Projekt inom återbeskogning för företag

Äg, sponsra eller ge bort träd - fånga upp koldioxid och nå era hållbarhetsmål

Kontakta oss
Kontakta oss

Två sätt att bidra till Europas återbeskogning

Era målsättningar som företag är det som avgör vilket sätt som passar bäst för att nå era hållbarhetsmål. Det finns flera sätt att göra en insats för planeten genom skogsprojekt tillsammans med EcoTree.

Äg träd i skogen

Bli trädägare hos EcoTree (ni äger träden, vi äger skogen)

Bevara skogar och deras biologiska mångfald

Bidra till att skapa kolsänkor som fångar upp och binder koldioxid från atmosfären

Få ekonomisk avkastning från träet efter att träden avverkats med hållbara metoder

Sponsra träd

Var med och utveckla våra skogar

Finansiera inköp av frön och trädplantor

Bidra till att skapa en säker tillväxtmiljö för träden

Stöd lokala aktörer inom branschen och skapa nya arbetstillfällen

Upptäck allt det fantastiska med att äga träd

En ekologisk och ekonomisk investering på samma gång

EcoTree köper och tar hand om skogar och marker som vi sedan vårdar enligt hållbara skogsbruksmetoder.Men träden i skogarna ägs av våra kunder - företag och privatpersoner som valt att göra en insats för planeten.Ägandemodellen innebär också att träden ökar i värde med ungefär 2% varje år när de växer.När era träd blivit redo att skördas tar EcoTree hand om träet från dem och säljer det till lokala sågverk.Sedan går hela vinsten till er som trädägare.

EcoTree

Skapa er egna företagsskog

Vi äger över 1 000 hektar skog i våra många markområden. Det gör att vi kan skapa skräddarsydda företagsprojekt som möter era hållbarhetsmål.Genom att äga träd gör ni en insats mot klimatförändringar och för att bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som ni bidrar till att finansiera projekt med positiv lokal och social påverkan. Ni uppdateras kontinuerligt om framstegen i era projekt, flera gånger om året. Det gör att ni kommer närmare projektet och får god insikt i resultaten och därför kan kommunicera ännu mer engagerande, tillsammans med oss. Vårt team finns såklart alltid där för att hjälpa er om ni har frågor och funderingar.

EcoTree

Vad ingår i er investering?

  • Utformning och utveckling av skogsbruksplaner
  • Förberedelse av jorden samt trädplantering
  • Våra skogsbrukare tillsammans med lokala partners vårdar och sköter skogen enligt hållbara metoder
  • Kontinuerlig och långsiktig uppföljning med information kring miljöeffekterna och den positiva skillnad träden gör

EcoTree

Sponsra träd

Sponsra träd

Att sponsra träd innebär bland annat att ni bidrar till att hjälpa dem att växa till sig i en skyddad skogsmiljö som fungerar ungefär som en barnkammare för träd. Det är ett sätt för er att stödja vårt hållbara skogsbruk i ett av dess tidigaste faser. När era sponsrade träd är redo planteras de sedan in i en våra skogar. Våra skyddade miljöer för unga träd är placerade så nära våra skogar som möjligt för att hålla verksamheten lokal.
Kontakta oss
b2b_index_forest.treesponsorship_alt

Minska ert koldioxidavtryck

Bli klimatneutral och nå era hållbarhetsmål genom att äga träd, en av världens bästa kolsänkor!

tree
Lär dig mer

Ge träd

Ge träd

Visa era medarbetare, kunder och partners att det är viktigt att göra en insats när det gäller klimatförändringar och andra miljöutmaningar. Att ge träd i present är ett konkret och kraftfullt sätt att demonstrera ert engagemang och på samma gång nå era CSR- och hållbarhetsmål.
Lär er mer
b2b_index_forest.givetree_alt

Projekt inom biologisk mångfald

Projekt inom biologisk mångfald

Stöd projekt inom biologisk mångfald som bevarar livsviktiga ekosystem och skyddar det lokala djur- och växtlivet.
Lär er mer
turtle photo

Er insats bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling

När ni stödjer ett av våra projekt inom hållbarhet gör ni en fantastisk insats mot klimatförändringar och hjälper mänskligheten att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Våra hållbara skogsbruksmetoder fångar upp koldioxid och hjälper till att bevara den hotade biologiska mångfalden. De som köper träd i våra skogar gör redan en viktig skillnad när det gäller biologisk mångfald. När ni stödjer ett av våra projekt inom biologisk mångfald gör ni en ytterligare insats mot klimatförändringar och hjälper planeten att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds