Hoe werkt het?

Wie is EcoTree?

EcoTree is een bedrijf dat naar behoren is geregistreerd door de financiële autoriteiten in Frankrijk (AMF) met kantoren in Parijs, Brest en Kopenhagen. We zijn gepassioneerd door bosbouw en ons doel is om het mainstream te maken om boomeigenaar te worden en deel te nemen aan een duurzame ontwikkeling van bossen in Europa. Leer meer over ons

EcoTree is gespecialiseerd in duurzaam bosbeheer. We maken het voor iedereen mogelijk om boomeigenaar te worden. Maar hoe is het mogelijk om duizenden verschillende eigenaren op hetzelfde stuk land te hebben?

Dit is hoe het werkt

De structuur van EcoTree is gebaseerd op de Franse wet op het oppervlakte-eigendom, die werd gecreëerd in 1855. Deze wet stelde Franse wijnproducenten in staat om de wijnstokken (de planten) te verkopen, terwijl ze het eigendom van hun land behielden.

Vive la France!

Dit juridische onderscheid tussen eigendom is mooi wanneer het in de context van bosbouw wordt geplaatst, omdat het iedereen in staat stelt deel te nemen aan het boomplantavontuur voor een instapprijs van slechts €15. Wanneer je een boom koopt, behoudt de grondeigenaar het eigendom van de grond, terwijl jij de eigenaar wordt van de boom die in de grond is geplant.

“Elke klant bezit zowel een boom als een stukje oppervlakterecht. Zo geniet elke klant van een deel van de opbrengst van het kappen van volwassen bomen in het bos in kwestie. Dus terwijl je een bepaalde boom in het bos bezit, is je financiële rendement gespreid over het hele bos.”

Erwan Le Méné - Medeoprichter

Hoe is EcoTree opgebouwd?

EcoTree democratiseert en digitaliseert de bosbouw. We bieden iedereen toegang om boseigenaar te worden via ons platform. Onze bosbouwgroep (of een derde landeigenaar) is eigenaar van het land waarop de bomen voor jou beschikbaar worden gesteld om te kopen op ons platform.

Een antwoord op al je vragen

We zijn geregistreerd als tussenpersoon in diverse goederen (in het Frans: "Intermédiaire en biens divers") door de Franse financiële autoriteiten (AMF) en onze bossen zijn gecertificeerd door externe bosbouwdeskundigen. Om volledige integriteit verder te waarborgen, hebben we een ethische commissie van mensen met verschillende achtergronden opgericht.
We vervreemden steeds meer van de natuur. Dit is één van de grootste milieubedreigingen, zegt klimaatactivist George Monbiot. EcoTree verbindt je terug met de natuur. Er mogen dan wel heel wat initiatieven op de markt zijn waarmee je een boom kan planten door te doneren, maar boomeigenaar worden betrekt je op de lange termijn. Het belang van eigendom wordt door bioloog Garret Hardin beschreven in de "tragedie van de meent". Als het eigendom van bossen niet wordt verdeeld, laat je hun lot over aan de wet van de sterkste. En dat is precies wat we willen voorkomen, want bossen zijn van levensbelang voor onze aarde.
EcoTree past een benadering van duurzaam bosbeheer toe, bekend als 'dicht bij de natuur'. Het doel is om te zorgen voor goede omstandigheden voor de biodiversiteit en de leefomgeving van dieren in het bos, en tegelijkertijd een duurzame grondstof van hoge kwaliteit te creëren: hout. Dit doen we door gemengde boomsoorten in het bos en meerdere leeftijdsgroepen van bomen te hebben. We gebruiken geen chemicaliën in onze bossen en hebben meerdere biodiversiteitsprojecten in uitvoering in en nabij onze huidige bossen. Dergelijke projecten kunnen het herstel van een moerasgebied zijn of het creëren van gunstige omstandigheden voor bijen. Ons bosbeheer is gecertificeerd en we hebben een externe bosbouwexpert die ons werk volgt (van de Expert Forestiers de France).
EcoTree is gebaseerd op een model waarbij je niet alleen de aanplant van de bomen financiert, maar ook de financiering van duurzaam bosbeheer voor de bomen verzekert.
EcoTree is een volledig geïntegreerd duurzaam bosbedrijf. We bezitten land (of zetten een contractuele relatie op met derde landeigenaren), beheren bossen en bieden het platform waarop onze klanten bomen kunnen kopen en boomeigenaar kunnen worden. Dit stelt ons in staat om een ​​hoge mate van controle en kwaliteit van onze activiteiten te garanderen. We bieden onze klanten volledige traceerbaarheid van onze activiteiten. Wij verzorgen de geolokalisatie van jouw bomen, bosoverzicht, nieuws, dronevideo's, bosbeheerrapporten en nog veel meer zodat je de groei en het beheer van je bomen kunt volgen.
Het lijkt voor veel mensen contra-intuïtief om bomen te kappen. Is het niet beter om ze gewoon in het bos te laten staan? Bomen kappen hoeft echter niet hetzelfde te zijn als het vernietigen van een bos. Het is slechts een manier om het werk van de natuur te ondersteunen. Een boswachter is gepassioneerd door het bos en doet er alles aan om het te verzorgen. Hij selecteert nauwkeurig de volwassen bomen die klaar zijn om te worden gekapt. Hij vernieuwt het bos om plaats te maken voor nieuwe, jonge bomen. Hij kapt ook enkele bomen om gunstige omstandigheden voor andere te creëren. Een duurzaam bosbeheerplan ondersteunt de biologische diversiteit en verrijkt het leven en welzijn van het bos (en de dieren die er wonen zoals kikkers, insecten, vogels, herten, planten enz.). Het bos (of tenminste het bos waar je een wandeling in wilt maken) is het resultaat van de gebundelde krachten van de boswachter en de natuur. Dit is natuurlijk alleen het geval als je duurzaam bosbeheer toepast. Daarom kappen we nooit hele bosgebieden. We blijven dicht bij de natuur en grijpen net genoeg in om het bos gezond en rijk in leven te houden. Wanneer bomen worden gekapt, kunnen we een continue en efficiënte CO2-opslag handhaven door nieuwe jonge bomen te planten. En tegelijkertijd gebruiken we het houtmateriaal dat uit de kap is geproduceerd en verkopen we het als een duurzame grondstof om huizen of meubels te bouwen. Bij EcoTree planten we drie nieuwe bomen per gekapte boom. Meer weten over het bos en ons duurzaam bosbeheer? Lees onze blogartikelen hierover.

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op

Risico's en voorzorgsmaatregelen

Risico's & Uitleg
Risico's
Uitleg
Totaal kapitaalverlies
Dit is het risico van welke investering dan ook. Het is wettelijk verplicht dit te specificeren, wat een goede zaak is!
Faillissement EcoTree
Mocht EcoTree ooit ophouden te bestaan, dan zou het wat ingewikkelder worden. Hoe dan ook zal je de eigenaar blijven van je bomen en behoud je jouw rechten (inclusief de financiële), onafhankelijk van EcoTrees financiële situatie. Je hoeft je hier echter geen zorgen om te maken aangezien EcoTree een gezond bedrijf is met talrijke investeerders die het voortbestaan verzekeren.
Gebrek aan liquiditeit
Aanplant en eigendom van bomen is een investering op lange termijn. We snoeien de bomen als ze volwassen zijn, wat meestal na vele decennia zal zijn.
Inflatie
Als de houtprijs daalt, bestaat het risico van waardeverlies. Er kan echter ook een waardestijging optreden als de prijs stijgt.
De prijs van hout
De prijs van hout kan in de toekomst stijgen of dalen. Als we naar historische gegevens kijken, kunnen we bevestigen dat de houtprijzen gestaag zijn gestegen. Sinds 2004 bedraagt ​​de gemiddelde jaarlijkse stijging 2%. Hout is een zeer duurzame grondstof. Het is het materiaal van de toekomst!
Natuurrampen
Het is moeilijk om te anticiperen en natuurlijke gevaren en risico's te voorkomen, zelfs als er een duurzaam bosbeheerplan is opgesteld. Al onze bossen zijn verzekerd.
Belasting
Momenteel is er geen belasting op de meerwaarden uit de opbrengst van het kappen van je bomen. Belastingregels kunnen echter veranderen en gelden met terugwerkende kracht. Het is belangrijk om je financiële en juridische adviseurs te raadplegen over eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving. We zullen onze klanten informeren als dergelijke veranderingen zich voordoen. We raden aan om de fiscale regels te controleren van het land waar je woont.

Wil je meer weten over EcoTree, lees dan onze Kennisgeving of onze FAQ.