2 mar 2022

Vad är internationella skogsdagen och när är den?

Internationella skogsdagen är dagen då vi firar skogen och allt den har att erbjuda oss människor och planeten. Men när är den och varför är den viktig?

Vad är internationella skogsdagen och när är den?

Internationella skogsdagen (International Day of Forests) är ett tillfälle att fira och uppmärksamma skogen. Ibland kallas den också för skogens dag. För oss på EcoTree som arbetar med hållbart skogsbruk är den en av årets allra viktigaste dagar.

När är internationella skogsdagen?

Internationella skogsdagen är alltid den 21 mars. Den sker varje år och har olika teman varje gång, t ex trädplantering, klimat och energi. Temat för internationella skogsdagen 2022 är hållbar produktion och konsumtion.

FN:s medlemsländer uppmuntras att skapa och delta i lokala, nationella och internationella skogsinitiativ. Det är också ett bra tillfälle för privatpersoner och företag att engagera sig i skogen genom effektfulla insatser.

Vem kom på internationella skogsdagen?

Internationella skogsdagen skapades av FN vid FN:s generalförsamling 2012. Den första officiella skogsdagen firades 2013.

Innan FN:s generalförsamling startade den officiella internationella skogsdagen fanns det en annan typ av internationell skogsdag (World Forestry Day) som också skedde den 21 mars varje år. Denna hölls av FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) sedan 1971.

Mellan 2007 och 2012 hölls sex skogsdagar som CIFOR (Centre for International Forestry Research) anordnade tillsammans med CPF (The Collaborative Partnership on Forests). Dessa var mer utvecklade och ett steg på vägen mot dagens internationella skogsdagar.

Varför är dagen viktig?

Vi på EcoTree menar att internationella skogsdagen är ett av årets allra viktigaste tillfällen. Och det är inte bara för att vi älskar skogar och träd; skogen är oerhört viktig för människor och planeten i stort, och den är hotad på många platser i världen. Träd är inte bara fina att titta på - de har stor nytta för människan och planeten på flera olika sätt.

Här är några siffror som sätter internationella skogsdagen i perspektiv:

  • Ungefär 80 % av planetens biologiska mångfald på land återfinns i skogar
  • Omkring 1,6 miljarder människor är beroende av skogen för att få tag i föda, skydd, energi och mediciner eller sin inkomst
  • Varje år försvinner ett skogsområde som är ungefär lika stort som Island

Källa: FAO Global Forest Resources Assessment 2020

Skogar är kolsänkor som tar upp koldioxid och hjälper till i kampen mot klimatförändringar. Skogar är hemvist åt djur, växter och människor. De skapar frisk luft som vi kan andas in, stoppar erosion och motverkar översvämningar. De är också en källa till förnybart material och många arbetstillfällen.

Dessutom är de socialt viktiga; utan skogar skulle vi t ex inte ha någonstans att vandra när vi behöver en paus från bebyggelsens många intryck.

Internationella skogsdagen och agenda 2030

Internationella skogsdagen är sammankopplad med flera av de 17 hållbarhetsmål som finns i FN:s agenda 2030.

Det handlar framför allt om mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald), men även:

  • Mål 6 (rent vatten och sanitet)
  • Mål 7 (hållbar energi för alla)
  • Mål 12 (hållbar konsumtion och produktion)

Skogar och träd är alltså en viktig pusselbit i att lösa flera av våra stora, globala utmaningar. Allt fler får upp ögonen för skogens effekt mot klimatförändringar, men det är bara början. Träd är en nyckelfaktor när det gäller den biologiska mångfalden, och skogen är en källa till material som gör oss mindre beroende av förorenande eller på annat sätt skadliga alternativ.

Vill du göra en insats för skogen? Vad kan du göra?

Det finns en hel del du kan göra om du är intresserad av att göra en insats på internationella skogsdagen (eller varför inte under hela året?). Många organisationer anordnar events och ger möjlighet att stödja skogen på olika sätt, t ex genom att plantera träd. Du kan också förändra dina vanor i vardagen (spara ned på förbrukningen av papper och kartong, återvinn, byt till hållbarare lösningar m.m.).

Om du vill göra en insats för skogen som motverkar klimatförändringar samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med förnybart material kanske EcoTree är något för dig? Vi jobbar med hållbart skogsbruk på ett sätt som kombinerar dessa faktorer och bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Men hur? Jo, för dig som vill göra en insats är det mycket enkelt: köp ett eller flera träd i våra skogar. Du blir trädägare medan vi tar hand om träden på ett hållbart sätt som gynnar klimatet och den biologiska mångfalden. När trädet avverkas blir det till förnybart material, samtidigt som vinsten när det säljs är din. Att köpa ett träd (eller varför inte ge bort det till någon du tycker om?) är ett utmärkt sätt att fira internationella skogsdagen.

Köp träd hos EcoTree

I EcoTrees trädshop hittar du många olika typer av träd i våra skogar. Ta en titt och hitta ditt favoritträd.

Köp träd

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Om du vill veta mer om hur vi jobbar och dess påverkan på miljön kan du lära dig om våra arbetsmetoder i detalj. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

EcoTrees unika modell

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen