Räkna ut ditt företags koldioxidavtryck

Bli medveten om dina koldioxidutsläpp och hitta sätt att minska din påverkan på planeten.

expendable-paragraph
Se mer Se mindre
flygbild av en lungformad skog

Planera för att göra skillnad på riktigt

Det är av denna orsak som vi har utvecklat en strategi som handlar lika mycket om att minska utsläppen av växthusgaser som att återställa och utveckla kolsänkor genom investeringar i skogsbruk. Det är också därför som vi föredrar att prata om ekologi och miljö, snarare än att kompensera för utsläpp. När du investerar i EcoTrees skogar hjälper du till att fånga upp koldioxid, men du deltar också i lokala projekt för att plantera och ta hand om Frankrikes skogar.

Idag vet vi att skogar är den bästa kolsänkan som finns på land, tack vare trädens förmåga att absorbera koldioxid. Våtmarker är en annan viktig kolsänka som behöver skyddas och återställas. Det är därför vi jobbar med att underhålla skogsdammar och återställa torvmossar. Skogar innehåller många olika ekosystem - alla har sin egna roll i att fånga upp koldioxid. Komplexiteten är en av orsakerna till att vi jobbar med skogen på så många olika sätt.

När du finansierar dessa projekt för att skapa kolsänkor innebär det inte bara att du gör en insats för miljön och motverkar klimatförändringar; du investerar också i något som kan ha stor påverkan på andras bild av ditt företag. De sociala och miljömässiga utmaningar som ni gör en insats kring när ni jobbar med CSR är något som många unga har i åtanke när de kommer ut på arbetsmarknaden. Och det kommer bara att bli viktigare! Idag är miljöinsatser en del av framgångsrik affärsutveckling.
Se mer Se mindre
Vårt koldioxidmanifest

Gör en varaktig insats

Koldioxidkompensation går ut på att ditt företag finansierar projekt som påstås vara bra för miljön. Det kan kännas bra, men samtidigt gör det ofta rätt lite för att sänka dina koldioxidutsläpp. Och minskade utsläpp är det som gör den verkliga skillnaden.

Låt oss titta på ett exempel. Säg att ditt företag köper koldioxidkrediter som ingår i ett projekt som drivs i en helt annan del av världen. Förändrar det verkligen ditt beteende på hemmaplan, eller får det dig att sluta förorena? Du kan ju fortsätta ha lika stora koldioxidutsläpp i framtiden, trots krediterna.

Se mer Se mindre