< Back
1002Arbre20320%FRhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/9ce25b6d0fb5810aee994d09f4f89a0f3ddade76.jpegTerpentintallVarierad skog Ploërdutskogen 56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/foret-de-ploerduthttps://ecotree.green/sv/erbjudanden/56-morbihan/foret-de-ploerdut/terpentintall/1002
Slutsålt
Terpentintall

Terpentintall

Ålder: 0 till 2 år
Ploërdutskogen
Uppskattad avverkning: om 62 år
Koldioxidupptag: 700 kg
0 kr Inkl. moms
0 kr Förväntad bruttovinst

Terpentintall

Terpentintallen (Pinus pinaster, medelshavtall) tillhör tallsläktet. Den klarar av att växa i näringsfattig jord, men den behöver däremot ljus, värme och en viss fuktighet för att klara av sommarens torka. Terpentintallen har rekordlånga barr och kottar: både barren och kottarna kan bli hela 20 cm!

• Tillväxt: snabb
• Höjd: 30 meter
• Bladverk: långa, hårda barr som sitter i par och stora kottar
• Stam: hårt, lätt böjbart trä med grenar som sträcker sig utåt
• Bark: tjock med en mycket stark doft av kåda
• Färg: rödaktig

Upptäck

Ploërdutskogen

Ploërdutskogen ligger i Morbihan-regionen och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två delar, en på 8,9 hektar och en på 2,7 hektar, och växer på en kuperad mark som formats av de bosättningar som funnits i området under historiens gång.
Upptäck
Ploërdutskogen