< Back
1014Arbre20520%FRhttps://bocdn.ecotree.green/essence/0001/03/f8a6877b2887051a0576fcfcac134244c2810f73.jpegRöd cederVarierad skog Ploërdutskogen 56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/foret-de-ploerduthttps://ecotree.green/sv/erbjudanden/56-morbihan/foret-de-ploerdut/roed-ceder/1014
Slutsålt
Röd ceder

Röd ceder

Ålder: 0 till 2 år
Ploërdutskogen
Uppskattad avverkning: om 68 år
Koldioxidupptag: 800 kg
0 kr Inkl. moms
0 kr Förväntad bruttovinst

Röd ceder

Röd ceder (Tuja plicata, jättetuja) är ett barrträd från nordvästra Nordamerika. Det kom till Europa under andra hälften av 1800-talet. Röd ceder växer ofta tillsammans med Douglasgranen längs med stillahavskustens rika skogar eller längs med vattendrag och träsk.
Amerikas urbefolkning använde dess mjuka, lätta, motståndskraftiga och rötbeständiga trä till att bygga totempålar, bosättningar och kanoter. Idag odlas röd ceder som dekorationsträd, främst för att bygga häckar. Ibland används arten även vid återplantering av vild skog.

• Tillväxt: snabb
• Höjd: 50 till 60 meter
• Bladverk: fjälliknande barr med med blank, mörkgrön ovansida
• Stam: ofta delad vid trädets fot
• Bark: slät, blir skrovlig med tiden
• Färg: rödbrun, blir grå med tiden

Upptäck

Ploërdutskogen

Ploërdutskogen ligger i Morbihan-regionen och sträcker sig över 11,6 hektar. Skogen består av två delar, en på 8,9 hektar och en på 2,7 hektar, och växer på en kuperad mark som formats av de bosättningar som funnits i området under historiens gång.
Upptäck
Ploërdutskogen