Företag - det är dags att investera i biologisk mångfald!

Välfungerande ekosystem påverkar ditt företag. Och du kan göra skillnad genom att hjälpa till att återställa och bevara den biologiska mångfalden.

Hör av er till oss
Hör av er till oss

Bevara biologisk mångfald och nå era klimatmål

Bevara biologisk mångfald och nå era klimatmål

När ni gör en insats för att bevara biologisk mångfald kan det bli en del av en framgångsrik affärsstrategi. Dessutom gör utmaningen med klimatförändringar det till något som är livsviktigt att engagera sig i. Den minskade biologiska mångfalden hotar inte bara våra liv ur en fysisk synvinkel - det är ett precis lika stort hot mot företag och affärsvärlden. WWF uppskattar att den minskade biologiska mångfalden kostar 479 miljarder dollar globalt varje år.

Ni, ert företag, era partners och era anställda kan göra en insats för att bevara den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en av grundstenarna i ett hållbart skogsbruk - genom hållbara metoder kan skogen fungera som en effektiv kolsänka samtidigt som det gynnar djur- och växtlivet och de kringliggande ekosystemen.

Ni kan välja att stödja den biologiska mångfalden via något av våra olika mångfaldsprojekt.

Bevarandet av den biologiska mångfalden har blivit en viktig sakfråga för många: 80% av konsumenterna tycker att det är viktigt att företag arbetar på ett sätt som tar hänsyn till biologisk mångfald, och 76% av de anställda har ett företags engagemang inom biodiversitet i åtanke när de väljer arbetsgivare. (Ipsos)
b2b-general-biodiversity.engagement.img.alt

Därför ska du välja EcoTrees lösningar

Därför ska du välja EcoTrees lösningar

Det är lika viktigt att bevara den biologiska mångfalden som att skapa kolsänkor. Vi räknar ut våra projekts positiva effekt på den biologiska mångfalden genom att inventera våra skogars djur- och växtliv. Vi har 22 lokala partners som stödjer oss i arbetet och driver fem sociala projekt tillsammans med skolor och arbetsmarknadsprogram. När varje projekt startas utvärderar våra ekologer djur- och växtlivet som finns i området, inklusive arterna som saknas. Under projektets gång utvärderar vi den biologiska mångfalden för att se att det har effekt. Skogar är komplexa ekosystem där förekomsten av varje djur- och växtart gör skillnad. FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) uppskattar värdet av planetens ekosystemtjänster till 125 miljarder dollar. Det naturen skänker oss är gratis, men ekosystemen skulle kunna bidra med mycket mer värde om vi tog hand om dem på ett hållbart sätt.
b2b-general-biodiversity.ourGoodSolutions.img.alt

Våra projekt för att bevara biologisk mångfald

Återställning av våtmarker

90% av Sveriges våtmarker har försvunnit under de senaste århundradena - till stor del är det en följd av jordbrukets expansion. Kolsänkor och våtmarker (t ex skogstjärnar, torvmarker och strandnära områden) är ekologiska korridorer som är livsviktiga för både vattenlevande och landlevande djur och växter.

Torvmarker lagrar ungefär 30% av den koldioxid som finns i planetens ekosystem. Kvaliteten på vattnet och resten av dessa miljöer är beroende av djur- och växtlivets mångfald. Vi utvärderar varje våtmark och skapar en plan, t ex att återställa en igenväxt skogsdamm till det blomstrande ekosystem den en gång var.

EcoTree

Bin och blomsterhäckar

Hela 80% av våra livsmedel är beroende av pollinering, och bin står för stora delar av det arbetet. Många skogar är beroende av bin, inte bara för binas egna överlevnad, utan också för att växter och träd i området ska blomstra. När vi driver projekt som har med bin att göra utarbetar vi dem tillsammans med experter, som t ex hittar lämpliga platser att placera ut bihotell. Om det behövs planterar vi också så kallade honungshäckar med blomster som drar till sig pollinatörer. Sedan tar vi hand om bina, skapar ännu fler kolonier och skördar honungen.

EcoTree

Mångfaldsträdor

Det är ofta nödvändigt att skapa en så kallad träda som låter marken vila mellan två skördar. Trädan är en nödvändig källa till biologisk mångfald som är livsviktig för fåglar, däggdjur och pollinerande insekter. Det är en lösning som fungerar alldeles utmärkt som en del av organiskt jordbruk. Vi förbeder marken, sår och planterar med extra stor fokus på sällsynta och lokalt förekommande arter.

EcoTree

Miyawaki-inspirerade skogar

Miyawaki-skogar är en metod för att plantera skog som skapats av Akira Miyawaki. Den går ut på att plantera täta skogar bestående av lokala och infödda trädsorter. Syftet är att återställa förstörda och hotade ekosystem, så att de blir lika välmående som de en gång var. När vi arbetar enligt metoden identifierar vi de lokala trädsorterna och planterar sådana träd. Vi berikar också jorden och skyddar den med kompostmaterial.

EcoTree

Utveckla skogsjordbruk (agroforestry)

Skogsjordbruk (agroforestry) innebär att träd och buskar planteras i jordbruks- eller betesområden. Vissa grödor producerar mer när de odlas tillsammans med träd, eftersom träd gör jorden rikare på näring, t ex kväve. Träd renar vatten och berikar jorden. Genom skogsjordbruk kan vi driva projekt som både leder till nya inkomstkällor och främjar grön utveckling.

EcoTree

Hur fungerar det?

Vi utformar projektet tillsammans på ett sätt som ger maximal miljö- och affärsnytta.

Alla projekten är långsiktiga, kopplade till skogens ekosystem och följs upp av experter.

Ni får en årlig rapport där ni får ta del av projektets framsteg.

Vi är alltid redo att svara på dina frågor och funderingar under projektets gång.

Kontakta vårt team

Er insats bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling

När ni stödjer ett av våra projekt inom hållbarhet gör ni en fantastisk insats mot klimatförändringar och hjälper mänskligheten att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Våra hållbara skogsbruksmetoder fångar upp koldioxid och hjälper till att bevara den hotade biologiska mångfalden. De som köper träd i våra skogar gör redan en viktig skillnad när det gäller biologisk mångfald. När ni stödjer ett av våra projekt inom biologisk mångfald gör ni en ytterligare insats mot klimatförändringar och hjälper planeten att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds

Företag som redan valt EcoTree

Företag som redan valt EcoTree

Bli en av över 1 300 företagspartners
4.7
490 recensioner
google-avis
decodeco
quote
Det var viktigt för oss att samarbeta med en lokalt förankrad verksamhet som verkligen kan göra skillnad när det gäller biologisk mångfald. Projekten är konkreta, och vi får regelbundna uppdateringar om framstegen.

Marlène Pelissier

CSR Manager

 Marlène Pelissier
quote
Vårt agroforestry-projekt var ett mycket bra projekt som vi är mycket stolta över att ha genomfört tillsammans med EcoTree.

Amandine Rachenne

CSR Manager på Danival

Amandine Rachenne

Hur ser siffrorna ut när det gäller minskad biologisk mångfald?

80% av den biologiska mångfalden på land finns i skogar (WWF). Den hotade biologiska mångfalden i siffror:2 000 arter i Sveriges natur är hotade - 585 av dem är fridlysta. (Naturvårdsverket)Förekomsten av invasiva främmande arter har ökat med 70 % sedan 1970, enligt en studie i 21 länder. (IPBES)
Globalt är 500 000 av planetens 5,9 miljoner landlevande arter saknar naturliga livsmiljöer som säkrar deras överlevnad, om vi inte arbetar för att bevara och återställa dem. (IPBES) 75% av planetens landmiljöer anses vara allvarligt påverkade av mänsklig aktivitet (samma siffra för havsmiljöer är 40%). (IPBES)