20 dec 2022

Minska din överkonsumtion - våra tips för en mer hållbar konsumtion

Överkonsumtion har negativa effekter på både miljö och samhälle. Så här kan du göra för att tänka om och nå en mer hållbar konsumtion.

Minska din överkonsumtion - våra tips för en mer hållbar konsumtion

Allt fler inser vikten av att leva på ett hållbarare sätt och minska ned på sin överkonsumtion. Planetens resurser är inte oändliga, och vi måste vara försiktiga med hur vi nyttjar dem. Överkonsumtion och övergången till en hållbar livsstil är en global grön omställning som både privatpersoner och företag behöver vara del av.

Här tittar vi närmare på hur vår överkonsumtion ser ut och hur den påverkar planeten. Dessutom kommer vi med goda råd på hur du kan konsumera mer hållbart och hjälpa till att dra ditt strå till stacken.

Definition av överkonsumtion

Wikipedia definierar överkonsumtion som “en situation där användningen av naturresurser har överskridit den hållbara kapaciteten. Långvarig överkonsumtion leder till att vi till sist förlorar källorna som bidrar med resurserna." Det handlar alltså om ohållbar konsumtion som inte fungerar på lång sikt.

Enligt WWF förbrukar vi ungefär 30% mer resurser än vad jorden har kapacitet att återskapa. En demonstration av detta är Overshoot Day (den ekologiska skuldens dag) - den dag varje år då de förnybara resurser som jorden producerat har förbrukats. Resten av året lever vi alltså av naturtillgångar som vi egentligen inte har att tillgå.

Overshoot Day beräknas av hållbarhetsorganisationen Footprint Network. Den kan räknas ut på global, lokal och individuell nivå. Om du är intresserad av att veta mer om din effekt på klimatet kan du räkna ut ditt koldioxidavtryck här på vår hemsida.

Vad är det som överkonsumeras allra mest?

Enligt Naturvårdsverket kom ungefär 60 procent av utsläppen av växthusgaser under 2020 från hushållens konsumtion. Transport och livsmedel är de överlägset största posterna, följt av boende. Kläder är en mindre post i sammanhanget, men kanske ett av de områden där det är lättast att konsumera på ett hållbarare sätt?

Några centrala delar av överkonsumtion där vi kan förändra våra vanor är:

 • Flygresor: byt ut flygresor mot hållbarare alternativ som tåg eller buss, och flyg bara om du verkligen måste
 • Bilkörning: välj kollektivtrafik över privat bil och ta cykeln eller promenera kortare sträckor. Om du måste använda bil, välj en så snål modell som möjligt
 • Kött: minimera din konsumtion av kött och andra livsmedel med stor negativ miljöpåverkan
 • Teknikprylar: det finns få kategorier där slit och släng-vanorna är så starka som när det gäller teknikprylar. Många telefoner och andra högteknologiska produkter byts ut och hamnar på en soptipp någonstans utan att säljas eller ges vidare i andra hand, trots att de fortfarande fungerar
 • Kläder: produktion av textilier kräver råvaror, vatten, kemikalier och energi. Att köpa färre och bättre kläder gör skillnad - idag finns det många hållbara alternativ inom modebranschen
 • Hushållsartiklar: enligt konsumtionsrapporten 2022 från Göteborgs Universitet är möbler och hushållsartiklar en av de områden som ökar allra mest
 • Sparande och investeringar: hushållens pengar har stor makt när det gäller sparande och investeringar. Om konsumenterna ställer krav och ser till att pengarna investeras hållbart kan det göra stor skillnad för den framtida utvecklingen

Miljöeffekter av överkonsumtion

Den stora konsumtionen som sker har negativ effekt på miljön på många sätt. Här tittar vi närmare på tre av de största följderna: klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och föroreningar.

Klimatförändringar

Överkonsumtion leder till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som förstärker växthuseffekten. Många gånger är det i onödan, vilket gör att hållbar konsumtion är ett enkelt sätt att göra en insats för klimatet och en viktig pusselbit i att klara av våra framtida utmaningar.

Minskad biologisk mångfald

Det talas allt mer om den hotade biologiska mångfalden, och där är överkonsumtionen en stor bov. Överkonsumtion leder till ett överutnyttjande av jordens resurser, och den minskade biologiska mångfalden är direkt sammankopplad med användning av mark och vatten, jakt, fiske och förorenande utsläpp. Mer direkt innebär det t ex att skogar huggs ned till följd av ohållbart skogsbruk och att lokala djur- och växtarter utrotas. Det behövs omedelbara åtgärder och förändringar om vi ska kunna rädda den biologiska mångfalden.

Föroreningar

Överkonsumtion leder också till luft-, mark- och vattenföroreningar. Industrierna som producerar och transporterar varor kräver byggnader, el, värme, fordon och mycket annat för att tillhandahålla produkterna. Resultatet blir t ex större utsläpp av skadliga ämnen som kväveoxid och marknära ozon. Förorenade vattenkällor är en annan effekt av det. Det är också svårt att undgå larmrapporterna om all plast som flyter runt i världshaven (kanske den mest uppmärksammade direkta följden av överkonsumtion?).

Hur ser konsumtionen ut i Sverige och globalt?

Det finns ett stort miljötänk i Sverige, men samtidigt har vi ändå en hög miljöpåverkan per capita. Vi är ett rikt land med starka konsumenter som generellt har råd att köpa nytt, resa, äta ute på restauranger, investera och mycket annat. Sedan 2019 finns det officiell statistik för konsumtionens miljöpåverkan i Sverige. Lyckligtvis ger våra relativt stora resurser oss också riktigt goda möjligheter att förbättra oss och konsumera på ett mer hållbart sätt.

Bryt mönstren med hållbar konsumtion

Det är lätt att misstolka argumenten kring överkonsumtion på så sätt att vi inte borde shoppa överhuvudtaget, men så är inte fallet. Snarare handlar det istället om att tänka annorlunda, t ex genom att hoppa över onödiga köp och välja hållbara presenter vid högtider. Vi kan fortfarande ha och ge fina saker trots att vi tänker hållbart.

5R - en användbar modell

En modell som ofta används som utgångspunkt är:

 • Refuse: säg nej till produkter som slösar resurser eller inte är förnybara
 • Reduce: minska användningen och beroendet av skadliga, slösaktiga och icke-förnybara produkter
 • Reuse: vägra slit och släng-kulturen genom att byta ut plast och andra engångsprodukter mot återvinningsbara alternativ
 • Repurpose: många produkter kan återanvändas i andra syften istället för att kastas bort, s k “upcycling”
 • Recycle: om du väl måste göra dig av med saker, se till att återvinna dem på ett så miljövänligt sätt som möjligt

Genom att ha 5R i åtanke kan du minska din miljöpåverkan och leva på ett mer hållbart sätt. Alla insatser spelar roll - stora som små!

Köp mindre och bättre

Det hjälper faktiskt också att byta till alternativ av högre kvalitet. Låga priser är en av sakerna som lett till överkonsumtion, t ex inom modebranschen. För om det inte är värt något eller väldigt lite är det lätt att det slängs bort, oavsett dess påverkan på miljön.

Förläng livscyklerna

Slit och släng-kulturen utgör en stor del av överkonsumtionsproblematiken. Med längre livscykler för produkter använder vi planetens resurser på ett smartare sätt. Detta kan t ex åstadkommas med hjälp av 5R-modellens tankar om återanvändning och upcycling.

Läs på, engagera dig och informera andra

Överkonsumtion är också något som är kopplat till våra vanor och vår kultur. Om vi lär oss av andra att det är OK att köpa och kasta bort saker utan att tänka på effekterna blir det ofta så vi lever. Genom att sprida kunskap om hållbarhet kan du påverka andra och få dem att ändra sig i rätt riktning.

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Cirkulär ekonomi är ett annat viktigt koncept och tankesätt när det gäller att främja hållbar konsumtion. Tanken med cirkulär ekonomi är att hushålla bättre med jordens resurser genom att förebygga och minimera avfall. Ett flertal länder har redan officiellt infört en cirkulär ekonomi - däribland Finland, Frankrike och Nederländerna.

Många miljöorganisationer och andra engagerade menar att denna omställning är livsviktig för att tackla klimatförändringar och andra utmaningar. Istället för att fokusera på BNP-tillväxt och andra värden som inte tar hänsyn till hållbarhet behöver vi ha en bredare syn på ekonomi. Och där kan vi på EcoTree inte annat än att hålla med.

Överkonsumtion - mer än ett miljöproblem

Överkonsumtion leder till miljöproblem, men det är enbart en av aspekterna. Hållbarhet handlar även om sociala faktorer, t ex arbetsförhållanden och bekämpande av fattigdom och korruption.

Ur denna aspekt kan faktiskt Sveriges överkonsumtion vara värre än siffrorna visar, i och med att en rejäl del av följdeffekterna sker i andra länder. Dessa är ofta låglöneländer där arbetsvillkor och mänskliga rättigheter inte respekteras. Eftersom två tredjedelar av Sveriges konsumtionsutsläpp sker utomlands ger statistiken ibland en missvisande bild.

Psykologiska aspekter av överkonsumtion - blir vi lyckligare av att ha mer saker?

Det är också intressant att notera att överkonsumtion inte är något som leder till att vi blir lyckligare. Nej, den forskning som gjorts på området tyder faktiskt på motsatsen. En minskad konsumtion verkar innebära ett ökat välmående och minskad psykisk ohälsa. Teorin är framför allt att ägandet och den ekonomiska bördan, t ex i form av skuldsättning, tynger ned de som konsumerar mycket.

Forskare menar också att våra vanor när det gäller konsumtion är djupt rotade i det vi lär oss i barndomen. Om vi en gång lärt oss att det finns produkter för allt och att slit och släng är OK kan det alltså vara svårt att bryta mönstret och förändra sina vanor.

Gör en hållbar insats med EcoTree

Vår skog i Syndicat, Frankrike

EcoTree är ett hållbart skogsbruksföretag med fokus på kampen mot klimatförändringar, att bevara biologisk mångfald och att främja hållbar resursanvändning. Det finns flera sätt att göra insatser tillsammans med oss - stora som små!

Köp träd

Äg ditt helt egna träd i någon av våra skogar runt om i Europa.

Hitta ditt favoritträd i vår trädshop

Ge träd i present

Presenter, t ex julklappar och födelsedagspresenter, blir dessvärre lätt en del av slit och släng-kulturen. Genom att ge ett livs levande träd i skogen kan du göra det på helt annat sätt. Miljövänligt, men också vackert och betydelsefullt!

Kolla in våra gåvor

Stöd projekt inom biologisk mångfald

Om du vill göra en riktad insats för att gynna den biologiska mångfalden kan du välja att stödja ett av våra projekt inom området. Några exempel är projekt inom bin och våtmarker.

Lär dig mer om våra projekt

Representerar du ett företag?

Vi hjälper många företag med insatser som gör gott, hjälper till att uppnå hållbarhetsmål och bygger varumärke.

Vår sida för företag