13 jan 2022

Vad är Trico och hur skyddar medlet träd på ett naturligt sätt?

Trico är ett sätt att skydda träd mot rådjur och andra djur som förstör löven. Så här använder vi på EcoTree medlet.

Vad är Trico och hur skyddar medlet träd på ett naturligt sätt?
Träd som behandlats med Trico får en tillfällig vit färg.

Så här använder vi Trico, ett naturligt skydd mot rådjur och andra djur som annars förstör löven som växer på de unga träden i våra skogar.

Unga träd är som allra känsligast, vilket gör att det är viktigt att skydda dem mot djur och andra skadliga faktorer, speciellt rådjur. Därför rekommenderar vi Trico, ett naturligt medel som håller djuren borta utan att skada dem eller träden. Här kan du lära dig mer om varför, hur och när vi använder Trico.

Vad är Trico och vad har det för effekt?

Trico är en spray som tillverkas av fårfett. Den är naturlig och enkel att använda. Tricos smak och lukt håller djuren som vill äta upp trädets löv borta. Medlet är som mest effektivt när du sprayar det (oblandat eller utblandat) på små träd eller unga plantor.

Eftersom Trico är ett naturligt medel kan du med gott samvete använda det som en del av hållbart skogsbruk och organiskt jordbruk. EcoTrees skogsbruksteam applicerar Trico på torra plantor när det är bra väder så att det hinner fästa sig ordentligt vid löven. Det gör att de växande skotten kan stå emot dåligt väder längre fram.

Trico har god effekt i ungefär fyra till sex månader. Vi brukar applicera medlet på våra unga träd två gånger om året - en gång på våren och en gång på hösten. I och med det slipper vi oroa oss för att djur ska äta upp löven, oavsett årstid.

Så hjälper Trico oss att vårda våra skogar

Vi behöver inte skydda träden mot rådjur i alla våra skogar. Men i områden med många rådjur handlar är det livsavgörande för våra yngsta, mest känsliga träd.

En del av träden i EcoTrees skogar tillkommer genom naturlig återväxt medan andra planteras av vårt team. När vi planterar nya träd handlar det ofta om att ge skadade skogsområden hjälp på traven i sin återhämtning. Trico gör att vi inte förlorar dessa värdefulla, nya träd under vägens gång.

Ett naturligt skyddsmedel som respekterar naturen

EcoTrees mångfacetterade skogsbruksmetoder innebär att vi älskar naturen och tar hand om alla aspekter av den. Trico gör att rådjur och andra djur undviker våra träd och söker föda på andra platser - det skadar inte djuren, samtidigt som det hjälper oss att bibehålla skogens ekosystem. Dessutom påverkar det inte trädens kvalitet eller tillväxt.

Följ med till skogen