Trinité Langonnetskogen

EcoTree

  något regn

  11,08  °C
temperatur

  96  %
fuktighet

  8,73  km/h
vind

  1001  hPa
atmosfärstryck

Trinité Langonnet-skogen, ett skogsområde på totalt 90 hektar, förvärvades av EcoTree i maj 2021. Det är en våtmark som använts som jordbruksland - nu ska 40 hektar av marken återbeskogas.

Platsen är väldigt speciell: den gränsar till flera viktiga ekologiska zoner, vilket gör att den är integrerad med dem. Skogen ligger i närheten av Calotte St Joseph (Morbihans högsta bergstopp, 292 m). Det är ett delvis beskyddat naturområde, där det t ex finns torra myrar. Den är framför allt viktig som livsmiljö för kärrhökar, speciellt blå kärrhök. Vi kommer huvudsakligen att plantera ett varierat beståend av ekar i området.

PEFC-certifiering : (Pågående)

Förvärvsdatum : 17 maj 2021

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Trinité Langonnetskogen