58 - Nièvre

Luthenayskogen

EcoTree

  molnigt

  14,98  °C
temperatur

  50  %
fuktighet

  4,63  km/h
vind

  1026  hPa
atmosfärstryck

Luthenayskogen sträcker sig över 110 hektar i närheten av staden Luthenay-Uxeloup i det franska departementet Nièvre, längs med Loirefloden.

I hjärtat av Sologne Bourbonaise-regionen hittar du denna skog och dess enorma artrikedom. Här finner du rödek, ek, poppel, douglasgran, loblollytall, svarttall och många andra vackra trädarter. Denna skog är en riktig utmaning för oss på EcoTree, eftersom vi vill återväxa skogen och bedriva en verkligt hållbar skogsbruksstrategi. Vildsvin, rådjur, räv, fasader, duvor har nu sina tillflyktsorter bland träden i Luthenayskogen, mycket tack vare de projekt inom biologisk mångfald som genomförts i skogen.

PEFC-certifiering : Pågående

Hållbart förvaltningsdokument : Skogsförvaltningsplan

Styrdokument antaget : 1 jan 2006

Förvärvsdatum : 15 maj 2019

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Luthenayskogen