Våra hållbara skogsbruksmetoder (silvikultur) innebär att vi avverkar en del av träden och säljer träet vidare, medan skogens och dess välmående ekosystem blir kvar för alltid.

Vart femte år följer vi upp mängden koldioxid som tagits upp tack vare ert projekt. Det gör att ni får konkreta bevis på er organisations insats och dess positiva effekt på klimatet. Vi kombinerar markbaserade mätningar och telemetrisystem för att utvärdera era skogar och för att hjälpa er att kommunicera framstegen till era nyckelintressenter på bästa sätt.

who_we_are_page.section_values.heading

EcoTree

EcoTree

EcoTree

Räkna ut ert företags koldioxidavtryck

Räkna ut ert företags koldioxidavtryck

flygbild av en lungformad skog

carbon sequestration
CO2
C