Honungsväxter för bin

Stöd vårt projekt inom biologisk mångfald och gör en insats för att skapa naturliga, varierade livsmiljöer för bin och andra pollinatörer genom att delta i planteringen av bivänliga växter.

Stöd vårt projekt inom biologisk mångfald och gör en insats för att skapa naturliga, varierade livsmiljöer för bin och andra pollinatörer genom att delta i planteringen av bivänliga växter.

Visste du att?

Under det senaste århundradet har växterna som pollinerande insekter behöver minskat, och det har istället gjorts plats för stora jordbruksfält. Men ekosystemen som försvunnit är livsviktiga på flera sätt, t ex när det gäller den biologiska mångfalden och att lagra kol. Vi vill plantera växter som gör det lättare för bin att producera honung. Våra planteringar kommer att vara fulla av växter som går att pollinera - samtidigt är de en födokälla för fåglar och andra lokala djur.

675kr

av 6288 kr insamlatkr

11%

Inventering

Inventering

Vi håller på att plantera en 285 meter lång s k honungshäck i vår skog i Berné. Den kommer att bestå av över 280 växter som bin och andra pollinerande insekter trivs i, t ex ljung, rönn, körsbärsträd och lönn.
Växterna är av varierande storlek och anpassas efter områdets jord och klimat. Vi väljer växter som blommar över flera olika säsonger och ger pollinatörer, fåglar och andra lokala djur den föda de behöver för att klara sig under årets gång.

Våra insatser

Förbereda jorden

En ytlig plöjning av marken genomförs för att bereda plats för de nya växterna.

Plantera växterna

Över 280 bivänliga växter, träd och buskar planteras, t ex brakved, hassel, rönn, lönn, ljung och körsbärsträd.

EcoTreeEcoTreeEcoTree

Kompostmaterial och skyddande kanter

Kompostmaterial läggs till för att skydda, fukta och vårda jorden. Vårt team arbetar också med att skapa skyddande kanter som gör att de nya växterna inte blir utkonkurrerade av annan växtlighet.

EcoTree

Ge ett bidrag

För samma pris som
en liter mjölk

Hjälp oss att komma igång

2134Biodiversité1120%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYmlvZGl2ZXJzaXRlLzAwMDEvMDQvZWEwY2RkZjM2YzE5OGMyZDc5MjVhZDFmYmMyZjY5MjQ0NzdhNjM3Yy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOiA4MTAsImhlaWdodCI6NDUwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=Plantera växter som bin trivs iPlantera växter som bin trivs ihttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/plantera-vaexter-som-bin-trivs-i?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=skogen-i-berneBernéskogen56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/skogen-i-berne

Summa

10kr

För samma pris som en
kopp kaffe

Hjälp projektet att fortsätta

2134Biodiversité1120%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYmlvZGl2ZXJzaXRlLzAwMDEvMDQvZWEwY2RkZjM2YzE5OGMyZDc5MjVhZDFmYmMyZjY5MjQ0NzdhNjM3Yy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOiA4MTAsImhlaWdodCI6NDUwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=Plantera växter som bin trivs iPlantera växter som bin trivs ihttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/plantera-vaexter-som-bin-trivs-i?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=skogen-i-berneBernéskogen56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/skogen-i-berne

Summa

20kr

Bidra med hur mycket eller lite du vill

Bevara biologisk mångfald

2134Biodiversité1120%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYmlvZGl2ZXJzaXRlLzAwMDEvMDQvZWEwY2RkZjM2YzE5OGMyZDc5MjVhZDFmYmMyZjY5MjQ0NzdhNjM3Yy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOiA4MTAsImhlaWdodCI6NDUwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=Plantera växter som bin trivs iPlantera växter som bin trivs ihttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/plantera-vaexter-som-bin-trivs-i?slugDepartement=56-morbihan&slugForet=skogen-i-berneBernéskogen56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/skogen-i-berne