22 nov 2021

Vad är zero waste? Gör det skillnad för miljön?

Zero waste innebär ett levnadssätt utan avfall. Men hur går det till, och gör det verkligen skillnad för miljön? Här reder vi ut det!

Vad är zero waste? Gör det skillnad för miljön?

Det pratas allt mer om zero waste, t ex när det gäller produkter, företagande, livsstil och mycket annat. Men vad innebär det, och vad kan du själv göra för att uppnå zero waste? Konceptet har flera definitioner och som mycket annat inom miljö och hållbarhet är det omdiskuterat. Här går vi igenom zero waste på djupet.

Definitioner av zero waste - vad betyder det egentligen?

Många företag och organisationer pratar om zero waste. Men de pratar inte alltid om samma sak. Ibland handlar det t ex om återanvändning och återvinning - andra gånger är dessa saker inte del av konceptet. Det kan vara lite förvirrande, och därför är det bra att ta del av några av tolkningarna.

ZWIA (Zero Waste International Alliance) definierar konceptet så här:
“Att bevara alla resurser genom ansvarsfull produktion, konsumtion, återanvändning och återställning av produkter, paket och material utan förbränning och utan utsläpp i marker, vatten och luften som hotar miljön eller människors hälsa.”

Fem principer för zero waste (5R):

 • Refuse (undvik produkter med mycket förpackning)
 • Reduce (köp inte saker du inte behöver)
 • Reuse (återanvänd saker i nya syften, köp begagnat och ersätt engångsprodukter med återanvändbara)
 • Recycle (vad kan du återvinna? Hur kan du byta ut konsumtionsprodukter mot alternativ som går att återvinna?)
 • Rot (kompost minskar användningen av plastpåsar och mängden organiska sopor)

Denna definition presenterades i Bea Johnsons bok Zero Waste Home. Det är en utveckling av den tidigare principen 3R (Reduce, Reuse and Recycle).

Varför är zero waste viktigt?

Zero waste är en av många saker du kan sträva efter för att minska din påverkan på klimatet. Genom att lämna mindre avfall går mindre energi till för att tillverka, transportera och återvinna produkter och förpackningar.

Förutom den konkreta skillnad det gör innebär zero waste också att människor börjar tänka om. När vardagens vanor blir mer klimatsmarta och hållbara börjar det göra skillnad på många sätt. Dessutom är det något som ofta sprider sig till familj och vänner, och den riktigt stora skillnaden sker när många människor börjar ändra sina beteenden.

Enligt Naturvårdsverket genererade Sveriges hushåll 4,5 miljoner ton avfall under 2018, cirka 440 kilo per person. Bara några procents skillnad innebär väldigt många ton mindre avfall.

Zero waste-produkter

Idag finns det många zero waste-produkter, såväl som webshopar som är helt fokuserade på zero waste. Dessutom finns det många bloggar och sociala konton med massa nyttiga tips kring zero waste och annat inom hållbarhet. Det mesta går att få tag på i former som genererar mindre avfall eller på annat sätt har mindre skadlig inverkan på planeten.

Några vanliga exempel är:

 • Livsmedel
 • Påsar och väskor
 • Hygienprodukter
 • Skönhetsprodukter
 • Köksprodukter
 • Träningsprodukter
 • Reseprodukter

Fungerar zero waste på riktigt?

Dessvärre finns det en del greenwashing och verkningslösa miljöåtgärder omkring oss. Och därför är det bra att vara kritiskt lagd och även ifrågasätta konceptet med zero waste.

I grunden är det ett både bra och viktigt koncept. Men det är också viktigt att vara medveten om att zero waste sträcker sig längre än att undvika plastförpackningar och återanvända. Energiförbrukning från resor och livsmedel kan faktiskt bidra till mycket mer avfall än de sakerna. När du tänker steget längre och läser på om hållbarhet och avfall kan du skapa ditt eget sätt att leva så nära zero waste som möjligt.

Vad kan du själv göra för att nå zero waste?

Det finns många olika saker privatpersoner och företag kan göra för att uppnå - eller åtminstone närma sig - zero waste:

 • Ändrade inköpsvanor/produktval
 • Återanvändning
 • Kompostering
 • Zero waste-presenter (gåvor, t ex födelsedagspresenter eller julklappar, kan vara klimatbovar. Men det behöver inte vara så! Läs mer i vårt inlägg om hållbara presenter)
 • Färre flygresor (välj tåg eller andra klimatsmartare färdmedel)
 • Färre animaliska livsmedel

Du kan också påverka företag vars produkter du köper. När du och andra konsumenter gör grönare val blir företagen tvungna att anpassa sig. Detta är ett mycket kraftfullt verktyg, speciellt om många väljer att göra det på samma gång.

Finns det något negativt med zero waste?

Det är så klart jättebra att göra allt vi kan för att minska vårt avfall, men risken är att zero waste bara fokuserar på direkt, fysiskt avfall. Verkligheten är mer komplicerad; avfall finns i många former och kommer från många olika källor. Att konsumera så lite plast som möjligt är en bra början, men även saker som din energiförbrukning, dina resor och dina livsmedelsvaror spelar stor roll.

En annan kritik som finns är att zero waste sällan blir “zero”. Det är närmast omöjligt att vara zero i sin bokstavliga mening, vilket gör att termen ibland kan vara vilseledande. Och ur ett praktiskt perspektiv kan zero waste bli dyrt och ta mycket tid. Livsstilsförändringar som att hitta plastfria produkter och komma på egna lösningar tar tid och energi i anspråk. För många kan det helt enkelt vara svårt att genomföra på ett bra sätt.

Near zero waste

Trots att vi gör allt vi kan är zero waste i sin bokstavliga mening tufft att uppnå. Det är helt enkelt svårt att leva utan att generera något avfall överhuvudtaget. Men det går att drastiskt reducera sitt avfall och på så sätt nå near zero waste. Och höga målsättningar, som t ex inget avfall alls, leder till att vi gör rejäla insatser som verkligen gör skillnad.

Vi tycker att de positiva aspekterna med zero waste med råge överväger de negativa. Planeten behöver alla gröna insatser vi kan göra, och att minska ned på vårt avfall är definitivt en av de viktigaste.

Vill du göra en insats för biologisk mångfald och samtidigt motverka klimatförändringar?

Gröna insatser kommer i många former. Vi på EcoTree har skapat en egen modell för privatpersoner och företag. Genom hållbart skogsbruk ger vi möjligheten att äga träd i våra skogar. På så sätt kan du göra en insats för att minska avskogningen och klimatförändringar (träd är kolsänkor som tar upp koldioxid), samtidigt som du bidrar till ökad biologisk mångfald.

Ibland brukar produkter definieras i form av cradle to grave eller cradle to cradle. Våra träd är en sann cradle to cradle-produkt, eftersom träden tas om hand med hållbara metoder för att sedan bli till virkesmaterial. Koldioxiden de tagit upp från atmosfären stannar i materialet samtidigt som inget går till spillo. Efter avverkningen planterar vi nya träd på platsen som återigen påbörjar kretsloppet.

Vill du lära dig mer om EcoTree eller köpa träd i våra skogar?

Vår unika modell

Köp träd

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen