Hur fungerar det ?

picto_cles

Du väljer och finansierar ett mångfalldsprojekt

picto_cles

Våra skogsarbetare kämpar dagligen för att uppnå projektmålen

picto_biodiversite

Skogens biologiska mångfald bevaras eller förstärks

Våra nuvarande projekt:
Naturinventering i Langoëlan
Naturinventering i Langoëlan

Bourrusskogen

Mål : 63.600 kr
100 %
Medverka
Bevaring och renovering av vattendrag
Bevaring och renovering av vattendrag

Bourrusskogen

Mål : 530.000 kr
12 %
Medverka
Renovering av två skogsträsk
Renovering av två skogsträsk

Pézarchesskogen

Mål : 159.000 kr
24 %
Medverka

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är en generisk term som omfattar mångfalden i naturliga miljöer, arter och genetisk mångfald.

EcoTree engagerar sig för miljön och har infört flera långvariga projekt för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i sina skogar.

Skogarna representerar en oas för hela planetens biologiska mångfald av växter och djur. De ger skydd åt ungefär 50 procent av jordens alla levande arter.

Varför är det väsentligt att bevara biologisk mångfald?

cycle

Ekosystemens biologiska mångfald lagrar CO 2, reglerar klimatet , producerar syre, upprätthåller näringscyklerna och vattencykeln .

benefits-bio

Dricksvatten , mat, förnybar energi, byggmaterial och aktiva ämnen för droger finns på grund av naturliga organismer.

well-function-bio

Biologisk mångfald är ett krav för funktionella ekosystem .

fertile-soil

Ekosystem och artsdiversitet garanterar pollination , skadedjursbekämpning och skapar bördig jord.

Är du en skogsägare som vill gynna biologisk mångfald?

team_vianney

EcoTree kan hjälpa till att finansiera:

  • Skogsplantering vid vattenkällor 
  • Underhåll och återställning av torvmyrar, fuktiga zoner, dammar ... 
  • Plantering av träd i jordbruksområden 
  • Plantera honungsbärande växtarter och häckar 
  • Installera bikupor i skogen 
  • ...