Biologisk mångfald är livsviktigt - och något alldeles extra

Variationen och artrikedomen är det som gör vår natur så speciell. Vill du hjälpa oss att se till att det fortsätter vara så? Stöd våra projekt inom biologisk mångfald.

Gör skillnad

Variationen och artrikedomen är det som gör vår natur så speciell. Vill du hjälpa oss att se till att det fortsätter vara så? Stöd våra projekt inom biologisk mångfald.

Varför är det så viktigt?

Biologisk mångfald - en grundsten som vi är alla är beroende av

indispensable

Inget liv utan mångfald

Visste du att ungefär 50% av alla levande arter återfinns i skogar? Skogen är en plats där planetens djurliv, växtliv och ekosystem blomstrar.

regulation

Klimatreglering

Skogar med hög biologisk mångfald är livsiktiga för klimatet eftersom de tar upp koldioxid och producerar syre. De medverkar också till att upprätthålla naturens närings- och vattencykler och stödjer hållbar produktion.

danger

Utrotningshotade arter

De flesta av oss tycker att det är viktigt med biologisk mångfald i naturen - men den är i fara. Fler än en miljon djur- och växtarter är utrotningshotade och 500 000 landlevande arter riskerar att förlora sina livsmiljöer.

Har du gett ett bidrag än?

Vad är nästa steg?

1

Dina bidrag går till projekten inom biologisk mångfald som du valt ut.

2

Skogens ekosystem är grundstenen i alla våra projekt - projekten drivs och följs upp av våra experter.

3

Du får en årlig aktivitetsrapport från oss, där du får veta mer om det hållbarhetsarbete som ditt bidrag har möjliggjort.

4

Dessa hållbara projekt drivs på lång sikt, vilket innebär att vi kommer att följa upp dem och rapportera om framstegen i minst 20 år framöver.

1

Dina bidrag går till projekten inom biologisk mångfald som du valt ut.

2

Skogens ekosystem är grundstenen i alla våra projekt - projekten drivs och följs upp av våra experter.

3

Du får en årlig aktivitetsrapport från oss, där du får veta mer om det hållbarhetsarbete som ditt bidrag har möjliggjort.

4

Dessa hållbara projekt drivs på lång sikt, vilket innebär att vi kommer att följa upp dem och rapportera om framstegen i minst 20 år framöver.