23 - Creuse

Giouxskogen

EcoTree

  molnigt

  10,32  °C
temperatur

  68  %
fuktighet

  2,84  km/h
vind

  1022  hPa
atmosfärstryck

I närheten av Gioux, en liten by i Limousinregionen i centrala Frankrike, sträcker sig ett ovanligt vackert skogsområde.

Vid ingången till Plateau de Millevaches (även kallat Limousineberget) på omkring 791 meters höjd växer douglasgranar och andra granar som slagit rot kring det uråldriga granitberget. Här sträcker sig ett hav av trädklädda kullar mellan Croze, Clairavaux, La Nouaille, Féniers och Saint-Quentin-la-Chabanne. Skogen ger besökarna en smak av den gallo-romerska tiden med sina vackra bosättningar och namnet Gioux, som inspirerats av planeten Jupiter.

PEFC-certifiering : Pågående

Hållbart förvaltningsdokument : Skogsförvaltningsplan

Styrdokument antaget : 3 dec 2018

Förvärvsdatum : 3 dec 2018

Skogar : Öppen för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Giouxskogen

Foto