15 nov 2022

Frivillig (VCM) och reglerad koldioxidmarknad (CCM)

Är ni också vilse i begrepp som frivillig (VCM) och reglerad koldioxidmarknad (CCM)? Här förklarar vi på djupet!

Frivillig (VCM) och reglerad koldioxidmarknad (CCM)

Marknaden för koldioxid växer i rasande fart och spås fortsätta växa under lång tid framöver. Men det är en tämligen komplex värld och det är lätt att känna sig vilse bland alla olika begrepp och förkortningar.

Två vanligt förekommande begrepp inom området är "frivillig" (VCM) och "reglerad" koldioxidmarknad (CCM). Det kan vara bra att vara medveten om skillnaden, och hur de vanligaste projekten och åtgärderna inom dessa marknader brukar se ut.

Vanliga förkortningar på koldioxidmarknaden

Innan vi börjar titta närmare på den frivilliga och reglerade koldioxidmarknaden går vi kort igenom de centrala förkortningarna.

Förkortningarna som brukar användas för marknaderna är:

VCM = voluntary carbon markets
CCM = compliance carbon markets

Det finns också förkortningar för krediterna som är bra att kunna:

VER = verified emission reduction
CER = certified emission reduction

Många företag sätter sina klimatmål mål med hjälp av initiativet SBTi (Science Based Target initiative). SBTi är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP).

Science based targets är precis vad det låter som; vetenskapligt baserade mål som helt ligger i linje med Parisavtalet (att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader celsius) och därför följer samma krav och principer. SBTi hjälper företag att sätta upp mål och granskar vilka metoder som kommer att användas.

När ert företag har godkänts kan ni börja kommunicera kring era klimatmål, och samtidigt kommer ni med på SBTI:s lista av företag som vidtagit verifierade klimatåtgärder.

Klimatkompensation och koldioxidmarknaden

Framväxten av koldioxidmarknaden - både den reglerade och frivilliga  - beror på att allt fler behöver eller väljer att klimatkompensera. Det är ett sätt för företag och organisationer att balansera ut sina klimatavtryck.

Kraven på företagen blir större och större, såväl från konsumenterna som när det gäller lagar och regler. I takt med det har marknader, ramverk, metoder och projekt växt fram för att klimatkompensera på bästa sätt.

Om du vill veta mer om kompensation kan du lära dig allt i vår ingående artikel om klimatkompensation (offsetting). Nedan tittar vi närmare på skillnaderna mellan den reglerade och frivilliga koldioxidmarknaden.

Kolkrediter på den frivilliga och reglerade koldioxidmarknden

Vad är den reglerade koldioxidmarknaden (CCM)?

Den reglerade koldioxidmarknaden baseras på lagar och ramverk som t ex Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Krediterna på denna marknad kallas för CER (Certified Emission Reductions).

De länder som är bundna till FN:s mål att minska växthusgasutsläppen behöver uppnå dem genom nationella åtgärder. Kyotoprotokollet ger möjlighet att möta dessa mål på flera sätt; ett av dem är CDM (clean development mechanism), en lösning som innebär att länderna kan nå sina mål genom projekt i utvecklingsländer. Lösningen ger organisationerna CER-krediterna som gör att de kan nå sina reglerade utsläppsmål.

Ett antal företag och anläggningar i Europa faller in under denna kategori. Lite mindre än hälften av krediterna, eller utsläppsrätter som de också kallas delas ut till dessa företag. Resterande krediter auktioneras ut och företag kan också köpa och sälja sina tilldelade utsläppsrätter sinsemellan (ett företag kanske inte har använt alla sina, och vice versa).

Projekten behöver valideras av oberoende parter och registreras hos CDM:s styrelse, vilket kan vara en mycket krävande process. Men de höga kraven för också med sig att effekterna är verkliga, mätbara och verifierade.

Vad är den frivilliga koldioxidmarknaden (VCM) och varför ska du investera i den?

De flesta företag i Europa faller istället in under den frivilliga koldioxidmarknaden, VCM. Och visst är den - precis som det låter - baserad på frivilliga åtaganden. Men även om de är frivilliga i sig är många av de europeiska företagen ändå bundna till att rapportera kring sina klimatåtaganden (i Sverige har vi t ex viss krav på hållbarhetsredovisning), inte minst då konsumenterna kräver det.

Krediterna på den frivilliga marknaden kallas för VER (verified emission reduction). Organisationer kan köpa krediter eller investera i projekt som är kopplade till standarder, som t ex CDM. En VER kan inte användas för att möta utsläppsmål som är kopplade till Kyotoprotokollet.

Det finns alltså många anledningar till varför företag bör klimatkompensera. Att kunna visa att ni är ett ansvarstagande företag är en oerhörd fördel i kampen om såväl kunder och kompetenta medarbetare. Uppfyllda hållbarhetsmål stärker alltså varumärket på samma gång!

Några typiska exempel på projekt inom den frivilliga koldioxidmarknaden är:

  • Trädplantering i skogar
  • Utbyten av kolugnar i utvecklingsländer
  • Investeringar i vindkraft

Förväntad framtida prisutveckling av kolkrediter

Många banker och ledande finansbyråer menar att priset på kolkrediter kommer att stiga rejält i framtiden. Enligt Världsbankens rapport ökade koldioxidpriserna med över 60% mellan 2020 och 2021. Om ni dröjer med er investering finns det stor risk att ni kommer att få betala ett väsentligt högre pris.

Efterfrågan ökar lavinartat, och projektionerna visar att priserna troligen kommer att mångdubblas. Högre krav och större fokus på klimatneutralitet är två andra orsaker som påverkar priserna. Det finns dessutom en komplexitet som gör att det inte går fort att öka tillgången på marknaden. Detta till trots kommer vi se en markant ökning på projekt och aktörer - men här behöver vi vara kritiska i våra val.

Koldioxidlösningar av hög kvalitet tar mycket tid och kräver stor kunskap. Vi kommer i framtiden få se en oerhört varierad kvalitet på klimatprojekt. Detta är såklart en av orsakerna att välja att göra en insats med oss på EcoTree. Vi har en erkänt hög standard på våra projekt (som vi själva dagligen monitorerar), dessutom har vi ett fast pris som inte påverkas av den kommande marknadsutvecklingen. Ni behöver alltså inte oroa er för chockhöjningar, vilket högst troligen kommer vara fallet med många andra lösningar.

Gör en insats genom EcoTree

Vi på EcoTree ger företag och privatpersoner flera olika möjligheter att göra en insats för miljön.

EcoTree hjälper företag och privatpersoner att göra insats för klimatet och den biologiska mångfalden

Köp träd

Vi äger skogarna - privatpersoner och företag äger träden som växer i dem. Träden är kolsänkor som tar upp koldioxid från atmosfären och motverkar klimatförändringar. När skogar tas om hand med hållbara metoder som vi på EcoTree gör bidrar ni samtidigt till att bevara den hotade biologiska mångfalden.

Produktiva skogar som inte brukas hållbart, med bland annat kalhyggen som metod, riskerar att rubba de lokala ekosystemen. Genom att plantera träd med oss gör ni en stor insats för miljön!

Besök vår trädshop

Stöd projekt inom biologisk mångfald

För oss är sambandet mellan klimatkris och förlorad mångfald tydligt. Hotet mot den biologiska mångfalden är en av våra största miljöutmaningar. I Sverige har vi flera tusen rödlistade arter.  Därför har vi även fokuserade projekt inom mångfald (t ex bevarande av våtmarker) - dessa projekt har ni självklart också möjlighet att investera i.

Kolla in våra projekt

Representerar du ett företag?

Många företag väljer att göra en hållbar insats - antingen på grund av regler eller att de väljer att göra det. Det finns goda orsaker att börja med gröna projekt, och vi på EcoTree hjälper många företag med det.

Lella Bräuner, svensk country manager på EcoTree

Är du hållbarhetsansvarig på ditt företag och är intresserad av att höra mer om våra naturbaserade lösningar? Kika gärna på vår företagssida eller hör av dig direkt till Lella, country manager i Sverige.

Gå till vår sida för företag