Veelgestelde vragen

Hoe wordt mijn aankoop van bomen gematerialiseerd? Kan ik ze in het echt zien? Hoe ontvang ik nieuws over mijn bomen?
Nadat je jouw bomen hebt gekocht, zullen ze te zien zijn op je account. Je ontvangt dan de geolocatie van jouw bomen en foto's van het bos waarin ze zich bevinden. Je hebt ook toegang tot een CO2-absorptiemeter en een waardemeter in €, die de waarde van je investering in bomen in de loop van tijd zal weergeven. Je kunt uiteraard op elk moment inloggen op je account. Als klant ontvang je ook een aantal keren per maand een nieuwsbrief met informatie over onze bomen. Elk jaar stellen wij ook een gedetailleerd beheersverslag ter beschikking, dat het mogelijk maakt om ons werk in het onderhoud en de ontwikkeling van alle bosgebieden te evalueren. Tenslotte zijn onze bossen open en kun je jouw bomen op elk moment bezoeken wanneer de vermelding "Open voor publiek" bij het bos verschijnt.
Wat is het bewijs dat ik de eigenaar ben van mijn bomen? Krijg ik een certificaat?
In het Franse rechtsstelsel wordt een boom gedefinieerd als een roerend goed door bestemming. De wetten op roerende goederen zijn dus van toepassing op jouw nieuwe groene activa. Net zoals bij andere roerende goederen (bijv. een stoel, een computer...) levert de factuur het bewijs van jouw eigendom. Deze wordt automatisch opgemaakt op jouw persoonlijke account wanneer je tot jouw aankoop overgaat.
Hoe lokaliseer ik mijn bomen? Bestaan er risico's in verband met hun duurzaamheid? Zullen sommige bomen gekapt worden voordat ze hun volwassenheid hebben bereikt?
Jouw bomen zijn traceerbaar dankzij hun GPS-coördinaten die je toelaten om de bosgebieden te identificeren waar jouw bomen zich bevinden. Jouw bomen zijn zichtbaar op je persoonlijke account en je kunt ze op elk moment bezoeken in onze bossen die daarvoor openstaan (wanneer de vermelding "Open voor het publiek" te zien is). EcoTree en zijn bosbouwgroep behouden echter het recht om bepaalde bomen fysiek te verwijderen als ons team van mening is dat dat het beste is voor ons bos, toekomstige kapping en de opbrengst. Samengevat, jij draagt bij aan de ontwikkeling van een volledig bos en profiteert van de opbrengsten van de houtkap in verhouding tot jouw initiële investering.
Wat is er in de prijs van mijn boom inbegrepen? Zal ik extra kosten moeten betalen? Zijn er belastingen verschuldigd?
Zodra je voor je bomen hebt betaald, zul je nooit meer bijkomende kosten hoeven te betalen. Naast hun expertise op gebied van bossen en het onderhoud ervan (behandeling van paddenstoelen, vrijmaken, snoeien en verdunnen), zorgen EcoTree en zijn bosbouwgroep ook voor alle bos- en grondbelastingen (notariële aktes, vermogensbelastingen of kadastrale kosten) voor het bos waarin jouw bomen zijn geplant. En dit alles geldt tot je bomen worden gekapt.
Heeft mijn aankoop betrekking op het planten van bomen of zijn de bomen reeds geplant?
In het geval van een volwassen boom is het duidelijk dat hij al geplant is. In het geval van een jonge plant hangt het echter af van het moment dat jij ze aanschaft. EcoTree en zijn bosbouwgroep respecteren de seizoensgebondenheid en herplanten alleen in de winter, in een poging om zoveel mogelijk de behoeften van het komende jaar de anticiperen. Wanneer de vraag te groot wordt, zorgt een voorverkoopsysteem ervoor dat degene die niet kunnen wachten vooraf aankopen kunnen maken.
Wat gebeurt er met mijn bomen nadat ze gekapt zijn? Planten jullie ze daarna opnieuw aan?
Wanneer bomen gekapt zijn, worden ze verkocht aan partner-zagerijen die we selecteren op basis van ecologisch verantwoorde criteria. Het idee van EcoTree is om op middellange termijn het hele proces te controleren en een korte productieketen te bevorderen met de verplichting om hout in Frankrijk te verwerken. Wat de herbeplanting na de kap betreft, moet worden opgemerkt dat het kappen van een bos gelukkig niet leidt tot de verdwijning ervan. Het wordt inderdaad herplant, zodat het bos zijn ecologische functie kan blijven uitoefenen. Dat is waar EcoTree en haar bosbouwgroep zich voor inzetten.
Hoeveel tijd hebben de aangeboden bomen nodig om volwassen te worden en wanneer worden ze gekapt?
EcoTree biedt verschillende soorten van verschillende leeftijdsklassen aan. In elk aanbod wordt de leeftijd van de boom (behalve voor bomen die in onregelmatige bossen worden beheerd) en de overgebleven tijd tot aan de kap vermeld.
Wat is de gemiddelde CO2-opname per boom?
De CO2-opnamecapaciteit van een boom kan enorm variëren. Het hangt af van het soort van de boom, zijn blootstelling aan het licht, zijn groeifase, temperatuurwijzigingen, de beschikbare hoeveelheid water en de bodemkwaliteit. Het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC) bepaalde dat de gemiddelde boom 10 kg CO2 per jaar opneemt. Experts zijn in Frankrijk een gemiddelde waarde van 30 kg overeengekomen voor onze bomen.
Ik wil mijn boom kappen. Hoe ga ik te werk? Hoe definiëren jullie het beste moment om een boom te kappen? Gebeurt dit automatisch en zonder goedkeuring?
EcoTree en zijn bosbouwgroep zetten zich in voor de aanplant van bomen en respecteren daarbij de bosbeheersplannen in overeenstemming met de regionale richtlijnen ontwikkeld door het CRFPF, waardoor het mogelijk wordt om op lange termijn aan bosbouw te doen. Het is daarom niet mogelijk om jouw boom willekeurig te kappen zonder geldige reden. De beslissing over de kap wordt genomen in overleg met onze bosbouwexpert en onze verschillende regelmatige contacten. Je kunt weigeren, maar het is beter om het advies op te volgen van professionals die het bos en de ecologische werking van bomen kennen.
Kan ik mijn boom als gift geven?
Als eigenaar van de bomen kan je ermee doen wat je wilt. Je kan dus een gift doen aan een familielid, vriend, of een vereniging. Op de website van EcoTree is er de optie om rechtstreeks vanaf je persoonlijke ruimte bomen cadeau te doen.
Wat zijn mijn verplichtingen ten opzichte van de andere eigenaars van bomen op het hetzelfde terrein als mij?
Geen, EcoTree en zijn bosbouwgroep zorgen voor alles. Vergeet niet dat je door de aankoop van een boom van EcoTree niet investeert in een deel van de fondsen en dat je geen lid wordt van een bosbouwgroep met de rechten en plichten die bij deze regelingen horen.
Hoe krijg ik mijn investering terug?
Je verdient je investering terug wanneer de bomen worden gekapt en wanneer ze hun ecologische functie hebben vervuld. Op dat moment wordt je door EcoTree op de hoogte gebracht en krijg je de opbrengst van de kap volledig terugbetaald. Daarom vraagt EcoTree je om jouw bankgegevens en de contactgegevens van een vertrouwenspersoon, die op jouw persoonlijke account moeten worden ingevuld als voorbereiding op de terugbetaling van jouw investering.
In het geval van overlijden of als jullie me niet kunnen bereiken, waar gaat mijn investering dan naartoe? Waarom moet ik een vertrouwenspersoon aanstellen?
Volgens de algemene regels voor erfopvolging gaat je belegging, tenzij anders bepaald (bijvoorbeeld in een testament), naar jouw erfgenamen met wie wij contact zullen opnemen. Om de rechten die je hebt verworven op de kap van jouw bomen te behouden, eist EcoTree dat je in het juiste gedeelte van je persoonlijke ruimte een vertrouwenspersoon aanwijst met wie wij contact kunnen opnemen als wij je niet kunnen bereiken of als je investering jou overleeft.
Hoe kan de wederverkoopprijs van de bomen worden geschat? Garanderen jullie een bepaalde opbrengst?
De wederverkoopprijs van een boom is gebaseerd op economische indicatoren (houtprijzen, vraag en aanbod), die momenteel sterk stijgen, en op de kwaliteit van de opbrengst van de bossen, dat door middel van goed bosbeheer door EcoTree en zijn bosbouwbedrijf wordt gegarandeerd. In plaats van je alle cijfers te geven waarop onze analyse is gebaseerd, nodigen wij je uit om zelf de talrijke officiële rapporten te bekijken, die het enorme potentieel van hout en de kwaliteit van het hout als veilige haven beschrijven. We raden vooral de indicator van de verkoopprijs van hout op stam aan, vastgesteld door de nationale interprofessionele organisatie France Bois Forêt. Dit geeft je een objectief beeld van de opbrengst die je kunt verwachten, maar waarvoor EcoTree en zijn bosbouwgroep geen garantie bieden.
De prijzen zijn niet erg hoog, hoe betalen jullie jezelf?
EcoTree wil vooral een sociaal en ondersteunend bedrijf zijn, die de problemen van het bos in de hele maatschappij onder de aandacht brengt. Daarom zijn de prijzen laag, de hefboomwerking is op het volume. EcoTree wordt betaald op basis van de startprijs van de bomen.
Is mijn gecumuleerde vermogen gekoppeld aan de financiële gezondheid van EcoTree? Wat gebeurt er als jullie bedrijf zou sluiten of failliet zou gaan? Wat gebeurt er in dat geval met onze bomen?
De vraag is terecht en betreft zowel de ondernemer waarmee je jouw huis bouwt als de multinationale investeringsbank die failliet gaat na de wereldwijde financiële crisis. Het grote verschil is dat je met EcoTree vanaf het begin eigenaar wordt van jouw bomen volgens het wettelijke principe van roerende goederen door bestemming. De jurisprudentie in deze zaak is constant; de koper van een roerend goed door bestemming beschikt, zodra de verkoop is afgesloten, over een reëel zakelijk recht op het verkochte goed (CA Rouen, 28 september 2005, nr. 03/00014, JurisData nr. 2005-285674). Daarnaast bezit EcoTree een bosbouwgroep die de te koop aangeboden bossen beheert. Tussen de Bosbouwgroep en EcoTree wordt een huurovereenkomst met een looptijd van 60 jaar afgesloten met verplichtingen (onderhoud van de bossen, overdracht van de eigendom van het hout, enz.) in ruil voor een huurprijs. Indien EcoTree failliet zou gaan, zou de overnemer van de bosgroep verplicht zijn om alle verplichtingen van de huurovereenkomst na te komen. Jouw opgebouwde vermogen is dus absoluut niet gekoppeld aan de financiële gezondheid van EcoTree. EcoTree doet het in ieder geval erg goed en is niet van plan om te stoppen. Nieuwe institutionele beleggers hebben zich aangesloten bij EcoTree, wat de duurzaamheid van onze groep en het potentieel voor de toekomst aantoont.
Ik wil me nu terugtrekken, kan ik mijn geïnvesteerde startkapitaal terugkrijgen? Wanneer is het interessant om mijn bomen te verkopen?
EcoTree is niet bedoeld om de liquiditeit van het bosvermogen van haar investeerders te waarborgen vóór het einde van een omwenteling (een levensloop van de boom). In tegenstelling tot een financieel product is de waarde van de investering immers gekoppeld aan een duurzaam verbintenis voor een goed bosbeheer. Het is daarom essentieel om deze investering te beschouwen als een langetermijninvestering zonder een liquiditeitsgarantiemechanisme. De investeerder kan echter altijd besluiten om zijn vermogen aan een derde over te dragen, behalve aan rechtspersonen waarvan de overdracht onder toezicht staat. De investeerder kan de rechten die horen uit zijn verbintenis met EcoTree overdragen aan een derde persoon naar keuze. Zodra de aanwijzing van de begunstigde aan EcoTree is meegedeeld, worden de oorspronkelijke rechten en verplichtingen van de investeerder overgedragen aan de begunstigde. EcoTree kan ook, naar eigen goeddunken, aanbieden om jouw bomen terug te kopen binnen 6 maanden na de datum van de aanvraag. In het algemeen moet worden opgemerkt dat een boom zijn gekapitaliseerde waarde verwerft aan het einde van zijn levenscyclus, op het moment dat hij wordt gekapt. In deze logica maakt alleen het verloop van de tijd het mogelijk om een goede waarde te bieden. Uiteraard zal EcoTree je op het beste moment op de hoogte brengen.
Wat is het verschil tussen een bomenabonnement en een eenmalige aankoop?
Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met het bomenabonnement elke maand bomen toevoegen aan je EcoTree-account zonder dat je iets hoeft te doen of er zelfs maar aan hoeft te denken. Dankzij het bomenabonnement is EcoTree in staat om te anticiperen op de vraag naar bomen, en zo beheersplannen en bosbouwtechnieken op te stellen die na verloop van tijd nog efficiënter en effectiever zijn. Daarom bevoordelen wij onze abonnees. Ze hebben dus exclusieve toegang tot speciale en soms zeldzame soorten, of tot kortere exploitatiehorizonnen. Onze blog heeft artikelen die alleen voor abonnees gereserveerd zijn en elk jaar van loyaliteit wordt bovendien beloond met een dertiende maand aan bomen (bijv. een abonnement van 10 bomen = 10 aangeboden bomen/jaar).
Welke bomen krijg ik elke maand met mijn abonnement? Wie kiest ze en aan welke criteria moeten ze voldoen?
Het is Vianney, de bosbeheerder van EcoTree, die elke maand de selectie van bomen van de abonnees samenstelt. Hij houdt hierbij rekening met de biodiversiteit en beschikbare boomsoorten voor de nieuwe bossen die EcoTree zelf heeft aangekocht. Zijn expertise en originaliteit beloven prachtige selecties. Houd er rekening mee dat wij abonnees bevoordelen en zoveel mogelijk proberen hun accounts aan te vullen met originele soorten en korte operationele horizons.
Komt de waarde van de toegevoegde bomen door mijn abonnement elke maand exact overeen met het bedrag van de betaling die ik heb gekozen?
Niet altijd, omdat het onmogelijk is om elke keer een correcte som te krijgen. Het zou zonde zijn om je niet te laten genieten van een partij mooie bomen, omdat dit het bedrag van jouw betaling overschrijdt. Daarom maakt EcoTree de aanvulling van de bomen in de loop van het jaar soepeler, in overeenstemming met het bedrag dat je jaarlijks betaalt. Zo zal de aanschaffingswaarde van jouw bomenportefeuille over het volledige jaar altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan die van een portefeuille die bestaat uit eenmalige aankopen zonder abonnement.
Ik heb een bomenabonnement en merk dat de waarde die wordt getoond in mijn persoonlijke ruimte niet altijd overeenkomt met het bedrag van mijn investering. Hoe komt dat?
Het idee van het abonnement is om je een mix van verschillende soorten aan te bieden, die niet altijd dezelfde prijs hebben. We hebben dus voldoende bomen in je persoonlijke ruimte die soms meer waard zijn dan je initiële investering, maar ook andere die soms minder waard zijn dan het gekozen maandbedrag. Je kunt er zeker van zijn dat alles elke maand bijgestuurd wordt, zodat de aanschaffingswaarde van jouw bomenportefeuille uiteindelijk altijd hoger of gelijk zal zijn aan die van een portefeuille die bestaat uit eenmalige aankopen zonder abonnement.
Kunnen de bomen die ik via een eenmalige aankoop heb gekocht in mijn abonnement worden geïntegreerd?
Jouw bomenabonnement neemt niet weg dat je in het verleden aankopen hebt gedaan of dat je eenmalig bomen wenst aan te schaffen bij EcoTree bovenop je abonnement. Deze aankopen maken geen deel uit van het bomenabonnement zelf, maar hun ecologische en financiële waarde blijft geldig. Alle bomen, inclusief eenmalige aankopen en de bomen die bij je abonnement horen, worden geregistreerd in je persoonlijke account.
Kan ik mijn abonnement op elk moment stopzetten?
Je bent vrij om je abonnement op elk moment stop te zetten. Je kunt ons dit via e-mail laten weten. We sturen je vervolgens een opzeggingsformulier via e-mail. De opzegging van jouw abonnement wordt uiterlijk drie dagen na de terugzending van het formulier effectief. Je blijft uiteraard eigenaar van alle bomen die je eerder hebt aangeschaft.
Kan ik een abonnement als cadeau geven en hoe doe ik dat?
Zodra je een abonnement hebt genomen, kun je besluiten om het cadeau te doen wanneer je maar wilt. Om dit te doen, log je simpelweg in op jouw persoonlijke ruimte en ga je naar het tabblad "Abonnementen". Voeg de begunstigde toe en selecteer vervolgens het abonnement dat je wilt aanbieden. Je kunt er dan voor kiezen om de begunstigde op de hoogte te brengen door hem een cadeaubon per e-mail te sturen of door er voor te kiezen deze zelf af te drukken om hem persoonlijk te overhandigen. Noteer dat om het abonnement in ontvangst te nemen, de begunstigde de vermelde cadeaucode moet invullen. Je kunt de begunstigde er ook aan herinneren (een e-mail wordt snel verwijderd of komt in de spam inbox terecht, en een afgedrukte cadeaubon gaat makkelijk verloren). Als hij of zij zijn cadeaucode niet heeft ingevoerd, is het mogelijk om dit drie keer opnieuw te proberen (mits je het e-mailadres hebt ingevoerd), terwijl we jou ook telkens op de hoogte brengen.
Kan ik een bomenabonnement cadeau geven aan jonge kinderen die nog niet oud genoeg zijn om een persoonlijk account op EcoTree te hebben?
Absoluut! Je kunt dit op twee manieren doen; door een van de wettelijke vertegenwoordigers van het kind aan te wijzen en zijn of haar e-mail in te vullen, of door het abonnement op je eigen account te houden totdat de kinderen oud genoeg zijn om zelf een e-mail adres te hebben, en het weg te geven. Dit kan je doen vanuit je persoonlijke ruimte (in de rubriek 'abonnementen'). Om het cadeau te materialiseren kan je ook een cadeaubon creëren op het moment van de overdracht.
Ik geef een bomenabonnement cadeau. Krijg ik een cadeaukaart die ik persoonlijk kan afgeven?
Uiteraard is dat mogelijk. Wanneer je besluit om het abonnement over te dragen (vanuit je persoonlijke ruimte, in de rubriek 'abonnementen'), kan je een cadeaubon creëren. Jij kiest de afbeelding die het beste bij de gelegenheid past, schrijft de boodschap die je wilt en het enige wat je hoeft te doen is de cadeaubon afdrukken. Let op dat de begunstigde de cadeaucode moet invullen om het abonnement in ontvangst te nemen.
Kan ik mijn bomen weggeven en hoe doe ik dat?
Vanuit jouw persoonlijke ruimte kun je op elk moment beslissen om elke boom in jouw portefeuille cadeau te doen. Om dit te doen, log je simpelweg in op jouw persoonlijke ruimte en ga je naar het tabblad "Cadeaus". Voeg de begunstigde(n) toe en maak vervolgens zelf de selectie die je cadeau wilt doen. Je moet er dan voor kiezen om jouw begunstigden op de hoogte te brengen door hen een cadeaubon per e-mail te sturen of door er voor te kiezen deze zelf af te drukken om hem deze persoonlijk te overhandigen. Noteer dat jouw begunstigden de aangegeven cadeaucode moeten invullen om hun boom of bomen in bezit te nemen. Aarzel niet om de begunstigden er opnieuw aan te herinneren (een e-mail wordt snel weggegooid of naar de spambox gestuurd, en een afgedrukte cadeaubon gaat gemakkelijk verloren). Als zij hun cadeaucode niet hebben ingevuld, zullen wij hen er drie keer aan herinneren (mits je hun e-mailadres hebt ingevoerd), terwijl wij jou ook elke keer op de hoogte brengen.
Kan ik bomen cadeau geven aan jonge kinderen die nog niet oud genoeg zijn om een persoonlijk account op EcoTree te hebben?
Absoluut! Je kunt dit op twee manieren doen; door een van de wettelijke vertegenwoordigers van het kind aan te wijzen en zijn of haar e-mail in te vullen, of door het cadeau op je eigen account te houden totdat de kinderen oud genoeg zijn om zelf een e-mail adres te hebben, en het dan cadeau te doen. Dit kan je doen vanuit je persoonlijke ruimte (in de rubriek 'geschenken'). Om het cadeau te materialiseren kan je ook een cadeaubon creëren op het moment van de overdracht.
Ik geef bomen als cadeau. Krijg ik een cadeaubon die ik persoonlijk kan afgeven?
Uiteraard hebben we deze optie voorzien. Wanneer je besluit om de eigendom over te dragen (vanuit jouw persoonlijke ruimte, in de rubriek Cadeaus), wordt je gevraagd om een cadeaubon te creëren. Jij kiest de afbeelding die het beste bij jou past uit de verschillende opties, schrijft de boodschap die je wilt en het enige wat je hoeft te doen is de cadeaubon afdrukken. Noteer dat jouw begunstigden de vermelde cadeaucode moeten invullen om hun bo(o)m(en) in bezit te nemen.
Zijn jullie van plan om het aanbod uit te breiden naar andere delen van Frankrijk?
Het initiatief van EcoTree heeft alleen zin als het aanbod zich uitstrekt tot alle bossen die in moeilijkheden verkeren en die duurzaam gemaakt kunnen worden door iedereen ervan te laten genieten. Met dit in het achterhoofd wil EcoTree zijn aanbod uitbreiden naar het volledige Franse grondgebied.
Wat gebeurt als mijn bomen omvallen of ziek worden? Kunnen deze risico's mij benadelen in vergelijking met anderen?
Het doel van het EcoTree concept is duidelijk: door de financiering van bomen neem jij deel aan de ontwikkeling van een volledig bos en profiteer je volgens de algemene verkoopvoorwaarden van de opbrengst van de kap van dit bos. Het zou niet eerlijk zijn om het lot van jouw bomen door het toeval te laten bepalen. Dus zelfs als er iets met jouw bomen gebeurt, zal EcoTree nog steeds alle investeerders van de opbrengsten laten genieten, volgens de formule die in de algemene verkoopsvoorwaarden is vermeld.
Wat gebeurt er in geval van een bosbrand?
Gezien de huidige ligging van onze bossen (Bretagne, Sarthe, Île de France, Limousin), lijkt het risico op bosbranden van natuurlijke oorsprong vrij laag. Onze teams zijn echter elke dag op het terrein en waken over de duurzaamheid van de bossen.
Wat gebeurt er in geval van een storm?
Een storm is inderdaad het grootste risico voor dit soort investeringen en iedereen denkt daarbij aan de storm van 1999. Toch is het belangrijk om te weten dat een goed beheerd bos (en dit is precies wat we via de verkoop van onze bomen verkopen) perfect bestand is tegen zelfs de zwaarste stormen. De diversiteit van de bomen, de natuurlijke regeneratie in plaats van het kappen, de rol die aan de randen wordt toegekend, de identificatie van "windcorridors" en nieuwe digitale voorspellingsmodellen maken deel uit van onze regels voor goed bosbeheer, die de risico's aanzienlijk verminderen. Als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, raden wij je aan "Het bos in het kader van de stormen" te lezen. Het boek presenteert de resultaten van de studies en onderzoeken die zijn uitgevoerd en de lessen die zijn geleerd na de storm van 1999. We houden er absoluut rekening mee. Ten slotte introduceren we twee extra garanties: we bieden bomen aan op veel percelen op verschillende locaties om het risico verder te verminderen; en voor elke gekochte boom planten we er drie. Houd er tenslotte rekening mee dat je met de financiering van bomen bijdraagt aan de ontwikkeling van een heel bosmassief en dat je profiteert van de opbrengst van de kap van dit massief, in overeenkomst met de algemene verkoopvoorwaarden.
Bieden jullie ook verzekeringen aan?
EcoTree en haar bosbouwgroep zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en voor het geval dat zij niet voldoen aan hun verplichtingen voor een goed bosbeheer. De verzekering dekt ook alle schade die onder Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad valt, namelijk negatieve, ernstige en meetbare veranderingen in een natuurlijke hulpbron en/of de ecologische functies die deze vervult, bestaande uit schade aan beschermde bodems, waters en soorten, en natuurlijke leefmilieus. De risico's in verband met natuurrampen, brand en ziekte worden echter niet gedekt.
Hoe betrokken is EcoTree op het gebied van bosbeheer?
EcoTree en zijn bosbouwbedrijf doen er alles aan om jouw bomen in de beste omstandigheden te laten groeien, door middel van zorgvuldig beheer en onderhoud, waarvoor Vianney, bosbeheerder en medeoprichter van EcoTree, verantwoordelijk is. Dit vereist een bijzonder een strikt onderhoud van de bossen, zoals de behandeling van de paddestoelen, het kappen, het snoeien en uitdunnen, zodat jouw bomen worden geplant op een manier die hun optimale groei garandeert. Tenslotte zijn EcoTree en haar bosbouwbedrijf voorstander van een bosbouwkundige aanpak die "dicht bij de natuur" wordt genoemd. In deze filosofie wordt monocultuur vermeden, het plaatsen van verschillende leeftijdsgroepen binnen hetzelfde bosperceel aangemoedigd, voorkeur gegeven aan natuurlijke regeneratie boven kaalkap, een brute kap die onze bosbodems zou kunnen beschadigen vermeden, en een mengeling van loof-en naaldbomen bevordert om de biodiversiteit te verbeteren en bomen resistenter te maken.
Gebeurt jullie bosbouw op een beredeneerde en biologische manier?
Het bos is een levend milieu waarvan de integriteit, de stabiliteit en de welvaart sterk afhangen van de biodiversiteit. In deze complexe omgeving wordt het evenwicht behouden door de dieren, de planten en de bacteriën. EcoTree heeft het geheim van het bos begrepen: hoe complexer het bos - in structuren en microcontexten - hoe resistenter, multifunctioneler en dus productiever het op de lange termijn zal zijn. Daarom heeft EcoTree een type bosbeheer geadopteerd dat dicht bij de natuur blijft en gebaseerd is op een minimum aan bemoeienis en op het bevorderen van de weerbaarheid van het bos. Alles wat de natuurlijke werking van het bos veranderd, kan een negatieve invloed hebben op de werking van het bosecosysteem. Dit kan gebeuren door vermindering van de biodiversiteit van bepaalde boomsoorten, overmatige verjonging van het bos, overdreven vereenvoudiging van de bebossingsstructuur, aanzienlijke vermindering van dood hout, en vele andere manieren. Dat is de reden waarom EcoTree zich inzet om geen chemicaliën te gebruiken in de bosbouw. Tijdens het planten worden alleen natuurlijke meststoffen gebruikt. Bij de bestrijding van insecten maakt EcoTree gebruik van mechanische methoden, zoals hylobe, soortenmenging, gaas en vogelnissen, of bestaande biologische methoden, zoals de introductie van roofinsecten van fytofagische planten (karabijnkevers, kleridae, rizofagen, coccinelliden, asilide diptera, syrfidae, hymenoptera of formicidae). Voor de herten wordt er een natuurlijk afweermiddel, Trico (schapenvet), gebruikt. Tijdens de kapping wordt de reiniging handmatig en eventueel mechanisch uitgevoerd; er is in ieder geval geen chemische behandeling met glyfosaat nodig. Als er tenslotte antropogene verstoringen zouden optreden, zal EcoTree een benadering ontwikkelen die gebaseerd is op observaties en de veerkracht van de bossen. Uiteindelijk streeft het management van EcoTree ernaar om in harmonie met de wetten van de natuur te innoveren, en zo de natuurlijke productie van bosproducten en -diensten optimaal te benutten.
De officiële dingen

EcoTree-garanties

Financiële registratie

We zijn geregistreerd bij de Franse financiële autoriteit (AMF).

Geverifieerde groene impact

Ons rekenmodel om CO2 -opslag te berekenen is officieel geverifieerd.

100% duurzaam

Je bos is verzekerd, gecertificeerd en duurzaam beheerd.