Har ni som mål att nå nettonollutsläpp?

Köp verifierade koldioxidcertifikat som är baserade på naturbaserade projekt av hög kvalitet i Europa.

carbon-page.carbon-credit-offer.card1.subtitle

carbon-page.carbon-credit-offer.card2.subtitle

carbon-page.carbon-credit-offer.card3.subtitle

carbon sequestration
CO2
C

Så här fungerar det när vi jobbar ihop

Steg 1

Modellering

När vi utformar skogsbruksprojekt uppskattar vi mängden uppfångad koldioxid genom vår egna metod, som har verifierats av Bureau Veritas. Till skillnad från andra metoder är den specifikt utvecklad för att representera skogsbrukssystem som kontinuerligt är täckta av skog.

EcoTree

Steg 2

Plantering och vård av skogar

Vi använder vår lokala koppling och skogsbrukskunskap för att hitta det perfekta markområdet för ert projekt.
Våra hållbara skogsbruksmetoder (silvikultur) innebär att vi avverkar en del av träden och säljer träet vidare, medan skogens och dess välmående ekosystem blir kvar för alltid.

EcoTree

Steg 3

Verifiering och rapporter

Vart femte år följer vi upp mängden koldioxid som tagits upp tack vare ert projekt. Det gör att ni får konkreta bevis på er organisations insats och dess positiva effekt på klimatet. Vi kombinerar markbaserade mätningar och telemetrisystem för att utvärdera era skogar och för att hjälpa er att kommunicera framstegen till era nyckelintressenter på bästa sätt.

EcoTree

Räkna ut ert företags koldioxidavtryck

Räkna ut ert företags koldioxidavtryck

flygbild av en lungformad skog

Vårt koldioxidmanifest

Vårt manifest

Mycket mer än koldioxid

EcoTree har en naturnära approach till skogsbruk, vilket innebär att våra metoder tar hänsyn till de naturliga ekosystemen och stödjer den biologiska mångfalden. Skogarna är permanenta - vi lämnar aldrig kalhyggen efter oss.

flygbild av en skog

Hållbarhet

Vi planterar och vårdar träd av olika åldrar och arter för att gynna den biologiska mångfalden och undvika att lämna kalhyggen efter oss i slutet på trädens livscykel. Vi har inga monokulturella skogar. Istället planterar och vårdar vi varierade blandskogar där många olika vilda djur och växter trivs. Dessutom använder vi inte några insektsmedel eller ogräsmedel i vårt skogsbruk. Våra unga träd skyddas mot angrepp med ett naturligt bekämpningsmedel eller tillfälliga staket.
Se mer Se mindre
bild på en fågel

Biologisk mångfald

Våra hållbara skogsbruksmetoder bidrar till att bevara och stärka det naturliga växt- och djurlivet. På EcoTree gör vi mer än att plantera träd. Vårt team av skogsbruksexperter går samman med skickliga lokala partners och arbetar med livsviktiga projekt för att återställa och bevara den biologiska mångfalden. Några exempel är att vi sätter upp bikupor, anlägger ängar där växter åter kan blomstra och skapar livsmiljöer för det lokala djurlivet.
Se mer Se mindre
carbon_capture.card3.img_alt

Social påverkan

carbon_capture.card4.img_alt

Lokala projekt

Vi utvecklar endast projekt i Europa. Vi arbetar direkt med lokala organisationer och markägare för att stödja den lokala arbetsmarknaden och utveckla den hållbara skogsbrukssektorn.
Se mer Se mindre

Ni gör en insats för att nå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG)

Vi på EcoTree är experter på koldioxidupptag av hög kvalitet. När ni utvecklar projekt med EcoTree gör ni en aktiv insats för att nå FN:s mål för hållbar utveckling, och bidrar i kampen mot klimatförändringar.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds