7 okt 2021

EcoTree expanderar genom att köpa mark i Danmark

Nu är det äntligen dags att plantera träd och växa skogar i Danmark! Lär dig mer om EcoTrees markköp i Danmark och våra framtidsplaner.

EcoTree expanderar genom att köpa mark i Danmark

Nu är det äntligen dags att plantera träd och växa skogar i Danmark! Kontrakten är påskrivna och nu kan vi med glädje tillkännage att vi expanderar vår verksamhet genom att köpa mark i Kalundborg (Själland) och Thisted (Jylland).

Detta är ett spännande kapitel i företagets internationella expansion, eftersom det är den första marken vi äger utanför Frankrike. I det stora hela är det också något som tar oss ett steg närmre vårt mål; att återbeskoga Europa genom hållbara skogsbruksmetoder. Vår ambition är att plantera och vårda 10 miljoner träd innan 2030.

Sedan EcoTree startades 2016 har vi redan planterat över en miljon träd som vi fortsatt att ta hand om. Det innebär att vi har fångat upp över 20 000 ton koldioxid, vilket gör att vi är på god väg att nå våra mål!

Men de riktiga hjältarna i historien om EcoTree är de över 55 000 privatpersoner och 1 500 företag som bestämt sig att äga träd i våra skogar. Det är deras engagemang i vår växande rörelse som gjort att vi har kunnat plantera så många träd. Och det är tack vare dem vi kan fortsätta plantera och ta hand om ännu fler träd.

Hållbart skogsbruk och biologisk mångfald på en global skala

Att göra en global insats för både skogen och biologisk mångfald har redan från början varit en grundsten i arbetet. Träd är det centrala i EcoTrees verksamhet, men vi jobbar också med flera olika projekt inom biologisk mångfald som stödjer och skyddar miljön. Det blir en allt större del av det vi gör på EcoTree. Några exempel på våra insatser inom biologisk mångfald är skogsjordbruk (agroforestry), honungs- och fruktbuskar för bin och andra pollinatörer, biodlingar, fågelholkar och återplanteringsprojekt.

Eftersom våra metoder för att beräkna koldioxidupptag har verifierats av prestigefyllda Bureau Veritas och att vi blivit B Corp-certifierade i miljökategorin är vi säkra på att vi är på rätt väg.

Om du frågar oss är det kombinationen av finansiell avkastning och effektfulla miljöinsatser, t ex i form av vår modell för att köpa träd i hållbara skogar, som gör att privatpersoner och företag blir villiga att göra en insats. Modellen har gjort underverk i Frankrike och nu är det dags att använda den för att återbeskoga Danmark och resten av Europa (och så småningom hela världen).

Lär dig mer:Vår unika modell

Det som verkligen gör modellen till något extra är att trädens värde ökar i samma takt som de växer sig större i skogen. När ägarens avkastning ökar blir trädet också ett ännu bättre hem för skogens djur, och dessutom tar trädet upp mer och mer koldioxid från atmosfären. Företagen och privatpersonerna som äger träd kan följa när deras tillgång växer med i genomsnitt 2% per år. När ett träd så småningom uppnått sitt syfte och avverkas säljs det som hållbart virke - 100% av vinsten går raka vägen till ägaren.

Det är dags att återväxa skog i hela världen

Hållbart skogsbruk på en global nivå är en livsviktig insats mot klimatförändringar och en central del av att nå målen i Parisavtalet och EU:s Agenda 2030. Som en del av strategin för att nå målet ska det planteras 3 miljarder nya träd innan 2030.

Träd och skogsekosystem hamnar högre och högre på de politiska, affärsmässiga och sociala agendorna. Orsaken är att skogar inte enbart är en viktig del av att motverka klimatförändringar. Det finns ännu fler fördelar med hållbara skogsekosystem, t ex förbättrad hälsa, renare luft, högre ekonomisk produktivitet och nya arbetstillfällen. Träd är en av de billigaste, mest tillgängliga och effektiva energiresurserna.

Trots dessa styrkor slutar hållbart skogsbruk ofta med att det blir mer prat än verkstad. Ord är inte samma sak som riktiga framsteg, och därför krävs det nya metoder för att få individer, företag och samhället i stort att förstå värdet och engagera sig.

Därför är vi fast beslutna att förklara hur våra både banbrytande och enkla hållbara skogsbruksmetoder ("du äger träden, vi äger marken") kan användas för att nå målet med 3 miljarder nya träd år 2030.

Vi hoppas att vår expansion till Danmark är lika spännande för dig som för oss, och att det gör dig ännu mer engagerad i miljön! Inte bara för vår skull, utan för det globala syftet med att växa planetens skogar!

Ta en titt i trädshopen för att se vilka träd vi planterar i Danmark

Följ med till skogen