20 dec 2021

Avskogning - vad har det för konsekvenser? Vad kan vi göra?

Avskogning är ett stort problem som kräver globala åtgärder. Men vad kan privatpersoner och företag göra för att få stopp på det?

Avskogning - vad har det för konsekvenser? Vad kan vi göra?

Avskogning betyder att ett område som tidigare varit skog blir till annan typ av mark, t ex jordbruksmark, bostäder eller annan öppen mark. Det kan också handla om kraftig avverkning för att bidra med resurser. Men varför är det viktigt att få stopp på det och vad kan vi göra?

Många associerar avskogning med Amazonas, ett område i Sydamerika där viktiga naturtillgångar förstörts under lång tid. Men det är ett problem i stora delar av världen. Lyckligtvis börjar det uppmärksammas mer och mer, och det är dags att ta tag i det ordentligt medan vi fortfarande har möjlighet att vända utvecklingen.

På FN:s klimatmöte COP26 lovade över 100 länder att stoppa avskogningen innan 2030. Det ger förhoppningar om att världen tillsammans kan göra en rejäl insats som gör skillnad. Men det krävs mer än ambitiösa löften - retoriken behöver bli verklighet.

Avskogning ur ett historiskt perspektiv

Avskogning har en mycket lång historia. Redan under tidig stenålder röjdes skogsområden undan för att skapa utrymme och skaffa bränsle. Men på den tiden var avskogningen inte organiserad, och det tog lång tid innan det började handla om jordbruk eller andra moderna aktiviteter.

Eftersom det var i en ganska liten och oorganiserad skala gjorde det inte så stor skillnad för planetens skogar i helhet. Men när samhället industrialiserades och moderniserades började ohållbart skogsbruk och jordbruk påverka skogen negativt. I början - innan människor runt om i världen började inse vidden - gick det väldigt fort, t ex här i Sverige. Och globalt sett är det definitivt inte stopp för den skadliga avskogningen.

Avskogning - konsekvenser och miljöpåverkan

Träd är kolsänkor som binder koldioxid, och en stor negativ konsekvens av avskogning är att mer kol släpps ut i atmosfären och bidrar till klimatförändringar.

Dessutom är skogen en plats som har stor betydelse för biologisk mångfald. När skog försvinner eller försämras förstörs naturliga ekosystem, och därmed försvinner ofta områdets djur- och växtarter.

Skogen har även andra viktiga värden, inte minst ur ett socialt och kulturellt perspektiv. När skog försvinner kan vi inte längre få ett avbrott från bebyggelsen, t ex genom att vandra i skogen eller andra friluftsaktiviteter.

Avskogning i Sverige

Sverige må ha mycket skog (ungefär 70 procent av ytan), men även här har avskogning varit ett stort problem. Under 1800-talet började Sverige med regelrätt skogsbruk, och i slutet av århundradet hade vi faktiskt brist på skog. Stora delar av Norrlands inland hade t ex utnyttjats och blivit kal mark.

Idag är det svårt att tänka sig att det såg ut så, men den gången räddades skogarnas framtid av nya lagar och ett mer långsiktigt tänkande. I takt med att vi tog hänsyn till skogen igen och återbeskogade områden blev den till slut det vi ser idag.

Men det tar tid för träd att växa. Och under tiden är området ofta ett kalhygge där djur och växter inte kan leva som tidigare. Skogar är känsliga områden som behöver tas om hand med långsiktigheten i åtanke, och konsekvenserna blir ofta stora när det går fel.

Avskogning i Europa och resten av världen

Avskogning förekommer i stora delar av världen. Det är ett stort problem i tropikerna, där växande industrier ofta tvingar bort naturliga ekosystem. Hotade mangroveskogar och tropikskogar blir till odlingar av palmolja, soja och jätteräkor.

Avskogning förstör inte bara djur- och växtlivet. Många människor lever i skogsområden och är beroende av skogen för att försörja sig eller få tag i föda. När skogen försvinner eller förändras är risken att deras livsvillkor försämras.

Enligt Europarlamentet absorberar EU:s skogar motsvarande 8,9 procent av växthusgasutsläppen.

Orsaker till avskogning

Avskogning sker av många olika orsaker. Några av de vanligaste är:

  • Jordbruk och skapande av betesmark
  • Bebyggelse
  • Ohållbart skogsbruk
  • Naturkatastrofer

Jordbruk och skapande av betesmark

Under årens lopp har många skogsområden försvunnit för att bereda plats för jordbruk och betesmark. Det är - och fortsätter vara - en dominerande orsak till avskogning.

Bebyggelse

En stigande befolkningsmängd på planeten innebär mer bebyggelse. Då är det dessvärre ofta skog och annan värdefull vildmark som försvinner för att göra plats.

Ohållbart skogsbruk

Trots en ökad medvetenhet om avskogning bedrivs det fortfarande ohållbart skogsbruk på många platser i världen. Men vad innebär det? Jo, framför allt att skogsbruket lämnar kalhyggen efter sig, där den biologiska mångfalden på platsen förstörs och variationen försvinner. Det kan också handla om monokulturer där skogarna bara består av ett fåtal trädsorter, eller trädsorter som främjar ekonomisk vinning på bekostnad av naturen.

Naturkatastrofer

Skogsbränder förstör flera miljoner hektar skog runtom i världen varje år. Och i takt med att klimatförändringarna förvärras blir naturkatastrofer som skogsbränder, torka och översvämningar allt vanligare. Dessvärre blir det en ond cirkel, eftersom färre träd innebär kraftigare klimatförändringar.

Går det att återställa förstörda skogar?

Marker där det tidigare varit skog brukar gå att återställa, men det tar tid och kräver rejäla insatser. Dels tar det tid för träden att växa sig stora och starka igen, dels tar det tid för djur och växter att återvända. Men det är möjligt genom ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till naturens förutsättningar.

Hållbart skogsbruk - eller inget skogsbruk alls?

En fråga många ställer sig är om skogen bör utnyttjas överhuvudtaget. Är det inte bättre att bara lämna den i fred, helt och hållet? Där går åsikterna verkligen isär, men vi på EcoTree menar att skogen absolut går att utnyttja och vårda på samma gång. Det är en värdefull resurs - det gäller bara att utnyttja den på ett hållbart sätt!

Men det kräver också ett hållbart skogsbruk som handlar om mer än bara plantering och avverkning. Ekosystem och biologisk mångfald behöver vara i åtanke, och rätt typer av träd både gällande arter och storlekar behöver växa i rätt skog. Därför är det verkligen skillnad på skogsbruk och skogsbruk.

Vill du göra en insats för skogen? Här är din möjlighet!

Avskogning är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Skogen behöver skyddas och återställas. På EcoTree tror vi på att lägga den i engagerade privatpersoner och företags händer. Du får möjlighet att äga träd i våra skogar som växer sig stora och starka och skyddar skogen och dess biologiska mångfald på lång sikt. När träd så småningom avverkas och blir till hållbart virkesmaterial planterar vi nya som tar deras plats. Eftersom trädet är ditt är även vinsten när trädet säljs din - en fin bonus!

Gör en insats redan idag!

Köp träd ->

Vill du veta mer?

Lär dig om vår unika modell ->

Följ med till skogen