8 mar 2022

Vad är ett träd?

Träd brukar ha stammar, kronor och löv. Men vad är det egentligen som gör ett träd till ett träd? Häng med så går vi på djupet!

Vad är ett träd?

Träd är underbara på många olika sätt, men vad är det egentligen som gör dem till träd? Här tittar vi närmare på definitionen och lär oss mer om deras egenskaper.

Definition av träd (när är ett träd ett träd?)

Som du vet finns det många olika trädsorter. Men de delar några huvudsakliga egenskaper som innebär att de räknas som träd.

Vår definition av ett träd ser ut så här:

Ett träd är en hög växt som kan leva under mycket lång tid. Den har en en stam - stammen eller grenarna som växer från stammen har löv. Under marken finns ett rotsystem som fungerar som ett ankare och lagrar vattnet och de näringsämnen som krävs för att trädet ska växa.

En av sakerna som skiljer träd från andra växter är dess tjocka och stela vävnad (träet).

Det är bra att ha en enkel definition av vad ett träd är, men som med så mycket annat i naturen är det viktigt att gå ned på djupet. Häng med så tittar vi närmare på vad det är som gör träd speciella och viktiga för naturen.

Höjd (hur högt behöver ett träd vara för att räknas som ett träd?)

Höjden är ett av sätten att definiera vad ett träd är. Den exakta definitionen skiljer sig dock åt mellan olika organisationer.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) menar att en växt ska nå minst fem meters höjd (utvecklingsländer) eller sju meters höjd (i-länder) under goda tillväxtförhållanden för att räknas som ett träd.

IFN (The National Forest Inventory) definierar ett träd som en träig växt som har en bar stam längst ned och kan nå en höjd på minst fem meter när den mognat.

Men vissa trädsorter kan nå fantastiska höjder. Redwood-träden i Kalifornien är världens högsta träd, och människor färdas från hela världen för att uppleva deras prakt. De kan växa sig så pass höga som 90 meter - det högsta är hela 115 meter och har döpts till Hyperion.

Ett träds anatomi

Träd kan leva under mycket lång tid, till och med flera århundraden. Livscykeln skiljer sig åt mellan olika trädsorter, men i grunden är strukturen ungefär densamma.

Ett träd är också en växt med många olika beståndsdelar; dels de som finns ovanför marken, t ex stammen, löven och blommorna, dels rötterna som växer i jorden. Precis som andra komplexa levande organismer föds, förändras, växer och fortplantar sig träd innan de slutligen dör.

Ett botaniskt kännetecken för träd och andra trädliknande växter är s k sekundär tillväxt. Det betyder att deras vävnad expanderar och att stammen blir bredare. De är alltså växter som växer både på bredden och höjden. Bredden ger trädets stam och rötter den styrka som behövs för att stå stadigt när det fortsätter växa sig högre.

Trä, löv, bär, frukter och blommor

När de flesta tänker på träd tänker de på utsidan, t ex träet, löven, bären, frukterna eller blommorna. Vi har ganska bra koll på hur ett träd ser ut och brukar tidigt lära våra barn att känna igen dem.

Men det finns kännetecken även på insidan. Massan inuti träd brukar kallas för xylem, vilket är ett ord för de celler som transporterar vatten och näring från jorden till löven. Xylem är kopplat till trädets andra delar; det utgör ett system som når växtens alla delar och gör att det kan överleva och växa sig större. Xylem brukar också kallas för ved.

Träd kan växa blommor, frukt eller bär som innehåller frön och gör att de kan fortplanta sig. Alla trädsorter har sitt unika sätt att göra det på, vilket är en av många orsaker att träd är en viktig del av miljöer med rik biologisk mångfald.

Vanliga trädsorter i Sverige

Mångfald bland skogens djur och växter är både viktigt och vackert, och det finns ungefär 45 trädsorter i Sverige. Några av de vanligaste är:

  • Gran
  • Tall
  • Björk
  • Ek
  • Bok
  • Skogslönn
  • Asp
  • Rönn

Vad är skillnaden på en buske och ett träd?

Ibland kan träd och buskar vara snarlika. Men vad är det egentligen som skiljer dem åt? Jo, framför allt handlar det om att träd har en genomgående huvudstam och växer sig höga. Buskar brukar istället ha ett "buskformigt" växtsätt med flera stammar.

När börjar träden slå ut?

Träd börjar vanligtvis blomma på våren, och det är temperaturen som avgör exakt när det sker. Det skiljer sig åt mellan olika trädsorter, geografiska regioner och andra förutsättningar. En del träd är vintergröna (evergreen) och fortsätter att blomma under vintern.

Gör en insats och äg ditt helt egna träd i skogen

Många träd på en plats utgör en skog. Och skogar är inte bara fina att titta på; de är en av planetens bästa kolsänkor och ett hem åt många växter och djur. Dessvärre är planetens skogsmiljöer hotade och behöver skyddas.

Vi på EcoTree arbetar med hållbart skogsbruk. Tanken är att vem som helst ska kunna äga ett träd för att motverka klimatförändringar och bevara planetens biologiska mångfald. Genom oss kan du göra en insats för planetens skogar och de träd som växer i dem.

Vill du veta mer om EcoTree?

Vi på EcoTree har skapat en helt egen hållbar skogsbruksmodell:

Lär dig mer om vårt unika arbetssätt

Gör en insats

Ta en titt på träden du kan välja emellan:

Utforska trädshopen

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen