Poppelträd: Betydelse & Användning

Ofta bortsedd, poppelträdet används ofta i Frankrike

Poppel

Poplar (Populus) är ett prydnadsträd med en karakteristisk silhuett. Detta träd finns nästan överallt, i sitt naturliga eller planterade tillstånd, med en närvaro i hela Europa, allt från Atlantkusten till västra Ryssland. Det finns längs floderna och i våtmarker.

Poppel - Beskrivning

Poppel - Beskrivning

Poplaren (Populus), som tillhör samma familj som pilträden, är utbredd i Frankrike och i de tempererade områdena på norra halvklotet. Den har en karakteristisk pyramidform och bär grenar från basen. Den mycket långa och raka stammen är gråvit i färgen och den släta eller grova grå barken är markerad med streck. Rötterna är mycket utvecklade på ytan vilket kan deformera marken runt dem. Dess lövverk är väldigt raffinerat med sina fint korsade spikformade blad. Mycket ljusgrön på kanterna, och mörkgrön i mitten, färgen på bladen är ganska magnifik och får en vacker gyllene nyans på hösten. Blommorna grupperas i hankattskor. Frukterna i kapseln omges av en fin bomullsdun som kan vara mycket allergiframkallande.
Det är ett snabbt växande träd. Den kan leva i 400 år och nå upp till 40 meter höjd.
Se mer Se mindre
Poppel

Poppel - Artkrav

En hög exponering för solljus passar det bra. Alla poppelträd uppskattar rik och våt jord. Vit poppel trivs väl i översvämmade eller torra områden och kan växa även i dålig kvalitet och kalkhaltig jord. Grå poppel tål ganska torr jord. Alla poppelträd klarar av luftföroreningar.
Planteringsmetoden skiljer sig mycket från den som vanligtvis väljs för andra arter som ek eller Douglasgran: dessa är planterade med en spade eller en hacka med små rotade växter. Poplar planteras med hjälp av befintliga grenar (3-4 meters längd) från ett annat poppelträd. Dessutom planteras den på hösten, när växten är i vila, i motsats till på våren, där planteringen är svårare eftersom trädet då kräver mycket vatten.

Poppelträdets virke

Poplarvirke är ett mångsidigt material som gör det möjligt att använda för mycket olika ändamål. Poplar är ett mjukt trä och lätt att forma. Träet är ett lågt rankat trä av en matt eller satin färgskala som är fungerar bra för inomhusanvändning. Den har däremot även utmärkt mekanisk motstånd. Med de tekniska utvecklingen framträder nya valoriserings- och användningsmöjligheter tillsammans med de mer traditionella användningarna av trämaterialet.

Poppelträdets symbolism

Poplaren benämns ofta "folkets träd" ifrån dess latinska namn Populus, eftersom det var under poppelträd som viktiga beslut fattades. Enligt europeisk tradition är detta träd anslutningen till "den andra världen", till själarnas cykliska liv, det är melankolieträdet och de dödas minne ... Dessutom för poiderna symboliserade poppelträdet ålder hos mannen på grund av dess vita blad. Men popplaren är också förknippad med hopp och löfte om väckelse. Det är därför den ideala pensionsgåvan eller för någon som är på väg att börja ett nytt kapitel i sitt liv.
Ge en poppel som gåva! Det är en orignell gåva. Ge ett träd!