Sarran-skogen, Frankrike

Biologisk mångfald är livsviktigt - och något alldeles extra

Variationen och artrikedomen är det som gör vår natur så speciell. Vill du hjälpa oss att se till att det fortsätter vara så? Stöd våra projekt inom biologisk mångfald.

Sarran-skogen, Frankrike

Variationen och artrikedomen är det som gör vår natur så speciell. Vill du hjälpa oss att se till att det fortsätter vara så? Stöd våra projekt inom biologisk mångfald.

Varför är det så viktigt?

Biologisk mångfald - en grundsten som vi är alla är beroende av

indispensable

Inget liv utan mångfald

Visste du att ungefär 50% av alla levande arter återfinns i skogar? Skogen är en plats där planetens djurliv, växtliv och ekosystem blomstrar.

regulation

Klimatreglering

Skogar med hög biologisk mångfald är livsiktiga för klimatet eftersom de tar upp koldioxid och producerar syre. De medverkar också till att upprätthålla naturens närings- och vattencykler och stödjer hållbar produktion.

danger

Utrotningshotade arter

De flesta av oss tycker att det är viktigt med biologisk mångfald i naturen - men den är i fara. Fler än en miljon djur- och växtarter är utrotningshotade och 500 000 landlevande arter riskerar att förlora sina livsmiljöer.

Gör skillnad

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

Bin och planteringar

abeilles

De flesta växterna på jorden är beroende av att bin pollinerar dem. Faktum är att bin är avgörande för fortsatt liv på planeten. Visste du t ex att 80% av våra livsmedel är beroende av dem? Och det är bara en av många orsaker till att bin är så viktiga. Trots det är de allvarligt hotade. För varje år som går försvinner 30% av bikolonierna, och i Frankrike har 70% av honungsbibeståndet försvunnit under de senaste 150 åren. Men du kan göra skillnad. När du sponsrar bin tillsammans oss stödjer du biodlare och hjälper dem att skapa kolonier med stor biologisk mångfald där bin kan blomstra.

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

En gång blev det en stor skogsbrand. En liten kolibri plockade upp vatten med näbben och hällde det över flammorna. De andra djuren stod och tittade på och menade att det inte skulle räcka till. Då sa kolibrin, "Jag vet, men jag vill ändå göra allt jag kan för att bidra."

Välj ett belopp

55 sek
110 sek
330 sek
440 sek
1201Biodiversité1120%biodiversite/abeilles.jpgBin och planteringarBin och planteringarhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/22-cotes-d-armor/coadouskogen/bin-och-planteringarCoadouskogen22https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/coadouskogen

Återbeskogning

reboisement

Våra återplanteringsprojekt stödjer skogsägare som har påverkats av överexploatering, klimatförändringar, sjukdomar eller skogsbränder. 75% av skogarna i Frankrike ägs av privata skogsägare som sällan har tillräckliga resurser för att återplantera. Och där kommer vi in i bilden. Genom att driva återplanteringsprojekt skapar vi kolsänkor, samtidigt som vi hjälper till att bevara skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värde. Tillsammans med dig ger vi skogen liv igen.

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

En gång blev det en stor skogsbrand. En liten kolibri plockade upp vatten med näbben och hällde det över flammorna. De andra djuren stod och tittade på och menade att det inte skulle räcka till. Då sa kolibrin, "Jag vet, men jag vill ändå göra allt jag kan för att bidra."

Välj ett belopp

55 sek
110 sek
330 sek
440 sek
1202Biodiversité1120%biodiversite/reboisement.jpgÅterbeskogningÅterbeskogninghttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/22-cotes-d-armor/coadouskogen/aaterbeskogningCoadouskogen22https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/coadouskogen

Miyawaki-skogar

miyawaki

Primära skogar består av inhemska trädarter med få tecken på mänsklig påverkan. De är oftast täta och brukar ha en stor biologisk mångfald. Den japanska botanikern Akira Miyawaki har utvecklat en metod inom återbeskogning som gör att primära skogar kan växa i mark som påverkats av människor - och det tar bara 30 år! Miyawaki-skogar växer 10 gånger snabbare än vanliga skogar och har en 100 gånger högre biologisk mångfald. Ditt bidrag kan hjälpa oss att återväxa skogar med hjälp av Miyawakis metod.

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

En gång blev det en stor skogsbrand. En liten kolibri plockade upp vatten med näbben och hällde det över flammorna. De andra djuren stod och tittade på och menade att det inte skulle räcka till. Då sa kolibrin, "Jag vet, men jag vill ändå göra allt jag kan för att bidra."

Välj ett belopp

55 sek
110 sek
330 sek
440 sek
1203Biodiversité1120%biodiversite/miyawaki.jpgMiyawaki-skogarMiyawaki-skogarhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/22-cotes-d-armor/coadouskogen/miyawaki-skogarCoadouskogen22https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/coadouskogen

Jordbruksskog (agroforestry)

agroforesterie

Agroforestry (skogsjordbruk) är en metod som går ut på att växa träd och jordbruksgrödor på samma mark. Det är ett ekologiskt och självförsörjande sätt att odla som förbättrar en plats socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men hur går det till? Jo, skogsjordbruk återväxer marken och naturresurserna och leder till en mycket större biologisk mångfald. Samtidigt ger det odlarna en chans att utveckla sin verksamhet och öka inkomsterna. Ditt stöd hjälper oss att förändra såväl skogar som människors levnadsvillkor till det bättre.

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

En gång blev det en stor skogsbrand. En liten kolibri plockade upp vatten med näbben och hällde det över flammorna. De andra djuren stod och tittade på och menade att det inte skulle räcka till. Då sa kolibrin, "Jag vet, men jag vill ändå göra allt jag kan för att bidra."

Välj ett belopp

55 sek
110 sek
330 sek
440 sek
1204Biodiversité1120%biodiversite/agroforesterie.jpgJordbruksskog (agroforestry)Jordbruksskog (agroforestry)https://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/22-cotes-d-armor/coadouskogen/jordbruksskog-agroforestryCoadouskogen22https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/coadouskogen

Våtmarker och vattennära skogar

zonehumide

Vattennära skogar vid flodbäddar och vattendrag är några av de platser där den biologiska mångfalden är som allra störst. Eftersom många arter som är beroende av vattnet lever i dem är de också viktiga för att hålla vattnet rent och skydda marken från erosion och översvämningar. Men dessa livsviktiga, svampliknande våtmarker och skogar är hotade av den växande tätbebyggelsen. Genom att stödja våra projekt kan du hjälpa oss att se till att de finns kvar i framtiden.

Stöd ett projekt inom biologisk mångfald

En gång blev det en stor skogsbrand. En liten kolibri plockade upp vatten med näbben och hällde det över flammorna. De andra djuren stod och tittade på och menade att det inte skulle räcka till. Då sa kolibrin, "Jag vet, men jag vill ändå göra allt jag kan för att bidra."

Välj ett belopp

55 sek
110 sek
330 sek
440 sek
1205Biodiversité1120%biodiversite/zonehumide.jpgVåtmarker och vattennära skogarVåtmarker och vattennära skogarhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/22-cotes-d-armor/coadouskogen/vaatmarker-och-vattennaera-skogarCoadouskogen22https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/coadouskogen

Har du gett ett bidrag än?

Vad är nästa steg?

1

Dina bidrag går till projekten inom biologisk mångfald som du valt ut.

2

Skogens ekosystem är grundstenen i alla våra projekt - projekten drivs och följs upp av våra experter.

3

Du får en årlig aktivitetsrapport från oss, där du får veta mer om det hållbarhetsarbete som ditt bidrag har möjliggjort.

4

Dessa hållbara projekt drivs på lång sikt, vilket innebär att vi kommer att följa upp dem och rapportera om framstegen i minst 20 år framöver.

1

Dina bidrag går till projekten inom biologisk mångfald som du valt ut.

2

Skogens ekosystem är grundstenen i alla våra projekt - projekten drivs och följs upp av våra experter.

3

Du får en årlig aktivitetsrapport från oss, där du får veta mer om det hållbarhetsarbete som ditt bidrag har möjliggjort.

4

Dessa hållbara projekt drivs på lång sikt, vilket innebär att vi kommer att följa upp dem och rapportera om framstegen i minst 20 år framöver.

Säg hej till vårt team

Bevara den biologiska mångfalden - för skogens skull