1 jun 2022

Vad betyder klimatneutral? Hur blir du det?

Klimatneutral är ett av många uttryck som dyker upp när det gäller klimatförändringar. Men vad handlar det om och hur går det till?

Vad betyder klimatneutral? Hur blir du det?
Att plantera träd är ett sätt att nå klimatneutralitet. Denna fina bild är från vår mark i Kalundborg, Danmark, där tusentals träd har planteras för att återskapa skog.

I takt med att fler och fler inser allvaret med klimatförändringar pratas det allt mer om att vara klimatneutral. EU har t ex förbundit sig att vara koldioxidneutralt år 2050. Men vad innebär klimatneutralitet egentligen? Hur blir du klimatneutral, och vad är viktigt att tänka på?

Definition av klimatneutral

Klimatneutralitet, eller koldioxidneutralitet, definieras som att det finns en balans mellan utsläpp och absorbering av koldioxid till/från atmosfären. Du/ni fångar upp lika mycket koldioxid från atmosfären som du/ni släpper ut. Måttet kan appliceras på företag och privatpersoner såväl som t ex länder, städer och regioner.

Det finns ett flertal olika standarder för klimatneutralitet. För företag finns det tre standarder som är vanligt förekommande: PAS 2060, GHG-protokollet och ISO-standarden ISO 14021. Däremot finns det inte några för privatpersoner i nuläget. Men det går ändå att göra en insats!

Hur blir du klimatneutral?

Ett sätt att bli klimatneutral är att kompensera för de utsläpp du är ansvarig för. Det är dock viktigt att tänka på att först minska utsläppen, och inte bara försöka kompensera på olika sätt. En del metoder för kompensation, som t ex vissa kolkrediter, innebär att du i princip kan fortsätta med dina utsläpp så länge du köper tillräckligt många krediter.

Kompensera eller minska utsläppen? Hur funkar det?

Klimatneutralitet, koldioxidkompensation och att fånga upp koldioxid kan kännas luddigt. Dessutom har olika organisationer som kan hjälpa dig att göra det olika synsätt och metoder. Här hjälper vi dig att reda ut begreppen och de olika standarder som finns.

Klimatneutral eller klimatpositiv? Negativa utsläpp?

Det finns många begrepp inom hållbarhet, och ibland är det inte helt lätt att hålla isär dem.

Här är några av de viktigaste:

  • Klimatneutral: att vara klimatneutral (netto-noll utsläpp) innebär att koldioxidutsläppen har beräknats och kompenserats för.
  • Klimatpositiv: klimatpositiv innebär att du tar steget längre än neutralitet och fångar upp mer koldioxid än du släpper ut
  • Klimatnegativ: de flesta av oss är klimatnegativa - våra aktiviteter släpper ut mer koldixoid i atmosfären än de fångar upp.
  • Kolsänka: en kolsänka är något som tar upp koldioxid och håller den borta från atmosfären under lång tid, t ex hav, skogar och våtmarker.

Standarder inom klimatneutralitet

Vår strävan efter klimatneutralitet har resulterat i ett flertal olika standarder. En del länder har definierat sina egna, men det finns också internationella standarder att följa:

  • PAS 2060
  • GHG-protokollet
  • ISO 14064-1

PAS 2060

PAS 2060 är en standard för koldioxidneutralitet som definierats av organisationen BSI (British Standards Institution). Det är ett regelverk som anses vara en av de mest strikta standardena som finns idag.

GHG-protokollet

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en vanligt förekommande standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Metoden delar upp organisationens utsläpp i tre delar: scope 1, 2 och 3.

ISO 14064-1

ISO 14064-1 är en ISO-standard som innehåller krav och principer gällande hur organisationer ska beräkna och rapportera utsläpp och upptag av växthusgaser.

Hur blir ditt företag klimatneutralt?

Företag och organisationer som står för de allra största utsläppen. En hisnande siffra från miljögruppen CDP: 71% av utsläppen av växthusgaser sedan 1988 kommer från 100 företag (majoriteten av dem är verksamma inom olje- och/eller kolindustrin). Det är så klart inte ett argument för att dina egna utsläpp inte spelar roll, men det visar hur viktigt det är för konsumenter att välja gröna alternativ för att driva utvecklingen åt rätt håll.

Klimatneutralt är inte bara en vinnare för planeten

I takt med att fler förstår värdet av att tänka hållbart blir klimatneutralitet inte bara något som gör gott - det är också något som skapar finansiellt värde och bygger starka varumärken. Potentiella kunder, medarbetare och affärspartners vill associera sig med företag som tänker hållbart och gör gott. Och i takt med att klimatneutralt börjar närma sig en hygienfaktor snarare än något extra gäller det att göra konkreta och mätbara insatser. Det är där klimatneutralitet med hjälp av mätbara och transparenta metoder kommer in.

Att kommunicera klimatneutralitet eller negativa utsläpp

Som så mycket inom hållbarhet och klimat handlar det om att hålla tungan rätt i munnen när vi kommunicerar våra framsteg. Det behöver vara rättvisande och transparent, samtidigt som nyttorna med arbetet ska visas upp på bästa sätt. Att ha en partner som har koll på både vetenskapen och kommunikationen är viktigt - inte minst för att undvika greenwashing.

Vill du göra en insats för skogen?

Ett sätt att bli klimatneutral är att ta upp minst lika mycket koldioxid som du släpper ut. Att plantera träd i skogen är ett konkret sätt att göra det på. Och om skogen tas om hand med hållbara metoder gynnar det samtidigt den biologiska mångfalden.

Det är därför EcoTree är utgör en bra insats för planeten för både företag och privatpersoner. Som privatperson kan du köpa dina helt egna träd, ge träd till någon i present eller börja prenumerera på träd. Företag kan investera i projekt som både gynnar planeten och hjälper affärerna.

Så här går det till

Undrar du hur det går till och varför du ska välja just EcoTree?

Lär dig mer om EcoTrees unika modell

Gör en insats med oss

I vår trädshop kan du kolla in våra olika trädsorter och skogar.

Kolla in vår trädshop

Representerar du ett företag?

Är du från ett företag och letar efter en partner som kan hjälpa er att bli klimatneutrala?

Kolla in vår sida för företag

Följ med till skogen