Faouët skoven, Frankrig

Gør naturen til en del af din fremtid

Hele verden har det bedre, når naturen og dens økosystemer trives - også din virksomhed. Støt vores biodiversitetsprojekter og hjælp os med at bevare, gendanne og forbedre biodiversiteten på vores unikke planet.

Læs mere!
Faouët skoven, Frankrig

Hele verden har det bedre, når naturen og dens økosystemer trives - også din virksomhed. Støt vores biodiversitetsprojekter og hjælp os med at bevare, gendanne og forbedre biodiversiteten på vores unikke planet.

Gør en forskel

Støt et biodiversitetsprojekt

Genplantning

reboisement

Vores genplantningsprojekter støtter skovejere, der mildest talt har haft noget at kæmpe med. Mange ulykker kan ramme en skov helt uforudset - klimaforandringer, brande, sygdomme og andre uhyrligheder. I Frankrig er 75% af alle skove ejet af private, og få af dem vil have ressourcerne til at genplante hele skoven på ny. Det er her, at vi kommer ind i billedet. Gennem en gennemgribende genplantning, genopretter vi skovens økosystemer og genskaber områdets økonomiske, biologiske og sociale funktion. Med din støtte, giver vi skoven livet tilbage.

Miyawaki-skove

miyawaki

Hvis du befinder dig i en urskov, vil du se en masse træer, som ikke er rørt af menneskehånd. Skovene er typisk tætte og et epicenter for biodiversitet. Den japanske botaniker, Akira Miyawaki, har udviklet en skovdyrkningsmetode, der kan skabe urskove på menneskerørt jord - og på kun 30 år! Miyawaki-skove vokser 10 gange hurtigere og indeholder 100 gange mere biodiversitet end konventionelle skove. Din støtte kan hjælpe os med at dyrke fantastiske skove efter Miyawaki-metoden.

Bier og beplantning

abeilles

Vi har sagt det før, og vi siger det igen. Bier er fantastiske væsener og helt afgørende for et sundt økosystem. Faktisk er 80% af den mad, som vi spiser, afhængig af biernes bestøvning. Alligevel er bierne udsat for alvorlige trusler - primært fra os mennesker. Hvert år forsvinder 30 % af biernes kolonier i Frankrig, og hele 70% af alle honningbibestande er forsvundet over de sidste 150 år. Men heldigvis kan vi stadig nå at vende skuden! Med et bisponsorat kan du hjælpe bierne med at skabe et rigt og velfungerende økosystem, hvor bierne kan bo i fred og ro.

Skovlandbrug

agroforesterie

Et skovlandbrug er et sted, hvor der både dyrkes træer og afgrøder på den samme jord. Metoden er skabt for tusindvis af år siden, og der er en grund til, at man stadig dyrker skove på denne måde. Skovlandbrug har biologiske fordele for både jord, naturressourcer og biodiversiteten - samtidig med at landmanden opnår et endnu bedre produkt fra sine afgrøder. Din støtte vil hjælpe os til at skabe flere af disse vidunderlige naturperler.

Vådområder og vandløbsskove

zone humide

Vandløbsskove, som er skove, der ligger langs floder og vandløb, er nogle af de mest levende og biodiverse steder i verden. Skovene skaber et trygt hjem for både land- og vandlevende dyrearter og renser ligeledes vandet og beskytter jorden mod erosion og oversvømmelser. Desværre er disse vidunderlige naturområder og skove truet af menneskernes urbanisering. Ved at støtte vores projekter, kan du sørge for, at vådområderne får lov at forblive et hjem for dyr og planter i mange år.

Hvorfor det gør en forskel

Opbyg en grøn forretningsstrategi

patrimoine

Lad naturen gå i arv

Den dalende biodiversitet på jorden kan betragtes som en decideret naturkatastrofe. Tag sagen i egen hånd og gør din virksomhed til en del af løsningen.

partie prenante

Lyt til dem, der lytter på dig

Forskning viser, at hele 78 % af forbrugerne og 76% af de ansatte er dybt optagede af, hvordan en virksomhed tager stilling til biodiversitet. Vis dem, at I er af den slags, der går forrest.

innovation

Bliv inspireret

Naturen inspirerer os konstant, og den kan ses i alt fra måden vi bygger tog på, til måden vi former vores svømmedragter på. Det skal man ikke tage for givet.

Er I klar til at hjælpe?

Sådan fungerer det

1

Vi hjælper jer med at beslutte hvilken slags sponsorat, der passer præcis til jer. Sammen skaber vi værdi for jeres virksomhed.

2

Alle vores projekter befinder sig midt i vores skove - de kan let findes på et kort og overvåges dagligt af vores eksperter.

3

I vil årligt modtage en aktivitetsrapport, der beskriver vores arbejde i detaljer. Arbejde, som er blevet gjort muligt af jer.

4

Alle vores biodiversitetsprojekter er skabt med en langsigtet horisont, så I vil kunne følge arbejdet med hvert enkelt projekt i minimum 20 år.

1

Vi hjælper jer med at beslutte hvilken slags sponsorat, der passer præcis til jer. Sammen skaber vi værdi for jeres virksomhed.

2

Alle vores projekter befinder sig midt i vores skove - de kan let findes på et kort og overvåges dagligt af vores eksperter.

3

I vil årligt modtage en aktivitetsrapport, der beskriver vores arbejde i detaljer. Arbejde, som er blevet gjort muligt af jer.

4

Alle vores biodiversitetsprojekter er skabt med en langsigtet horisont, så I vil kunne følge arbejdet med hvert enkelt projekt i minimum 20 år.

VIL DU VIDE MERE?

Bliv en del af vores fællesskab

Kristoff EcoTree

Her er Kristoffer.
Han kan hjælpe dig med at blive en del af vores voksende fællesskab.

biodiveristy

mere end 50000

Privatkunder
Contact us

mere end 1000

Virksomheder