15 jul 2022

Vad händer i våra skogar på sommaren?

Det är mycket som händer i EcoTrees skogar på sommaren. Här kan du lära dig mer om allt det som hänt i skogen under maj och juni 2022.

Vad händer i våra skogar på sommaren?

Förskolebarn på besök, uppföljning av bin och pollinatörer, experiment med biokol och en skogsfestival är bara några av de saker som hänt i EcoTrees skogar under början av sommaren 2022.

Sommaren i skogen

Alla årstider är intensiva när det gäller EcoTrees skogar. Därför tycker vi att det är roligt och intressant att dela med oss av en del av de saker som skett i skogen så här långt under sommaren. Att arbeta med hållbart skogsbruk innebär minst sagt att det är mycket som händer hela tiden!

Förskolebarn på utflykt lärde sig identifiera fåglar

Förskolebarn på besök i EcoTrees skogar

I maj besökte eleverna från den lokala förskolan i Sarran vår skog. De unga förskoleeleverna leddes av medarbetare från CPIE (Permanent Center for Environmental Initiatives) och fick bland annat lära sig att identifera fåglar baserat på deras läten.

Att lära barnen mer om skogen handlar dock inte bara om att identifera arter. Under juni fick de även möjlighet att göra en insats för biologisk mångfald på ett konkret sätt genom att skapa fina holkar som placerades ut i skogen.

Nyuppsatta fågelholkar i EcoTrees skogar

Ornitologisk inventering

Förskolebarnen var dock inte de enda som var i våra skogar under sommaren för att observera fåglar och andra vilda djur. Flera observationer och utvärderingar skedde i våra skogar, för att se hur den biologiska mångfalden utvecklats.

Några av metoderna som användes var Kilometric Abundance Index (IKA) och EPOC (Estimating of the Populations of Common Birds), två vedertagna metoder för att uppskatta fågelpopulationer. Arbetet kan vara tidskrävande och tålamodskrävande, men det är oerhört värdefullt för att utvärdera framstegen.

Uppföljning av bin och andra pollinatörer

EcoTree driver flera projekt som syftar till att bevara bin och andra livsviktiga pollinatörer. CPIE genomförde en undersökning av de vilda pollinatörerna i vår skog Monceaux-sur-Dordogne. Ensamma bin fångades in med hjälp av en fälla för att identifiera de olika arterna som finns i området. Denna uppföljning kommer att genomföras under tre år framöver. Vi hoppas så klart på fler bin och en ökad biologisk mångfald!

Sommar i skogen markerar slutet på planteringssäsongen

Sommar innebär slutet på planteringssäsongen, och i flera av våra skogar skedde några sista åtgårder. Douglasgranar och kastanjeträd planterades i vår Finistère-skog i Melgven, samtidigt som tall och ek planterades i skogen i Berné. Även röjningar, jordbearbetning och andra skogsbruksåtgärder utfördes i flera av våra skogar.

Besprutning med det naturliga bekämpningsmedlet Trico

Rådjur förstör ofta känsliga träd, och de nyplanterade träden i EcoTrees skogar är dessvärre inte något undantag. I flera av våra skogar, till exempel Pays de Loire i vårt markområde i La Chapelle-Saint-Rémy, observerades stora viltskador på träden.

Lösningen här och på många andra platser är det naturliga bekämpningsmedlet Trico, som tillverkas av fårfett. Det har fungerat bra mot rådjur och andra vilda djur som förstör träden, och det är så klart viktigt för oss att vi kan skydda våra skogar med ett naturligt medel som inte har negativ påverkan på miljön.

Biokol (biochar)

Under året har EcoTree drivit ett ambitiöst projekt för att sprida biokol (biochar) i några av våra skogar i syfte att förbättra jorden och rena vattnet. Under den sista veckan i juni undersökte ett team bestående av skogsexperter från vårt franska och internationella kontor vad experimentet lett till. De genomförde t ex jordprover och observationer och mätte unga träd.

Nationell skogsfestival

EcoTrees skogar i Pézarches och Launay Guen var del av skogsfestivalen Nuits des Forêts (skogsnätter). Det lockade många deltagare, såväl barn som vuxna, som fick lära sig mer om skogsskötsel, biodling, fladdermöss och många andra spännande saker. En utmärkt kombination av roliga aktiviteter och viktig kunskap!

Vill du göra en insats med EcoTree?

Nu vet du mer om vad som hänt i EcoTrees skogar så här långt under sommaren 2022. Men du kanske vill bli en del av vår rörelse? Det finns flera sätt att bli det! Ett sätt är att köpa träd eller prenumerera på träd, ett annat är att bidra till något av våra projekt inom biologisk mångfald. Varmt välkommen!

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen