27 okt 2022

Trä som byggmaterial - en värdefull hållbar resurs

Trä är ett material som kan göra byggbranschen mycket grönare, speciellt om skogarna där träet kommer ifrån vårdas på ett hållbart sätt.

Trä som byggmaterial - en värdefull hållbar resurs

Trä är ett material som används mer och mer inom många branscher, exempelvis byggindustrin. I det här inlägget tittar vi närmare på vad som gör hållbart timmar till en värdefull förnybar resurs.

Vi på EcoTree har en stark tro på det träd och skogen kan erbjuda, t ex trä. Hållbart skogsbruk ger oss tillgång till det förnybara material vi behöver i framtiden. Det är dock viktigt att det görs på ett hållbart sätt som tar hänsyn till biologisk mångfald och andra ekologiska aspekter.

Varför trä?

Trä har flera fördelar jämfört med andra byggmaterial (exempelvis stål och betong):

 • Styrka
 • Relativt lätt
 • Mångsidigt
 • Energieffektivt
 • Kostnadseffektivt
 • Isolerande
 • Förnybart
 • Välbefinnande

Trä är ett mycket starkt material i förhållande till sin vikt. Vissa typer av trä kan omvandlas så att det till och med är motståndskraftigare än stål. Dess relativt låga vikt gör det också lättare att transportera, vilket leder till minskade utsläpp och lägre kostnader.

Trä är ett mångsidigt material som passar olika designstilar och såväl stora som små delar inom byggindustrin. Nya innovationer gör också att timmer kan användas i högre och mer komplicerade konstruktioner.

Trä är mer isolerande än många andra alternativ, vilket ger en lägre energiåtgång för uppvärmning och nedkylning. Det sparar pengar och leder till en minskad miljöpåverkan.

Många träkonstruktioner kan monteras på plats, vilket gör dem mer kostnadseffektiva. Materialets relativt låga vikt innebär också att det inte krävs en lika kraftig grund.

Men den allra största fördelen med trä är att detär ett 100% förnybart råmaterial. Många andra material kommer från resurser som är begränsade eller som tar mycket lång tid att generera. En skog som brukas med hållbara metoder är däremot en källa som fortsätter att förse oss med nytt timmer.

Forskning visar också att trä känns trevligare och mysigare, så pass att det faktiskt motverkar stress. Pollinates hälsorapport från 2018 visar att träbyggnader förbättrar välbefinnandet med 13%, jämfört med traditionella material. Trä har dessutom goda akustiska egenskaper; det absorberar ljud och minimerar ekon.

Träets historia som byggmaterial

Trä har en lång historia som byggmaterial. Det finns bevis som tyder på att det använts i över 10 000 år. Sedan dess har materialet använts för att bygga allt från små stugor till gigantiska monument.

Den moderna byggindustrin har varit mer fokuserad på material som stål och betong. Dessvärre var vi inte medvetna om deras negativa miljöpåverkan från början, och många byggnationer utfördes dessutom med bristfälligt råmaterial.

När vi sedan insåg hur viktigt det var att tänka grönare, t ex med klimatförändringar och föroreningar i åtanke, blev trä återigen populärt. Det finns många fördelar, och vi på EcoTree är mycket glada att träanvändningen återigen ökar inom byggbranschen.

Skörda trä

Produktion av trä kräver tillgång till råmaterial: träd från skogen.

Det finns flera orsaker att fälla träd:

 • Att ta bort vissa träd så att andra får mer ljus och utrymme att växa
 • De har nått sin lämpliga storlek
 • Skadedjur, t ex granbarkborre

Vi på EcoTree praktiserar ett oregelbundet, hyggesfritt skogsbruk. Det innebär att vi blandar olika trädsorter och åldrar i våra skogar för att göra de motståndskraftiga och gynna den biologiska mångfalden. Vi lämnar inte efter oss kalhyggen där stora områden blir tomma på träd - skörden sker selektivt för att se till att skogen och dess liv består.

Trä är bra för klimatet

Byggindustrin är ansvarig för 40% av de globala utsläppen av växthugaser (enligt WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). Det är nödvändigt att genomföra en omställning till grönare material, och inte bara för klimatets skull. Ur ekonomisk synvinkel blir det också dyrare och dyrare för företag att inte ta sitt miljöansvar, t ex i form av regler, böter och skatter - för att inte tala om förlorade affärsmöjligheter. Företag inom alla branscher behöver hitta nya, innovativa sätt att göra affärer på för att möta framtidens utmaningar.

Träd (och de trä som produceras av dem) är naturliga kolsänkor som fångar upp och binder koldioxid från atmosfären. Materialet fortsätter att fungera som kolsänka lång tid efter att trädet som absorberat koldioxiden avverkats och blivit till trä. Det är också viktigt att ha i åtanke att många andra byggmaterial - exempelvis stål och betong - tar lång tid att bryta ned på naturlig väg. Ofta resulterar materialen i avfall som innebär en väsentlig miljöfara.

Träd är en bra källa till förnybart material - men det är viktigt med hållbart skogsbruk

Vikten av hållbart skogsbruk

Men träproduktion innebär ju att träd i skogen avverkas och försvinner? Leder till inte det till avskogning och övergivna kalhyggen? Nej, det behöver inte vara så - det beror helt och hållet på hur skogsbruket bedrivs.

Skog är en utmärkt källa till förnybart material, men det krävs hållbara metoder för att försäkra oss om att våra skogar kan fortsätta bidra och må bra även i framtiden. Avverkningen som sker måste vara selektiv och respektera den lokala ekologin och biologiska mångfalden på lång sikt.

Långsiktighet är något som är viktigt att ha i åtanke när det gäller skogsbruk. Träd tar lång tid på sig att växa innan de kan användas som källa till byggmaterial.

Detta är en grundsten i EcoTrees modell. Vi tror på trä som en hållbar resurs för framtiden, men först och främst vill vi återväxa och skydda Europas skogar.

Gör en insats för Europas skogar genom EcoTree

Köp träd

Att köpa träd är ett enkelt sätt att stödja oss och göra en konkret insats för Europas skogar. Vi äger skogen - ni äger träden. Kolla in vår trädshop och hitta ditt favoritträd!

Besök vår trädshop

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

Den hotade biologiska mångfalden är en av våra största miljöutmaningar. För oss på EcoTree blir det en större och större del av verksamheten. Du kan göra en insats genom att stödja ett våra projekt inom området.

Kolla in våra projekt

Representerar du ett företag?

Är du här som representant för ett företag eller en organisation som vill göra en grön insats? Vi hjälper gärna er att göra det!

Gå till vår sida för företag

Läs våra bloggposter