Faouët-skogen, Frankrike

Den ultimata långsiktiga investeringen

När världens natur och ekosystem fungerar på ett bra sätt finns det bara vinnare, inklusive ditt företag. Stöd våra mångfaldsprojekt och hjälp oss att bevara, återställa och öka planetens biologiska mångfald.

Upptäck
Faouët-skogen, Frankrike

När världens natur och ekosystem fungerar på ett bra sätt finns det bara vinnare, inklusive ditt företag. Stöd våra mångfaldsprojekt och hjälp oss att bevara, återställa och öka planetens biologiska mångfald.

Gör skillnad

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

Återbeskogning

reboisement

Våra återplanteringsprojekt stödjer skogsägare som har påverkats av överexploatering, klimatförändringar, sjukdomar eller skogsbränder. 75% av skogarna i Frankrike ägs av privata skogsägare som sällan har tillräckliga resurser för att återplantera. Och där kommer vi in i bilden. Genom att driva återplanteringsprojekt skapar vi kolsänkor, samtidigt som vi hjälper till att bevara skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värde. Tillsammans med dig ger vi skogen liv igen.

Miyawaki-skogar

miyawaki

Primära skogar består av inhemska trädarter med få tecken på mänsklig påverkan. De är oftast täta och brukar ha en stor biologisk mångfald. Den japanska botanikern Akira Miyawaki har utvecklat en metod inom återbeskogning som gör att primära skogar kan växa i mark som påverkats av människor - och det tar bara 30 år! Miyawaki-skogar växer 10 gånger snabbare än vanliga skogar och har en 100 gånger högre biologisk mångfald. Ditt bidrag kan hjälpa oss att återväxa skogar med hjälp av Miyawakis metod.

Bin och planteringar

abeilles

De flesta växterna på jorden är beroende av att bin pollinerar dem. Faktum är att bin är avgörande för fortsatt liv på planeten. Visste du t ex att 80% av våra livsmedel är beroende av dem? Och det är bara en av många orsaker till att bin är så viktiga. Trots det är de allvarligt hotade. För varje år som går försvinner 30% av bikolonierna, och i Frankrike har 70% av honungsbibeståndet försvunnit under de senaste 150 åren. Men du kan göra skillnad. När du sponsrar bin tillsammans oss stödjer du biodlare och hjälper dem att skapa kolonier med stor biologisk mångfald där bin kan blomstra.

Jordbruksskog (agroforestry)

agroforesterie

Agroforestry (skogsjordbruk) är en metod som går ut på att växa träd och jordbruksgrödor på samma mark. Det är ett ekologiskt och självförsörjande sätt att odla som förbättrar en plats socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men hur går det till? Jo, skogsjordbruk återväxer marken och naturresurserna och leder till en mycket större biologisk mångfald. Samtidigt ger det odlarna en chans att utveckla sin verksamhet och öka inkomsterna. Ditt stöd hjälper oss att förändra såväl skogar som människors levnadsvillkor till det bättre.

Våtmarker och vattennära skogar

zone humide

Vattennära skogar vid flodbäddar och vattendrag är några av de platser där den biologiska mångfalden är som allra störst. Eftersom många arter som är beroende av vattnet lever i dem är de också viktiga för att hålla vattnet rent och skydda marken från erosion och översvämningar. Men dessa livsviktiga, svampliknande våtmarker och skogar är hotade av den växande tätbebyggelsen. Genom att stödja våra projekt kan du hjälpa oss att se till att de finns kvar i framtiden.

Varför är det så viktigt?

Gör biologisk mångfald till en del av din affärsstrategi

patrimoine

Lämna ett arv

Planetens minskande biologiska mångfald är i mångas ögon en massutrotning av djur- och växtarter. Gör ditt företag till en del av lösningen och bygg ett arv som ni kan vara stolta över.

partie prenante

Många tycker att biologisk mångfald är viktigt - lyssna på dem!

Undersökningar har visat att 78% av konsumenterna och 76% av de anställda bryr sig väldigt mycket om hur företag ser på biologisk mångfald. Visa att ditt företag är ett av de som engagerar sig.

innovation

Låt dig inspireras

Många innovativa idéer är inspirerade av naturens biologiska mångfald. Det handlar om allt från hajformade simdräkter till höghastighetståg med aerodynamik från fågellivet. Ta inte dessa värdefulla inspirationskällor för givet!

Vill du göra en insats?

Så här fungerar det

1

Vi går igenom allt tillsammans, så att du kan hitta rätt saker att stödja samtidigt som vi gör allt vi kan för att bidra med värde till ditt företag.

2

Skogens ekosystem är grundstenen i alla våra projekt - projekten drivs och följs upp av våra experter.

3

Du får en årlig aktivitetsrapport från oss, där du får veta mer om det hållbarhetsarbete som ditt företags bidrag har möjliggjort.

4

Dessa hållbara projekt drivs på lång sikt, vilket innebär att vi kommer att följa upp dem och rapportera om framstegen i minst 20 år.

1

Vi går igenom allt tillsammans, så att du kan hitta rätt saker att stödja samtidigt som vi gör allt vi kan för att bidra med värde till ditt företag.

2

Skogens ekosystem är grundstenen i alla våra projekt - projekten drivs och följs upp av våra experter.

3

Du får en årlig aktivitetsrapport från oss, där du får veta mer om det hållbarhetsarbete som ditt företags bidrag har möjliggjort.

4

Dessa hållbara projekt drivs på lång sikt, vilket innebär att vi kommer att följa upp dem och rapportera om framstegen i minst 20 år.

VILL DU VETA MER?

Bli en del av rörelsen

Ludwig EcoTree

Det här är Ludwig.
Han hjälper dig att bli en del av vår växande rörelse.

biodiveristy

mer än 50000

Privatkunder
Contact us

mer än 1000

Företag
partners