Plantering av honungsalstrande arter

Målet med detta projekt är att plantera honungsalstrande arter i häckar som avgränsar EcoTrees unga skogsplanteringar och längsmed vägar. Dessa kommer att välkomna pollinerare och stötta den biologiska mångfalden i allmänhet.

127Biodiversité1120%biodiversite/foret-de-melrand-plantation-d-essences-meliferes.jpgPlantering av honungsalstrande arterPlantering av honungsalstrande arterhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/56-morbihan/melrandskogen/plantering-av-honungsalstrande-arterMelrandskogen56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/melrandskogen
Plantering av honungsalstrande arter

56 - Morbihan

100 %
Mål : 21.200:00 kr
Projekt avklarat!

Status
Den enorma nedgången av bin, särskilt i Bretagne, är mycket oroande. "Bin representerar 35% av vår mat genom pollinering och 65% av livsmedelsmångfallden. För att konsumera frukt och grönsaker måste bin pollinera, vilket också är viktigt för kött, eftersom djur i sin tur äter växter; och om det inte finns frön att producera dem kommer det inte att finnas några växter. Bin är väsentliga "Henri Clément (ordförande för Nationalla Unionen för Fransk Biodling).

Objective
Syftet med detta projekt är att plantera honungstrålar i flera häckar som skiljer de unga skogsplantorna som kommer från EcoTree och de längs vägkanten. Uppdraget är att uppmuntra ankomsten av pollinatorer och främja biologisk mångfald i allmänhet. De nya träden planteras längs vägen och i häckarna - för att återställa dem så att de kan utöva sina ekologiska roller (vindbarriärer, skydd för fåglar, insekter osv.).

Provisional work schedule
Hösten 2019

biodiv_127.
biodiversity
biodiv_127.
Melrandskogen (56 - Morbihan)

Melrandskogen ligger nära staden med samma namn och har en historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till 400-talet då brittiska emigranter kom till regionen från Storbritannien.

I Melrand, som ligger i utkanten av Cornouaille- och Vannetais-regionerna, hittar du flera forntida och antika bosättningar. Dessutom finns det ett rikt arkitektoniskt arv i form av kyrkor, skulpturer, fonätaner och tempel. Med ett miljömedvetet och hållbart skogsbruk vill vi återväxa denna fantastiska skog, så att dess fina naturliga och kulturella arv som är så unikt för regionen kan bevaras för framtida generationer att njuta av.

Melrandskogen
Har du frågor?

Konsultera gärna våra vanliga frågor eller kontakta oss