29 okt 2021

Sverige misslyckas med att nå sina klimatmål

Sverige är ett föregångsland inom klimatfrågor. Men trots det misslyckas vi faktiskt med att nå våra klimatmål, dessutom med stor marginal.

Sverige misslyckas med att nå sina klimatmål

Sverige ses som ett föregångsland när det gäller klimatfrågor. Men trots det misslyckas vi faktiskt med att nå våra klimatmål, dessutom med ganska stor marginal. Här tittar vi närmare på Sveriges utsläppsmål och hur det har gått hittills. Och hur ser vägen framåt ut egentligen?

Den 1-12 november 2021 håller FN:s klimatkonferens rum i Glasgow i Skottland. 2020 års möte blev uppskjutet till följd av coronapandemin. På mötet kommer EU-ländernas klimatmål att gås igenom, och EU uppmanar alla länder som är med i Parisavtalet att skärpa sina mål.

Sveriges klimatmål - nollutsläpp 2045

Till att börja med är det bra att ta en titt på hur Sveriges klimatmål ser ut. 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären överhuvudtaget. Utvecklingen ska gå stegvis, i följande takt:

  • 2020: 40 procent lägre än 1990
  • 2030: 63 procent lägre än 1990
  • 2040: 75 procent lägre än 1990
  • 2045 ska vi ha nått nollutsläpp

Efter 2045 ska arbetet fortsätta genom att istället börja ha negativa utsläpp. Målen ska nås genom åtgärder inom många olika områden. Stora delar av arbetet med att uppnå Sveriges klimatmål handlar om att arbeta med att förändra samhället, t ex genom politiska åtgärder och ekonomiska styrmedel.

Var kommer utsläppen ifrån?

För att minska utsläppen och nå våra klimatmål behöver alla delar av samhället dra ned på dem. De största källorna till klimatutsläpp är:

  • Transport
  • Industrier
  • Jordbruk
  • El- och värmeproduktion

Förbränning av fossila bränslen som bensin och olja orsakar en stor del av koldioxidutsläppen, men även avskogning, jordbruk och djurhållning påverkar. Utsläppen från alla dessa källor behöver minska dramatiskt för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål. Åtgärderna handlar om att förändra sättet vi gör saker, t ex genom hållbart skogsbruk, hållbarare transporter och grönt jordbruk.

Misslyckade klimatmål och kritik

Faktum är att Sverige än så länge inte lyckas särskilt bra. Enligt Naturvårdsverkets uppdaterade beräkning som baseras på framstegen som gjorts hittills kommer Sverige att misslyckas med att nå sina klimatmål. Deras uträkning föreslår att handelssystemets utsläpp kommer att minska med 44 procent istället för målet 63 procent 2030.

En kritik som förts fram från flera håll är att retoriken döljer verkligheten. En del menar att Sverige är ett land i framkant när det gäller klimatåtgärder, men även att vi är ett högkonsumtionsland med ett högre utsläpp per capita än många andra länder. Därför har vi också ett större ansvar när det gäller att dra ned på utsläppen.

Klimatpolitiska rådets 2021-rapport fokuserar mycket på hur åtgärderna under coronapandemin påverkat klimatarbetet. De menar att krishanteringen troligen inte påverkat klimatarbetet negativt, men heller inte positivt. Återhämtningspolitiken efter krisen kunna vara ett tillfälle att skärpa miljöpolitiken. Då krävs det dock en aktiv insats för att göra att det blir så.

Hur ser vägen framåt ut?

Kritikerna av Sveriges klimatarbete menar att det krävs ett förändrat synsätt och fler konkreta målsättningar. Vi får inte bli nöjda med att arbetet “går bra”, istället måste vi hela tiden motiveras av hur stora utmaningarna är och fortsätta att skärpa åtgärderna. Kanske är det just tuffare mål som är rätt väg framåt? Miljöpartiet menar t ex att nollutsläpp borde uppnås 2035 istället för 2045.

Oavsett målsättningarna är det viktigt att både privatpersoner och företag gör sitt bästa för att minska sina koldioxidutsläpp. Om alla tar ansvar och drar sitt strå till stacken kan det vara det som verkligen gör skillnad. Undrar du vad du kan göra? Kolla in våra 10 enkla och effektfulla sätt att minska din klimatpåverkan.

Engagera dig med EcoTree

Är du intresserad av att göra en insats för miljön? Vi på EcoTree har en unik, hållbar skogsbruksmodell som har flera positiva effekter. Det är en insats som gör en konkret skillnad, där du hela tiden kan följa utvecklingen.

Genom att låta privatpersoner och företag bli trädägare i våra skogar, kan vi skydda den biologiska mångfald som finns för att skapa välmående och hållbara skogar. Samtidigt är träden kolsänkor som också binder koldioxid från atmosfären under lång tid framöver. En fin bonus är att du får vinsten från dina träd när de så småningom avverkas och säljs som hållbart virkesmaterial.

Det viktigaste du kan göra för att hjälpa till att nå Sveriges klimatmål är att minska dina utsläpp. Men ett engagemang i EcoTree kan också göra skillnad och påverka mängden koldioxid i planetens atmosfär.

Köp träd

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen