3 aug 2022

Vad är ett bihotell och vad behöver du tänka på?

Ett bihotell kan hjälpa bin och andra pollinatörer på traven. Här tittar vi närmare på det som är viktigt att tänka på när det gäller bihotell och andra insektshotell.

Vad är ett bihotell och vad behöver du tänka på?

Att bevara den biologiska mångfalden är en av många saker vi på EcoTree arbetar med. Insatser för bin och andra viktiga pollinatörer är en stor del av det.

Vad är ett bihotell?

Ett bihotell är en byggnad som vi människor tillverkar och sätter upp för att gynna bin och andra pollinerande insekter. Bihotell kallas ibland även för insektshotell, och vissa av dem är också anpassade för andra insekter som fjärilar, humlor och nyckelpigor. De kan t ex placeras ut i tätorter och parker där det finns brist på naturliga livsmiljöer för pollinatörer.

Bin, pollinatörer och biologisk mångfald

Bin och andra pollinerande insekter är livsviktiga för vår och planetens framtid. Faktum är att två tredjedelar av våra livsmedel är beroende av binas pollinering. De är en central del av den biologiska mångfalden som vi måste vara noga med att ta hand om.

Honungsbiet brukar kallas för tambi eftersom det utnyttjats av människan under lång tid. De övriga arterna brukar kallas för vildbin, och inkluderar humlor och solitära bin.

Totalt finns det ungefär 270 sorters vilda bin i Sverige. Dessvärre är en tredjedel så allvarligt hotade att de är rödlistade, och 15 av dem har redan utrotats.

Det är framför allt de vilda bina som har svårt att hitta någonstans att bo och föröka sig. Många vilda ängar med blommor och andra växter har försvunnit och ersatts av jordbruksmark och skogsplanteringar. Även kemikalier, klimatförändringar och parasiter hotar bina och deras framtid.

Tänk på att bihotell bara är en av många saker du kan göra för bin och andra pollinatörer. Om du vill få reda på fler sätt att göra en insats för planetens bin kan du ta del av vårt blogginlägg 6 effektfulla sätt att rädda planetens bin.

Placering av bihotell

Ett bihotell bör sättas upp på en plats som är varm och skyddad från regn och blåst. Det är bra om det riktas mot syd eller öst för att få del av morgon- eller kvällssolen, men helst ska det inte ligga i direkt solljus hela tiden. Den rekommenderade höjden är mellan en halvmeter och två meter över marken.

Bihotellet ska gärna ligga nära blommor och fruktträd så att det blir lätt för bina att flyga dit. Det är bra om det finns en vattenkälla i närheten, exempelvis ett fågelbad.

Det är också bra att ha i åtanke att solitära bin sällan är aggressiva eller sticks. Du behöver alltså inte oroa dig för att ditt bihotell ska bli som att ha ett getingbo i närheten av huset.

Vilken tid på året är det bäst att sätta upp bihotell?

Du kan sätta upp ett bihotell när som helst under året, men det är bäst att göra det under tidig vår eller sommar. Då har du goda möjligheter att snabbt få dina första gäster i hotellet.

Skötsel och rensning

En vanlig fråga är om bihotell behöver städas eller rensas på innehåll. De flesta menar att det inte behövs, och framför allt att det saknas en bra tidpunkt att göra det. Bihotell är ofta bebodda av olika arter året om, vilket gör att det helt enkelt inte går.

Bygga eget bihotell eller köpa?

Det är billigare att bygga ett eget bihotell än att köpa ett. Samtidigt kan det också vara en rolig aktivitet för hela familjen som ökar engagemanget för bin och andra vilda djur.

Dessutom finns det en hel del kritik mot de bihotell som finns i handeln, eftersom de innehåller saker som inte rekommenderas av experter, t ex kottar, träbitar och halm. Lyckligtvis räcker det i princip med en träbit och en borrmaskin för att bygga ett eget bihotell.

Några bra tips för att bygga ditt eget bihotell:

  • Använd material från lövträd som björk, ask eller ek. Undvik tall och gran (för mjukt och fnasigt) samt tryckimpregnerat trä (giftigt för bina)
  • Hålens diameter bör vara mellan 3 och 12 mm (helst ska de flesta vara i det mindre spannet mellan 3 och 6 mm)
  • Djupet bör ligga någonstans kring 10-15 cm
  • Ett finmaskigt metallnät runt bihotellet är ett bra skydd mot hungriga fåglar

Gör en insats med EcoTree

Ett bihotell är ett sätt att göra en insats för miljön och den biologiska mångfalden, men det finns många andra utmaningar där du också kan göra skillnad.

Projekt inom biologisk mångfald

Vi driver ett flertal projekt inom biologisk mångfald, bl a för att gynna bin och andra pollinatörer. Ett enkelt och effektfullt sätt att göra en insats tillsammans med oss.

Lär dig mer om våra projekt

Köp träd i våra skogar

EcoTrees skogsbruksmodell gör det möjligt för företag och privatpersoner att äga träden i våra skogar. Genom att äga träd bidrar du till att ta upp koldioxid från atmosfären och motverka klimatförändringar samtidigt som du hjälper till att bevara och växa den biologiska mångfalden.

Kolla in vår trädshop

Representerar du ett företag?

Letar ert företag efter en partner som kan hjälpa er nå era hållbarhetsmål? Vi driver konkreta, skräddarsydda och mätbara projekt som hjälper många organisationer att göra det.

Besök vår sida för företag

Läs våra bloggposter