29 - Finistère

Melgvenskogen

Ett foto av Melgvenskogen

  klar himmel

  16,76  °C
temperatur

  82  %
fuktighet

  3,16  km/h
vind

  1021  hPa
atmosfärstryck

Namnet Melgven kommer från orden "mell" (rundad kulle) och "gween" (vit); den vita kullen.

Melgvenskogen är belägen i en måttlig sluttning, orienterad mot nordost och med en nederbörd på cirka 1000 mm per år. Detta gör området lämpligt för Douglas-gran och kastanj. Markvegetationen består huvudsakligen av molinia och ormbunke. Området saknade skogsförvaltning sedan en fullständig rensning genomfördes. EcoTree ger nu nytt liv till detta historiska område, där du kan hitta många rester från den gallo-romerska eran.

PEFC-certifiering : Pågående

Förvärvsdatum : 5 feb 2020

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Melgvenskogen

Foto