Plantering av honungsalstrande arter

Målet med detta projekt är att plantera honungsalstrande arter i häckar som avgränsar EcoTrees unga skogsplanteringar och längsmed vägar. Dessa kommer att välkomna pollinerare och stötta den biologiska mångfalden i allmänhet.

127Biodiversité1120%biodiversite/foret-de-melrand-plantation-d-essences-meliferes.jpgBiologisk mångfaldPlantering av honungsalstrande arterhttps://ecotree.green/sv/biologisk-m%C3%A5ngfald/56-morbihan/melrandskogen/plantering-av-honungsalstrande-arterMelrandskogen56https://ecotree.green/sv/erbjudanden/skog/melrandskogen
Plantering av honungsalstrande arter

56 - Morbihan

100 %
Mål : 21.200:00 kr
Projekt avklarat!

Status
Den enorma nedgången av bin, särskilt i Bretagne, är mycket oroande. "Bin representerar 35% av vår mat genom pollinering och 65% av livsmedelsmångfallden. För att konsumera frukt och grönsaker måste bin pollinera, vilket också är viktigt för kött, eftersom djur i sin tur äter växter; och om det inte finns frön att producera dem kommer det inte att finnas några växter. Bin är väsentliga "Henri Clément (ordförande för Nationalla Unionen för Fransk Biodling).

Objective
Syftet med detta projekt är att plantera honungstrålar i flera häckar som skiljer de unga skogsplantorna som kommer från EcoTree och de längs vägkanten. Uppdraget är att uppmuntra ankomsten av pollinatorer och främja biologisk mångfald i allmänhet. De nya träden planteras längs vägen och i häckarna - för att återställa dem så att de kan utöva sina ekologiska roller (vindbarriärer, skydd för fåglar, insekter osv.).

Provisional work schedule
Hösten 2019

Melrandskogen (56 - Morbihan)

Melrandskogen finns i staden med samma namn vars historia börjar under 400-talet med ankomsten av britanniska emigranter från Storbritannien.

Melrand, i utkanten av Cornouaille och Vannetais inhyser flera forntida och antika bosättningar, liksom ett rikt och varierande arkitektonsikt arv bestående av kyrkor, skulpturer, fontäner och tempel. Det är i detta naturens och kulturens smyckeskrin som vi med ett miljömedvetet och naturnära skogsbruk kommer att förvandla jordbruksmarken och återuppbygga den svunna skogen, med arter som är specifika för regionen.

Melrandskogen
Har du frågor?

Konsultera gärna våra vanliga frågor eller kontakta oss

DET OFFICIELLA

EcoTree garanterar

Finansiell regelefterlevnad

Vi är registrerade hos den franska finansmyndigheten (AMF).

Bekräftad grön effekt

Våra koldioxiduträkningar är officiellt bekräftade.

100% hållbart

Våra skogar är försäkrade, certifierade och hållbart förvaltade.