14 sep 2022

Att mäta biologisk mångfald med insektssensorer

Våra projekt inom biologisk mångfald har mycket att göra med insekter. Här tittar vi närmare på varför.

Att mäta biologisk mångfald med insektssensorer

Under denna sommar har vi installerat insektssensorer i vår skog i Kalundborg i Danmark som hjälper oss att mäta vårt skogsbruks effekt på den biologiska mångfalden. Men varför är det så viktigt att hjälpa insekter på traven?

Insektssensorer för att mäta biologisk mångfald

Sensorerna har installerats av Fauna Photonics som en del av deras danska projekt inom biologisk mångfald under 2022. Informationen som samlats in från projektet kan jämföras och användas för att mäta hur hur stor skillnad EcoTrees projekt inom biologisk mångfald gjort.

"Vi arbetar med att utveckla våra skogars biologiska mångfald. Därför är de två insektssensorer vi installerat i vårt område i Kalundborg en viktig möjlighet att mäta olika insektsarter och populationer i två olika typer av växtlighet; skogar med nyplanterade träd och ängar med blommor", säger Alejandra Castro, som arbetar med skogsverksamhet och biologisk mångfald här på EcoTree.

Alejandra Castro som arbetar med skogsverksamhet och biologisk mångfald på EcoTree

FaunaPhotonics är ett danskt företag som utvecklar avancerade sensorer som använder artificiell intelligens för att mäta biologisk mångfald och minska användningen av onödiga bekämpningsmedel. Företagets experter placerar sensorer i olika miljöer för att jämföra aktiviteten.

Men hur mäter de biologisk mångfald? Jo, det är mycket enklare än det låter; ju fler arter sensorerna upptäcker, desto bättre är miljön för den lokala floran och faunan. Vi installerade våra sensorer i juni och har redan hittat bin, bladlöss, getingar och nyckelpigor.
Installation av insektssensorer i EcoTrees skog i Kalundborg - projekt inom biologisk mångfald

Varför insekter?

Över 80% av planetens landlevande arter är insekter, exempelvis bin, myror, fjärilar, gräshoppor, skalbaggar och många andra arter.

Även om vi inte tänker på det så ofta så är det insekter faktiskt livsviktiga för oss människor. De är de som pollinerar de frön, plantor och buskar och träd som är källor till många av våra livsmedel.

Insekter är också viktiga för planetens ekosystem. De håller skadedjur och sjukdomar under kontroll och fungerar som en viktig indikator när det gäller vatten- och markkvalitet. För oss på EcoTree som arbetar med hållbart skogsbruk och biologisk mångfald är de oerhört viktiga!

Ju fler insekter, desto bättre blir den lokala miljön för växter och djur. Vi är jätteglada att redan se en ökning av bin, getingar, bladlöss och nyckelpigor sedan vi installerade våra sensorer i juni.

Det handlar om så mycket mer än att plantera

Även om projektet i Kalundborg främst handlar om att plantera träd och blommor har vi ännu fler planer när det gäller projekt inom biologisk mångfald.

Vi vill sätta upp bikupor för att få fler bin i skogen, och vi kommer att ordna stenhögar som fungerar som hem för reptiler som grodor och ödlor.

De nuvarande insektssensorerna i våra skogar kommer att vara aktiva tills i mitten av september. Och vi kommer så klart att dela med oss av informationen de fångat upp efter att vi analyserat den.

Vill du göra en insats inom biologisk mångfald?

Vill du bli en av del av denna spännande utveckling? Ett sätt är att bli trädägare och på så sätt bidra till säkra hemvister för insekter, fåglar och däggdjur. Men du kan också stödja ett projekt inom biologisk mångfald!