11 nov 2021

Kan FN:s klimatmöte COP26 stoppa avskogningen innan 2030?

Världens ledare har nya, ambitiösa mål när det gäller avskogning. Men går det att göra verklighet av dem? Jo, kanske med hjälp av skogsexperter.

Kan FN:s klimatmöte COP26 stoppa avskogningen innan 2030?

På FN:s klimatmöte presenterade världens ledare ambitiösa mål när det gäller att stoppa avskogningen. Vi menar att hållbart skogsbruk är viktig pusselbit för göra verklighet av målen.

I veckan samlades ledare från över 100 länder, och de enades om att få stopp på avskogningen innan 2030. Målet tillkännagavs på FN:s stora klimatmöte COP26. Men vad är det som krävs för att göra det?

Varför är det så viktigt att få stopp på avskogning?

Överenskommelsen är oerhört viktig eftersom de länder som är del av den innehåller 85% av världens skogsmark. Om planerna blir verklighet är det ett enormt steg i rätt riktning i kampen mot klimatförändringar. Länder som Indonesien och Brasilien, där avskogning länge pågått i stor skala och hög takt, är t ex delaktiga.

Den privata sektorn och finansiella institutioner har också gått med på att ta bort saker som leder till avskogning från sina leveranskedjor och portföljer. När avskogning slutar vara lönsamt försvinner incitamenten; då kommer också förändringarna att ske. I dagsläget står nedhuggna, nedbrända och förstörda skogar för 11% av de globala utsläppen.

Men vad gör det för skillnad i praktiken? Jo, om löftena blir verklighet är det ett stort steg framåt i kampen mot klimatförändringar. Om vi slutar avverka träd i samma ohållbara takt kan fler träd fungera som kolsänkor, samtidigt som färre utsläpp från processerna sker.

Skogar är en gigantisk kolsänka - de "andas in" ungefär 7,6 miljarder ton koldioxid varje år. Det är livsviktigt att bibehålla den effekten.

Det är dags att agera

Målen som tillkännagavs på COP26 är absolut positiva nyheter för planeten, men samtidigt är det viktigt att länderna faktiskt levererar det de lovat. Liknande saker har diskuterats tidigare utan att bli verklighet. Så får det inte bli igen.

Ett tydligt exempel är New York-deklarationen från 2014, där regeringar, företag och ideella organisationer tillsammans lovade att halvera avskogningen innan 2020. Målsättningen nåddes inte - och det är sådant som inte får hända igen.

Så här säger EcoTrees medgrundare och internationella vd Thomas Canguilhem om tillkännagivandet: "COP26:s skogsdeklaration är en viktig och nödvändig milsten för att se till att våra skogar och deras biologiska mångfald bevaras.

Alla initiativ att plantera och skydda skogar är livsviktiga för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader. Men det är precis lika viktigt att hitta sätt att göra verklighet av idéer och ambitioner.

Där kan startups spela stor roll, eftersom de kan skapa skalbara lösningar inom hållbarhet och klimat som ger företag och privatpersoner incitament att engagera sig och göra en insats.”

Här på EcoTree jobbar vi med att ta hand om och växa skogar varje dag. Därför förstår vi uppgiftens storlek och allvar. Vi välkomnar målsättningarna, men de innebär också att över 100 ledare runt om i världen behöver göra verklighet av dem.

De höga ambitionerna innebär att de behöver få hjälp av experter inom skogsbruk. Länderna behöver samarbeta med organisationer och företag som redan vet vad som krävs för att finansiera, återställa och växa skogar på ett hållbart sätt.

En skalbar lösning på avskogning

Vill du se ett exempel på en av de förändringar inom området som pågår just nu? Det är exakt det vi arbetar med på EcoTree. Vår unika modell är ett exempel på skalbart hållbart skogsbruk. Vi är experterna som kan göra verklighet av dessa stora löften, så att de gör skillnad på riktigt.

Våra lokala skogsexperter tar hand om alla träd i våra skogar under hela deras livstid. Vi sätter den högsta möjliga ribban när det gäller vårt hållbara skogsbruk för att skapa blomstrande ekosystem med stor biologisk mångfald. Exempelvis avverkar vi delar av monokulturella skogar för att skapa variation, återställer misskötta skogsmarker till sin tidigare grönska och gör om oanvända jordbruksmarker till välmående, hållbara skogar.

Om du ännu inte vet så mycket om oss på EcoTree kan du lära dig mer om vår metod här. Kort och gott: vi erbjuder privatpersoner och företag möjligheten att köpa träd i de skogar vi tar hand om. Hos oss existerar inte greenwashing (tvärtom är det något vi är kraftiga motståndare till). Det är helt enkelt en ny metod för att se till att skogen hamnar i människors händer.

Berätta för oss vad du tycker

Vad är dina tankar om målet med att få stopp på avskogningen innan 2030? Det skulle vara intressant att höra din åsikt, och du är lika välkommen att höra av dig med dina frågor om EcoTree.

Kontakta oss

Följ med till skogen