17 maj 2021

Biokol (biochar) - användning, framställning och miljöeffekter

Vad är biokol och varför är det så bra för miljön? Här tittar vi närmare på det och andra saker som är intressanta med den omtalade biokolen.

Biokol (biochar) - användning, framställning och miljöeffekter

Biokol är ett odlingsalternativ som framstår som alltmer intressant för framtiden. Men vad är det egentligen, och varför är det så bra för miljön? Här tittar vi närmare på biokol som på engelska kallas för biochar.

Vad är biokol?

Biokol är träkol som blandas i odlingsjord. Kolen kan t ex komma från restprodukter och avfall som annars inte hade varit till nytta. Biokol kan användas till alla typer av växtlighet och gröna ytor. Därför kan det vara nyttigt både i hemmamiljöer och stadsmiljöer.

Det har många olika användningsområden och idag finns det många projekt världen över som syftar till att framställa mer och bättre biokol. Processen för att skapa biokol kallas för pyrolys, vilket vi kommer titta närmare på senare.

Varför är biokol så bra för miljön?

Träkol har traditionellt använts som en värmekälla. Men under de senaste årtionden har kolets potential för miljön uppmärksammats allt mer. Ur det föddes konceptet med biokol.

Biokol är bra för miljön av flera orsaker, några av dem är:

  • Det förbättrar odlingsjorden
  • Det är en kolsänka som under lång tid binder koldioxid som fångats upp från atmosfären, t ex när ett träd under sin livstid fångat upp den och delar av trädet sedan blivit till biokol
  • Det är ett relativt kostnadseffektivt sätt att göra en insats för miljön
  • Sist men inte minst: det är ett sätt att ta tillvara på resurser som annars hade gått till spillo, t ex rester från avverkade träd, trädgårdsavfall och matavfall

Det ger näringsrik odlingsjord

Odlingsjorden från biokol är rik på näringsämnen. Jorden behåller sin vätska och binder näring under en längre tid. Resultatet blir att det som odlas i den får tillgång till mer syre och därför växer bättre. Användning av biokol gynnar även mikroorganismerna som finns i jorden, vilket gör den ännu mer näringsrik.

Det är en kolsänka

Förhoppningen är stor att biokol ska vara något som gör skillnad i kampen mot klimatförändringar, eftersom det är en kolsänka som tar upp koldioxid från luften och begraver den i marken. Biokol är inte bara koldioxidneutralt, det är koldioxidnegativt.

Men hur fungerar det? Jo, ungefär så här: växters fotosyntes tar upp koldioxid från atmosfären som binds i deras biomassa. När de dör och ruttnar återgår koldioxiden till atmosfären. Om växten istället genomgår pyrolys och blir till biokol binds stora delar av koldioxiden i biokolen, en produkt som består länge och anses kunna lagra koldioxid under många år framöver.

Och världen börjar bli mer och mer medveten om dess potential. 2018 inkluderades biokol som en NET (negative emission technology) i FN:s klimatpanels specialrapport om klimatförändringar. Det innebär att det ses som en erkänd metod för att hjälpa planeten.

Det är kostnadseffektivt

Näring och miljö är dock inte de enda fördelarna. Biokol har också visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att göra en insats för miljön. Ett exempel är de projekt som pågått i flera städer, där biokol använts för att sanera jord i syfte att få bort tungmetaller och skapa ny växtlighet.

Biokol innebär att färre resurser går till spillo

Ett bra sätt att göra en insats för miljön är att minska på svinn och annat resursslöseri. Och även där är biokol något som har goda effekter att erbjuda: många saker som annars skulle slösats bort kan bli till kol. Några exempel är trädgårdsavfall, matavfall och överblivet organiskt material från avverkade träd.

Metoder från Amazonas - ursprunget till idén med biokol

Biokol är en modern metod för att odla bättre och gynna miljön. Men var kom idén från egentligen? Jo, biokol har faktiskt sitt ursprung i Amazonas för tusentals år sedan. Invånarna i området satte eld på träd och skörderester, vilket ledde till kol. Resultatet blev mörk, näringsrik jord som ledde till större skördar. Visst, idag använder vi modernare metoder för att framställa biokol, men det är inte en helt ny idé.

Hur framställs biokol?

Processerna för biokol varierar men generellt framställs det genom att hetta upp organiskt material till en temperatur mellan 300 och 1 000 grader celsius. Processen kallas för pyrolys (pyrolisering, förkolning, torrefiering). Kolet kommer från träkol eller motsvarande alternativ från andra källor. Det framställs under kontrollerade förhållanden så att processen inte ger upphov till utsläpp med negativ miljöpåverkan.

Eftersom det finns stora mängder organiskt material att tillgå får allt fler upp ögonen för biokolets möjligheter. Några exempel på material som används för att framställa biokol är ved, trädgårdsrester och matavfall. Många gånger är det sådant som annars skulle gått till spillo. Effekten av biokolet varierar beroende på den organiska källan och metoderna som används.

Källan gör skillnad, så det är viktigt att kontrollera att ditt biokol verkligen är framställt på ett bra sätt. European Biochar Certificate (EBC) är en kvalitetsmärkning för biokol som är bra att titta efter. Dessutom är det viktigt att köpa lokalt framställda produkter. För du vill väl inte köpa biokol för att gynna klimatet, som sedan visar sig ha transporterats långa vägar i bränsleslukande lastbilar?

Var kan du köpa biokol?

Biokol blir mer och mer populärt. Idag kan du hitta produkter i de flesta affärer som har med plantering och odling att göra. Eftersom all biokol inte är lika är det viktigt att göra efterforskning och jämföra, så att du får tag i en produkt som är så näringsrik och miljövänlig som möjligt.

Stockholm Biochar Project - ett svenskt projekt inom biokol

Världen om finns det en hel del olika projekt för att öka användningen av biokol. Ett exempel i Sverige är Stockholm Biochar Project, ett prisbelönat samarbete mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholm och Fortum. Projektet går ut på att använda park- och trädgårdsavfall för att skapa biokol och förnybar energi. Målet är att, med hjälp av biokol, producera värme för lägenheter och skapa kolsänkor.

Det finns även biokolsanläggningar där du kan lämna trädgårdsavfall för att skapa biokol. Sedan 2017 finns det t ex en pyrolysanläggning i Högdalen utanför Stockholm. Potentialen är stor och det finns många olika källor till biokol att utnyttja. Förhoppningsvis blir det något som hjälper oss på traven i kampen mot klimatförändringar, även om det allra viktigaste är att minska våra utsläpp.

Äg träd med EcoTree

Vi på EcoTree ger privatpersoner och företag möjlighet att äga träden i våra skogar. Det är ett sätt att fånga upp koldioxid, rädda hotade skogsområden och bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som du som trädägare tjänar pengar när trädet så småningom avverkas och säljs som hållbart virke.

När vi selektivt avverkar träd efter att deras förmåga att fånga upp koldioxid minskat blir det en del organiska rester över, t ex grenar och annat. En av våra framtida målsättningar är att detta ska tas hand om och användas som biokol. Då kan vi göra ännu mer nytta för planeten med vår verksamhet. Biokol är verkligen en spännande möjlighet.

Vi vill göra biokol till en del av vår verksamhet. Vi är övertygade om att det är en del av den grönare framtid vi vill skapa tillsammans med människor som dig, våra trädägare.

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Få de senaste skogsbruksnyheterna via e-post

Det tar bara några sekunder att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Varannan vecka får du information om skogar, biologisk mångfald, men också artiklar som vi förbereder för dig.
Se mer Se mindre
ecotree newsletter

Följ med till skogen