53 - Mayenne

Chatelainskogen

EcoTree

  mulet

  6,01  °C
temperatur

  90  %
fuktighet

  4,63  km/h
vind

  1006  hPa
atmosfärstryck

Chatelainskogen ligger söderut i Mayenne-avdelningen i ett område med få träd, vilket har gjort denna skog populär bland lokalbefolkningen

Chatelainskogen planterades på 90-talet och består huvudsakligen av bergsek, men också skogsek och asp. De gamla vallarna med träd längs fälten har bevarats. Uttunning och uppdelning ska utföras regelbundet för att möjliggöra solljus och gynnsamma förhållanden för naturlig förnyelse. Markvegetationen består mestadels av örter och stenar.

PEFC-certifiering : Pågående

Hållbart förvaltningsdokument : Skogsförvaltningsplan

Styrdokument antaget : 20 jan 2006

Förvärvsdatum : 19 mar 2020

Miljö & lokalisering : Entre deux villages, la forêt de Chatelain est entourée de terres agricoles. Elle est bordée par le ruisseau de la Pignerie. Une petite route permet d'y accéder.

Skogar : Tillfälligt stängd för allmänheten

Kartografi

Ett foto av Chatelainskogen

Foto