6 sep 2021

Vad går det att göra av träd? Massa saker! Här är några av dem

Träd är en fantastisk råvara som kan användas till många olika saker. Här är några av dem, samt en fin möjlighet att säkra framtiden för planetens skogar.

Vad går det att göra av träd? Massa saker! Här är några av dem

Träd är verkligen en resurs som är både nyttig och användbar, och om vi tar hand om våra skogar är det något även framtida generationer kan ha stor nytta av. Här tittar vi närmare på vad som kan tillverkas av träd - allt från virke och papper till bioenergi och läkemedel. Du får även veta mer om oss på EcoTree och vad du kan göra för skogen tillsammans med oss.

Vad består träd av?

Träd är en ganska komplex blandning av olika beståndsdelar, och samtliga behövs för att de ska kunna växa och stå stadigt. Träds bark, grenar och andra biomassa består främst av cellulosa, lignin och blandade sockerarter.

Fördelningen brukar se ut ungefär så här:

  • 40 % cellulosa
  • 30 % lignin
  • 30 % blandade sockerarter, t ex hemicellulosa

Cellulosa

Träd innehåller mycket cellulosa, det vanligaste organiska ämnet i naturen. Rent kemiskt är det en polysackarid, en typ av kolhydrat. Cellulosa kan binda vatten, vilket är orsaken till att vi t ex kan tillverka papper som kan suga upp vatten.

Lignin

Lignin är ett samlingsnamn för de kemiska föreningar som finns i växters cellväggar. Ligninet håller ihop cellulosan och ger träd stadga (de skulle inte kunna stå upp utan ämnet). Det är också lignin som ger trä sin gulbruna färg.

Blandade sockerarter

Resten av träd består av olika sockerarter, t ex hemicellulosa. Hemicellulosa betyder halvcellulosa på grekiska. Det räknas inte som cellulosa, men däremot påminner det om det. Hemicellulosan fungerar som ett mellanskikt mellan cellulosan och ligninet.

Olika träd passar till olika saker

Användningsområdena varierar mellan olika träslag. De har nämligen olika uppbyggnad och lämpar sig därför för olika syften. Ett exempel är att en del träslag är fasta och tåliga medan andra är mer flexibla. Tall är t ex att föredra till möbler och golv medan gran används vid byggande och konstruktion.

Träd kan användas som virke

Trä är det enda förnybara byggmaterialet, något som gör det till ett mycket hållbart alternativ. Byggande i trä och virkesanvändningen i stort ökar kraftigt, och miljöaspekten är en central del av det. Troligen kommer det bara fortsätta öka i takt med att behovet av hållbara alternativ växer.

Bioenergi

Träd är en utmärkt källa till bioenergi. Restmaterial, t ex grenar och annan biomassa som blir över, vid avverkning är utmärkta för att framställa klimatvänliga bränslen. Användningen av bioenergi från träd och andra källor har ökat och tros fortsätta öka (idag kommer en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige från biobränsle). En av orsakerna är att bioenergi undantas från energiskatt.

Papper och kartong

Träd är också en källa till de stora mängder papper och kartong som används. Det finns många olika behov, t ex grafiskt papper, mjukpapper och förpackningar. Här är träd verkligen en viktig förnybar resurs som vi har mycket att vinna på att förvalta på ett hållbart sätt. Förpackningar av mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) är både starka och helt förnybara.

Textilier av träd

Textilier från träd blir allt populärare och många ser det som ett miljövänligare alternativ till bomull och oljebaserade material. Fibrerna från trädens cellulosa kallas för regenatfiber och de kan komma från många vanliga svenska träd, t ex tall, gran och bok. Viskos är ett vanligt exempel på regenatfiber. Det krävs dock kemikalier för att tillverka viskos, och därför har mer miljövänliga alternativ som tencel och lyocell uppstått.

Kompositmaterial

Träd är en naturlig källa till s k kompositmaterial, där material med olika egenskaper sätts samman och bildar ett konstruktionsmaterial. Ett annat exempel på kompositmaterial är hyddor av lera och växter. Kompositmaterial med träd kan bl a användas till byggvaror och förpackningar.

Ett viktigt kompositmaterial från träd är lignin, det som gör att träd kan stå upp. Lignin kan t ex användas för att framställa naturligt lim som sedan används i förnyelsebart kolfiber.

Biokol

Biokol är något som tros ha stor potential när det gäller att motverka klimatförändringar. Det är en källa till näringsrik odlingsjord som binder koldioxid under lång tid. Och biokol är träkol, t ex framställt av de trädrester som blir över vid avverkning.

Istället för att kasta restprodukterna blir de alltså till kol med positiv effekt på klimatet. Vi på EcoTree har börjar titta på potentialen med biokol eftersom vi tror att det kan vara en del av lösningen på utmaningen med klimatförändringar.

Livsmedel och läkemedel

Något du kanske inte visste är att material från träd är en beståndsdel i livsmedel och läkemedel. Träråvara används t ex för att kapsla in läkemedelssubstansen i olika mediciner. En ny och spännande idé är de livsmedel som tillverkas av träfiber. Det finns t ex nudlar och ris av cellulosa som marknadsförs mot de som vill få i sig få kalorier och gå ned i vikt.

Vill du äga ditt eget helt träd i skogen? Eller kanske flera?

Vill du göra en insats för att bevara planetens skogar och samtidigt fånga upp koldioxid och stödja biologisk mångfald? Med oss på EcoTree kan du äga träd i våra skogar och följa när de växer. Efter att dina träd gjort nytta för klimatet och den biologiska mångfalden avverkas de selektivt och säljs som hållbart virke. Då är hela vinsten din eftersom du äger trädet!

Efter avverkningen planterar vi tre nya träd för varje träd som avverkats. På så sätt ser vi till att planetens skogar fortsätter att växa istället för att minska.

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen