3 mar 2022

Vad är CSR och hur fungerar det?

CSR står för corporate social responsibility. Men vad är CSR, hur fungerar det och varför det så bra och viktigt?

Vad är CSR och hur fungerar det?

CSR står för corporate social responsibility. På svenska brukar det kallas för företags samhällsansvar. Såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt (etiskt) ansvar ingår i CSR. Sveriges regering definierar hållbart företagande som att “ha en långsiktig syn på värdeskapande och bedriva en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling”.

Kortfattat handlar det om att frivilligt göra en större insats än det lagen kräver. Eftersom allt fler företag jobbar med CSR har det blivit till en hygienfaktor i många branscher. Och det finns många sätt att göra det på och mycket att tänka på. Här går vi igenom vad CSR är och vad det finns för fördelar och potentiella fallgropar.

Vad ingår i CSR?

CSR brukar delas upp i tre huvudsakliga områden: miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt (etiskt) ansvar. Ibland räknas den etiska delen som ett separat fjärde område.

Miljöansvar

Miljömässigt ansvar innefattar bl a:

 • Minimal klimat- och miljöpåverkan
 • Biologisk mångfald
 • Skadliga ämnen
 • Miljövänliga transporter
 • Resurshantering

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar innefattar bl a:

 • Långsiktig lönsamhet
 • Anti-korruption
 • Kontroll av underleverantörer

Socialt (etiskt) ansvar

Socialt (etiskt) ansvar innefattar bl a:

 • Mänskliga rättigheter
 • Mångfald och jämlikhet
 • Arbetstider
 • Arbetsförhållanden
 • Säkerhet på arbetsplatsen

Hur fungerar CSR?

CSR handlar om att hitta förbättringspunkter inom ett flera av områdena ovan. CSR-arbete fungerar ofta bäst när det baseras på en utarbetad strategi. Det gäller att sätta relevanta och mätbara mål som driver företaget framåt, gärna en långsiktig plan med en serie delmål. CSR-arbetet bör gärna också innefatta partners och underleverantörer, även de som verkar i andra länder.

Ett sätt arbeta med CSR är att börja samarbeta med frivilligorganisationer. Många företag som gör det ingår partnerskap där de får hjälp att göra rätt saker. En del företag har en CSR-chef eller en CSR-ansvarig som driver arbetet, och i Sverige är det vanligast att jobba med miljöfrågor.

Det är också bra att fundera över hur CSR-arbetet kan bli så relevant som möjligt. Inom vilka områden har ditt företag negativa effekter, och hur skulle ni kunna göra en tydlig insats mot just dem?

För vissa företag kan det vara relevant att göra CSR till en del av sina produkter och erbjudanden, t ex genom att använda återvunnet material i produkterna eller förnybar energi i fabrikerna.

Det är aldrig för sent att börja med CSR, men det finns ingen orsak att vänta. Ju längre du väntar, desto större är risken att du inte hänger med i den hållbara utvecklingen.

Varför är CSR bra och viktigt?

Den främsta orsaken att arbeta med CSR är för planeten och mänsklighetens skull. Genom att göra mer om det lagen kräver flyttas hygienfaktorerna inom hållbarhet framåt i en högre takt. Dessutom gör det att företag arbetar på ett mer långsiktigt och mindre risktagande sätt. De kan också bli till en positiv kraft som hjälper Sverige att nå målen inom hållbar utveckling.

Men fördelarna slutar inte där; CSR kan också bygga ett företags varumärke och öka konkurrenskraften. Ansvarsfulla företag ses som bättre i konsumenter och partners ögon, och dessutom kan de bli bättre på att locka till sig och behålla medarbetare. Ett exempel är att 79% ser företag som agerar mot klimatförändringar som mer innovativa och konkurrenskraftiga (källa: Eurobarometer).

CSR-arbete och Agenda 2030

FN:s globala mål för hållbar utveckling definierades i Agenda 2030. Den innehåller 17 mål och 169 delmål. Målen är ofta en utgångspunkt för CSR-arbete. De gör dessutom att CSR-insatser kan mätas på ett bättre sätt.

Standarder och rapportering inom CSR

Det finns ett flertal olika standarder och rapporteringsmetoder för företag. Här tittar vi närmare på några av dem.

ISO 26000 - en ISO-standard inom CSR

En av de kändaste standarderna inom CSR är ISO 26000, en ISO-standard som består av sju principer. ISO 26000 är en internationell standard som beskriver olika saker som ett företag kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Den kan användas av både privata och offentliga organisationer.

OECD:s riktlinjer för internationella företag

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en mellanstatlig organisation som verkar för utveckling inom olika områden. Organisationen har utarbetat en serie principer och normer för hur internationella företag kan bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

FN:s Global Compact

FN:s Global Compact är en serie principer som fungerar som ett verktyg för företag och industrier som vill möta utmaningar som t ex avfall, föroreningar och hantering av kemikalier. Medlemmarna i Global Compact är förbundna att rapportera om sitt arbete genom att skicka in löpande rapporter.

GRI (Global Reporting Initiative)

Global Reporting Initiative (GRI) är ett av de vanligaste sätten för företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete. GRI är ett oberoende organ som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att se sin påverkan på världen. Redovisningen från GRI kan t ex utvärdera miljöansvar i form av klimatpåverkan eller etiskt ansvar i form av mänskliga rättigheter.

Förvirring, oklarhet och kritik kring CSR

CSR är ett område med många begrepp (både på svenska och engelska), som dessutom har flera olika tolkningar. Det kan skapa en viss förvirring kring vad arbetet egentligen handlar om. För att arbetet ska tas på allvar är det viktigt att vara så tydlig som möjligt. Kommunikationen är mycket viktig för att det ska ha avsedd effekt på företagets anseende.

Några bra frågor att ställa sig är:

 • Vad är det egentligen som görs och hur stor mätbar effekt har det?
 • Hur står det i proportion till de negativa effekter företagets verksamhet har?
 • Finns det risk att CSR-arbetet kan ses som greenwashing eller på annat sätt framstå som tvivelaktigt?
 • Hur ser din CSR-partners tidigare samarbeten ut? Har de gett goda resultat?

En negativ åsikt som förts fram mot CSR är att det i princip helt och hållet består av frivilliga åtaganden från företag. Kritikerna menar att det kan bli effektlöst när det saknas lagar och konsekvenser - dessutom kan CSR-ramverken komma att ersätta den lagstiftning som faktiskt finns inom området.

Vill du göra en insats för skogen?

Med EcoTree kan du göra en insats för skogen, oavsett om du är privatperson eller representerar ett företag som vill göra gott. Som privatperson kan du köpa ett eller flera träd i våra skogar - du kan också göra en mer långtgående insats genom en trädprenumeration. Företag som letar efter CSR som är effektfull både miljömässigt och kommunikationsmässigt behöver inte leta längre.

Men hur fungerar det? Jo, EcoTree bevarar och återväxar skogar i Europa. Genom att sälja träden till olika ägare demokratiseras trädägandet och skyddar skogen inför framtiden. Dessutom handlar vårt hållbara skogsbruk inte bara om att producera träd. Tvärtom ser vi skogens roll som kolsänka som oerhört viktig att bevara, samtidigt som biologisk mångfald är en stor del av det vi gör.

Vill du veta mer om hur EcoTree jobbar?

Lär dig mer om vår unika skogsbruksmodell

Redo att göra en insats för skogen?

Köp träd i vår trädshop

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen