Biologisk mångfald

Ge en gåva till naturen

picto_cles

Du väljer och finansierar ett mångfalldsprojekt

picto_cles

Våra skogsarbetare kämpar dagligen för att uppnå projektmålen

picto_biodiversite

Skogens biologiska mångfald bevaras eller förstärks

Våra nuvarande projekt:
Naturinventering i Langoëlan
Naturinventering i Langoëlan

Bourrusskogen

Framsteg :

Mål : 63.600 kr
96 %
Medverka
Bevaring och renovering av vattendrag
Bevaring och renovering av vattendrag

Kerautretskogen

Framsteg :

Mål : 47.700 kr
100 %
Medverka
Renovering av två skogsträsk
Renovering av två skogsträsk

Pézarchesskogen

Framsteg :

Mål : 26.500 kr
100 %
Medverka
Våra avklarade projekt:

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en generisk term som omfattar mångfalden i naturliga miljöer, arter och genetisk mångfald.

EcoTree engagerar sig för miljön och har infört flera långvariga projekt för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i sina skogar.

Skogarna representerar en oas för hela planetens biologiska mångfald av växter och djur. De ger skydd åt ungefär 50 procent av jordens alla levande arter.

Är du en skogsägare som vill gynna biologisk mångfald?

team_vianney

EcoTree peut financer vos actions de :

  • Skogsplantering vid vattenkällor 
  • Underhåll och återställning av torvmyrar, fuktiga zoner, dammar ... 
  • Plantering av träd i jordbruksområden 
  • Plantera honungsbärande växtarter och häckar 
  • Installera bikupor i skogen 
  • ...

EcoTrees Tjänster & Garantier

Säkra betalningar

Säkra betalningar
Stripe - SEPA (€)

Kundservice

Kundservice
Nöjd eller återbetalad 24/7

Compliance

Compliance
EcoTree är registrerat hos AMF med nummer D-18-01 som förmedlare av olika tillgångar.

Hållbar förvaltning

Hållbar förvaltning
Alla våra skogar är försäkrade, certifierade och sköts enligt hållbara regleringar