28 jul 2021

Världens naturvårdsdag: 5 sätt att göra en insats med EcoTree

Den 28 juli är det världens naturvårdsdag (World Nature Conservation Day). Här är fem sätt att göra en insats för miljön tillsammans med EcoTree.

Världens naturvårdsdag: 5 sätt att göra en insats med EcoTree

Den 28 juli är det världens naturvårdsdag (World Nature Conservation Day), en dag som uppmärksammar miljöns centrala roll i ett stabilt och välmående samhälle.

Naturvård handlar om att skydda, bevara, vårda och återställa naturmiljöer. Det handlar om att använda planetens resurser på ett ansvarsfullt sätt, men också att skydda miljön från negativ mänsklig påverkan, t ex ohållbart utnyttjande och klimatförändringar.

En del tror på att låta naturen ha sin gång helt och hållet, utan någon mänsklig påverkan, men då går vi faktiskt miste om dess potential. Vi på EcoTree tror att det är möjligt för naturen att blomstra och samtidigt använda den som resurs. Det gäller dock att bruka den på ett hållbart sätt som vårdar den på lång sikt. Här är fem olika sätt du kan göra en insats tillsammans med oss.

1. Få fler att göra en insats för att skydda Europas skogar

Hur får du fler människor att göra en insats för miljön? Jo, genom att belöna dem och göra engagemanget personligt. Pantsystemet är ett exempel på att det fungerar, och vi på EcoTree tänker på ungefär samma sätt! För att få människor intresserade av hållbart skogsbruk erbjuder vi dem möjligheten att bli trädägare och så småningom tjäna pengar på träet som tillverkas av träden efter att de avverkats.

Ägarskapet är även ett sätt att skapa ett djupare engagemang: som trädägare får du möjlighet att följa den mängd koldioxid ditt träd fångat upp och dess värdeökning. En annan viktig aspekt är att det är bra att sprida ut ägarskapet över många intressenter som är involverade i besluten som rör skogen. Vi menar att ett delat ägarskap av träden är ett bra sätt att skydda skogen.

2. En källa till hållbara resurser som även kommer finnas där för framtida generationer

Trä är inte bara fint, det är hållbart också. För det första stannar det kol ett träd fångat upp från atmosfäre under sin livstid i träet som produceras av det i hundratals år. För det andra har träproduktion ett mycket lägre koldioxidavtryck än t ex stål och betong. Trä är en förnybar resurs som dessutom kan produceras lokalt (den behöver alltså inte transporteras lika långt). Faktum är att det är det enda förnybara byggmaterialet.

3. Stöd lokala samhällen

Skogsbruk är inte bara en intensiv industri som skapar arbetstillfällen för de som bor i lokala samhällen kring skogen. Välmående skogar är också något som gynnar jordbrukarna i området, eftersom träd leder till minskad erosion och ökar jordens kapacitet att ta upp vatten. Dessutom ger träd skugga och skyddar djur, och de träd som bär frukter kan till och med innebära extrainkomster.

4. Gör en insats för återbeskogning och återställande av livsmiljöer

Avskogning är orsaken till 11% av alla utsläpp av växthusgaser och är därmed en av de ledande orsakerna till klimatförändringar. Och vi människor är inte de enda som har mycket att vinna på hållbart skogsbruk. Tvärtom: 80% av alla landlevande djur återfinns i skogar. Återskogning är livsviktigt i kampen mot klimatförändringar och för att återställa livsmiljöerna för de många vilda djur som fått sina hem förstörda. Vi köper försummade markområden och kalhyggen och ersätter dem med nya träd som så småningom blir till skogar som fungerar som livsmiljöer för växter och djur. Vi ser till att våra skogar består av olika trädarter, åldrar och storlekar, eftersom mångfald är en viktig del i att få skogar att frodas.

5. Skogar blomstrar när de vårdas på ett bra sätt

En del menar att skogar mår allra bäst när de lämnas orörda. Men hållbart skogsbruk kan göra att de blomstrar, trots mänsklig påverkan. Vi skyddar dina träd från sjukdomar utan att använda kemikalier och ser till att de har tillräckligt med utrymme och ljus för att växa till mäktiga skogar. Samtidigt driver vi många projekt inom biologisk mångfald. Vi återställer våtmarker för att stödja arter som lever i dem, växer honungshäckar för att stödja pollinerande insekter och placerar ut bikupor för att öka bipopulationen.

EcoTree - en annan syn på skogsbruk

Skillnaden mellan EcoTree och andra organisationer som planterar träd är att vi har en hållbar och långsiktig syn på skogsbruk. När du köper ett träd hos oss blir det ditt. Tillsammans med många andra trädägare investerar du i träd i våra skogar som vi vårdar. När träden senare avverkas med hållbara metoder säljs träet till sågverk och blir till hållbart virke. Avkastningen från trädet är din, helt utan mellanhänder. Vårt mål är att skogsbruk ska bli något alla kan ta del av på ett transparent och tillgängligt sätt.

Följ med till skogen