17 feb 2022

Koldioxidavtryck - vad är det och hur mäts det?

Koldioxidavtryck är ett uttryck som ofta dyker upp inom miljö och hållbarhet. Men vad handlar det om egentligen, och hur mäter du ditt avtryck?

Koldioxidavtryck - vad är det och hur mäts det?

Koldioxidavtryck är ett uttryck som ofta dyker upp inom miljö och hållbarhet. Men vad är ett koldioxidavtryck egentligen, och hur mäts det? Här tittar vi närmare på det och mycket mer. Glöm inte att du kan räkna ut avtrycket för dina flygresor, tågresor och mycket mer här på EcoTree-sajten.

Vad är ett koldioxidavtryck?

Uttrycket koldioxidavtryck härstammar från engelskans carbon footprint. Det är ett mått på hur stor inverkan något har på klimatet. Avtrycket kan t ex mäta hur mycket en person, ett företag eller ett land släpper ut. Det gör att våra utsläpp blir kvantifierbara. På så sätt blir det lättare att förstå hur mycket det handlar om och hur stor effekt det har på planeten.

Koldioxidavtryck brukar uttryckas som koldioxidekvivalenter. Dessa tar inte bara hänsyn till koldioxid - även andra växthusgaser som metan och kväveoxid ingår. Och uträkningarna tar dessutom hänsyn till de olika växthusgasernas påverkan. Metan anses t ex bidra mer än koldioxid, vilket gör att en viss mängd metan motsvarar mer koldioxid i resultaten.

Det finns flera standarder för att räkna ut koldioxidavtryck; två exempel är ISO 14067-standarden och Greenhouse Gas Protocol-standarden.

Hur mäts koldioxidavtryck?

Koldioxid uttrycks som en massa i gram, kilogram eller ton. Det går att göra en uppskattning (avtrycket) genom att kalkylera baserat på den fakta som finns tillgänglig, t ex en persons resvanor eller ett företags transport under en viss tidsperiod.

Direkta och indirekta utsläpp

När vi räknar ut koldioxidavtryck är det viktigt att försöka skapa en så rättvis bild som möjligt. Då gäller det att få med både direkta och indirekta utsläpp. Direkta utsläpp - t ex det som ett företag förbränner för att tillverka sina produkter - är ganska lätt att hålla koll på. Men de indirekta utsläppen är desto svårare.

Många gånger finns det nämligen ett steg till som är viktigt att få med i beräkningen. Det kan t ex handla om utsläpp som sker utanför landsgränser eller i ett tidigare/senare steg i processen.

Varför är det bra att räkna ut?

Ett koldioxidavtryck ger en uppskattning av utsläppet av växthusgaser. Att veta avtrycket öppnar upp för nya insikter och lägger grunden till ett förbättringsarbete. Genom mått av denna typ kan vi utforma mål och åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen och andra effekter av utsläppen.

Koldioxidavtrycket kan dessutom vara ett mått som vägleder konsumenter och investerare. Idag har många fonder och aktier med det i sin information. Det gör det lättare att hitta gröna investeringar med så liten inverkan på klimatet som möjligt.

När vi förstår hur vår inverkan ser ut och gör insatser för att minska den hjälper det oss att nå klimatmål, t ex EU:s mål om klimatneutralitet år 2050.

Vad kan vi göra för att minska våra koldioxidavtryck?

En person, ett företags eller ett lands koldioxidavtryck är en sammanlagd effekt av många olika faktorer.

Några av de vanor vi som privatpersoner kan förändra för att minska våra koldioxidavtryck är:

  • Livsmedel
  • Kläder
  • Transport
  • Resor
  • Energi
  • Avfall

Livsmedel

Våra val av livsmedel har stor inverkan på en persons klimatpåverkan. Ju mer vegetabiliskt och ju mer närodlat, desto lägre brukar avtrycket bli. Nötkött, fårkött, hårdost, griskött, fisk och kyckling är några exempel på livsmedelskategorier med högt koldioxidavtryck. Minska ditt intag av dessa kategorier och ät mer grönt för att få ned din klimatpåverkan.

Kläder

Modeindustrin har kraftigare klimatpåverkan än många vet. Enligt Europaparlamentet beräknas modeindustrin stå för 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det är faktiskt mer än alla internationella flyg- och sjötransporter tillsammans! Genom medvetna val kan vi minska ned på utsläppen. Och i takt med att fler och fler förstår vikten av att tänka grönt kommer fler och fler klädtillverkare med lägre koldioxidavtryck.

Transport

Trafik bidrar till utsläpp av växthusgaser och många andra miljöproblem, vilket gör transport till en av våra största klimatutmaningar. Den allra största boven är privatbilkörningen. Att byta ut bilen mot cykel, kollektivtrafik eller samåkning kan göra stor skillnad för ditt koldioxidavtryck.

Resor

Flygresor är en av de största klimatbovarna. Därför är förändrade resvanor en av de enklaste och mest effektiva sakerna du kan göra för att minska ditt koldioxidavtryck. Varför inte ta tåget eller bussen istället för flyget?

Energi

I vissa delar av världen, speciellt Norden, står boende för en stor del av utsläppen. Uppvärmningen är den största faktorn. Lyckligtvis börjar det dyka upp fler och fler förnybara alternativ när det gäller uppvärmning av bostäder.

Avfall

Enligt Naturvårdsverket står avfall för två procent av Sverige totala växthusgasutsläpp. Denna siffra har sjunkit dramatiskt under de senaste 30 åren. Men vi kan ändå göra mer. Dessutom är avfallshantering något där privatpersoner enkelt kan göra en insats, t ex genom att välja bort plastprodukter och börja källsortera.

Koldioxidavtryck - något för både privatpersoner och företag

Klimatförändringar och andra problem som uppstår till följd av växthusgaser är en global utmaning som angår oss alla - såväl privatpersoner som företag. Därför behöver både individer och organisationer göra gröna val som leder till lägre utsläpp. Och ett bra sätt att börja är att räkna ut koldioxidavtrycket.

Räkna ut ditt koldioxidavtryck med våra kalkylatorer

Att få reda på sitt koldioxidavtryck är första steget mot att minska det. Är du nyfiken på hur ditt koldioxidavtryck ser ut? Kanske när det gäller dina flyg- eller bilresor? Eller varför inte utsläppen från din bostad? Det kan du göra här på sajten.

Räkna ut ditt koldioxidavtryck

Vill du göra en insats för klimatet och den biologiska mångfalden?

Nu har du förhoppningsvis använt våra kalkylatorer för att räkna ut ditt koldioxidavtryck. Är det inte dags att göra en insats också? Det kan du göra genom EcoTree - dessutom på ett både enkelt och engagerande sätt!

Du köper träd i våra hållbara skogar. På så sätt bidrar du till att skapa kolsänkor som tar upp koldioxid och bevara den biologiska mångfalden på platsen. Europas skogar är hotade, men genom insatser från våra trädägare kan vi stoppa den utvecklingen.

Vill du veta mer om EcoTree?

Lär dig mer om vår unika hållbara skogsbruksmodell

Redo att göra en insats?

Köp träd i vår trädshop

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen