Biologisk mångfald

Ge en gåva till naturen

Biologisk mångfald är en generisk term som omfattar mångfalden i naturliga miljöer, arter och genetisk mångfald.

EcoTree engagerar sig för miljön och har infört flera långvariga projekt för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i sina skogar.

Skogarna representerar en oas för hela planetens biologiska mångfald av växter och djur. De ger skydd åt ungefär 50 procent av jordens alla levande arter.

Våra nuvarande projekt:
Naturinventering i Langoëlan
Naturinventering i Langoëlan

Bourrusskogen

Framsteg :

Mål : 6,000€
87 %
Medverka
Plantera en honungsalstrande buske
Plantera en honungsalstrande buske

Mariakerskogen

Framsteg :

Mål : 4,020€
100 %
Medverka
Renovering av två skogsträsk
Renovering av två skogsträsk

Pézarchesskogen

Framsteg :

Mål : 2,500€
100 %
Medverka
Plantering av honungsalstrande arter
Plantering av honungsalstrande arter

Melrandskogen

Framsteg :

Mål : 2,000€
100 %
Medverka
Bevaring och renovering av vattendrag
Bevaring och renovering av vattendrag

Kerautretskogen

Framsteg :

Mål : 4,500€
100 %
Medverka

EcoTrees Service & Garantier

Säkra betalningar

Säkra betalningar
Stripe - SEPA (€)

Kundservice

Kundservice
Nöjd eller återbetalad 24/7

Compliance

Compliance
EcoTree är registrerat hos AMF med nummer D-18-01 som förmedlare av olika tillgångar.

Ett autentiskt franskt företag

Ett autentiskt franskt företag
Stötta ett ungt företag och bidra till skapande av nya jobb