Lärkträd - betydelse och användningsområden

3762Arbre20925%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/5a4b02c451eca6d9634141f1548976d4bac06cfa.jpegTallträdVarierad skog Forêt de Orø-Margrete 4490https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/forest-of-oroehttps://ecotree.green/sv/erbjudanden/4490-sj%C3%A6lland/forest-of-oroe/talltr-d/3762
Tallträd 209 kr
Ålder: 0 till 2 år
Forêt de Orø-Margrete
Sjælland, Danmark
4657Arbre21825%DKhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/5a4b02c451eca6d9634141f1548976d4bac06cfa.jpegTallträdVarierad skog Orø-Margrete 2 Forest 4490https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/oroe-margrete-2https://ecotree.green/sv/erbjudanden/4490-sj%C3%A6lland/oroe-margrete-2/talltr-d/4657
Tallträd 218 kr
Ålder: 0 till 2 år
Orø-Margrete 2 Forest
Sjælland, Danmark

Tallträd

Tallträd - Beskrivning

Tallträd - Beskrivning

Larix decidua är en särskild sort av Larix-arten och den vanligaste i våra regioner. Den har fått sitt folkliga namn European Larch eller Common Larch från ordet "mel" som betyder honung på språket Dauphinois, där den trivs. Den är så pass mycket populär att den också kallas Briançon-tall. Dess naturliga utbredningsområde i Frankrike är huvudsakligen Briançonnais, Queyras, Ubaye, Dévoluy och Mercantour.

Detta barrträd, som tillhör familjen Pinaceae, liksom cedern,granen, tallen eller granen, är ett undantag bland sina artfränder. Den fäller sina barr på hösten, som blir gula, röda och bruna innan de faller av. Det är den enda barrträdet i Europa som har denna egenskap.

Det är genom att nålarna faller som den gynnar bildandet av humus som är gynnsamt för mottagandet av frön från andra barrträd.

Som vuxen når den en höjd på 30-40 meter. Barken är gråaktig, sprucken och mycket tjock på äldre träd.

Nålarna är inte särskilt läderartade och sitter i en rosett på de kortagrenarna eller isolerade på de långa grenarna. De är koncentrerade i klumpar om 35-40 barr längs grenarna.

Enäggiga arterKattorna kommer fram sent på våren. Hanarna känns igen på sin gula färg. De är små, talrika och hänger från grenarna. De sprider sitt pollen i enlighet med vinden och de insekter som pollinerar honornas kattungar. Honkottarna är färre och något större, klarröda och pekar uppåt.

Kottarna är äggformade, bruna och 3 till 4 cm långa. Deras tunna, spetsiga fjäll skyddar de bruna, glänsande, bevingade fröna som de släpper ut på sensommaren. De sitter kvar länge på grenarna och det är inte ovanligt att man ser kottar från innevarande år och föregående år samtidigt. Ekorrar, hackspettar och korsnäbbar hjälper till att sprida dem.

Trädet växer långsamt och det tar 20-30 år att nå en höjd på 3-4 meter. Den har ett koniskt, smalt växtsätt och hängande grenar, som granens.

Den kan leva i 600 år.
Se mer Se mindre
Tallträd

Tallträd - Artkrav

Trädet kallas ibland för bergsek på grund av det exceptionella trädet som det producerar. Det växer långsamt och är det mest hållbara och starkaste av barrträden.
Det används för båtbyggen, tak, takskivor och järnvägssyllar.
Lärken har också goda medicinska egenskaper tack vare sina barr. Briançon manna, frukten av lärknålens nålsvätska, används för att öka antalet vita blodkroppar, och trädets kåda, Venedigterpentin, har antiseptiska egenskaper.