< Back
3352Arbre20020%FRhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/04/33a5e1266b7e223aa0292c07280991dec5f0b41e.jpegBokVarierad skog Ploerdut 5 56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/ploerdut-5https://ecotree.green/sv/erbjudanden/56-morbihan/ploerdut-5/bok/3352
Slutsålt
Plantering schemalagd för 2023 Bok

Bok

Ålder: 0 till 2 år
Ploerdut 5
Uppskattad avverkning: om 89 år
Koldioxidupptag: 800 kg
0 kr Inkl. moms
0 kr Förväntad bruttovinst

Bok

Bok (Fagus sylvatica, common beech) är ett lövträd som tillhör bokfamiljen Fagaceae. Trädet växer naturligt i de tempererade delarna av Europa, samt Asien och Nordamerika.

Upptäck

Ploerdut 5

Ploerdut 5