Tag handling for at nå net zero med CO₂-kreditter

Køb verificerede CO2-certifikater baseret på naturbaserede projekter af høj kvalitet i Europa.

Certificerede CO₂-kreditter

Vi tilbyder projekter certificeret af Bureau Veritas og Label Bas Carbone.

carbon-page.carbon-credit-offer.card1.subtitle
Bureau Veritas

Franske og danske projekter. Metoden er tilpasset til EcoTree’s skovbrugsmodel.

Priser ved forespørgsel, afhængigt af det valgte projekt

carbon-page.carbon-credit-offer.card2.subtitle
Label Bas Carbone

Franske projekter, der er godkendt af den franske stat.

Priser ved forespørgsel, afhængigt af det valgte projekt

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi

Når vi designer en skovbrugsplan, estimerer vi den opfangede mængde kulstof ved hjælp af vores interne kulstofmetode, som er verificeret af Bureau Veritas. I modsætning til andre metoder er den specielt tilpasset til at repræsentere skovbrugssystemer med kontinuerlig skovdække.

Vi bruger vores viden og ekspertise inden for skovbrug til at finde de mest egnede områder i Europa til jeres projekt.
Vi udøver bæredygtigt skovbrug, hvor vi udtynder ældre, modne træer til tømmerproduktion. På den måde fortsætter skoven med at vokse og stå som et sundt økosystem.

Vi måler den faktiske mængde CO2, der opsamles gennem jeres projekt, hvert femte år, og giver jer verificerede ex-post-kreditter. Det giver jer faste beviser for jeres virksomheds handling og positive indflydelse på klimaet. Vi kombinerer jordmålinger og telemålingssystemer til at overvåge jeres skove, og vi hjælper jer med at kommunikere fremskridt med jeres interessenter.

who_we_are_page.section_values.heading

Oplev de projekter, vi udvikler med vores partnere

Opnåelse af netto nul i 2050

For at leve op til sine forpligtelser over for SBTi vil Just dække en del af sine scope 1- og 2-emissioner ved at købe ca. 60.000 kulstofkreditter. Disse kreditter er certificeret af Bureau Veritas og er placeret i franske skove ved hjælp af EcoTree-metoden, der er tilpasset blandet skovbrug med kontinuerligt skovdække.

EcoTree

Efter at have undgået og reduceret sine CO2-udledninger er United B gået i gang med et projekt, der skal opsamle de inkompressible udledninger fra scope 1 og 2, som anslås til 5900 Teq CO₂. Kulstofkreditterne er certificeret af Bureau Veritas og er placeret i franske skove ved hjælp af en metode, der er tilpasset skovbrug med blandede arter og kontinuerligt skovdække.

EcoTree

Genopretning af brændte skove - Label Bas Carbone

Med Earthion-programmet har Acer foretaget en dybtgående ændring af sin industrielle model for at reducere sin miljøpåvirkning. Acer har valgt at deltage i et restaureringsprojekt af den afbrændte skov i Ruaudin og har fået 1000 kulstofkreditter certificeret af Label Bas Carbone. Et bæredygtigt, sporbart og håndgribeligt projekt, hvor 6 hektar skov er blevet genoprettet.

EcoTree

Udregn virksomhedens CO₂-aftryk

Udregn virksomhedens CO₂-aftryk

Er I først lige begyndt på jeres bæredygtige rejse, kan vores CO2-beregner hjælpe jer med at få et overslag over jeres CO2-aftryk i dag. Hvis I allerede har en god forståelse af jeres emissioner, kan vi hjælpe jer med at kvantificere jeres behov og vælge et projekt. Uanset hvad hjælper vi gerne med at finde ud af, hvordan I kan nå dertil. Beregneren kan bruges til at estimere jeres emissioner inden for scope 1 og 2, som for eksempel udledninger fra brug af elektricitet, bygninger og digitale services. I kan også bruge beregneren til at gøre status over forretningsrejser, uanset om det er med bil eller offentlig transport.
Læs mere Læs mindre
luftfoto af lungeformet skov

Naturen tilbyder tusind og én måder at binde kulstof på

carbon sequestration
Indeks
CO2kuldioxid
Cbundet kulstof
Terrestrisk økosystem
Terrestrisk økosystem
Vådområder
Vådområder
Mangrove
Mangrove
Marine økosystemer
Marine økosystemer
Før I kan opnå jeres net zero-mål, skal I håndtere jeres resterende kulstofemissioner. EcoTree’s række af naturbaserede løsningsprojekter kan hjælpe med netop dét. Vi tager en holistisk tilgang til kulstofbinding, samtidig med at de hjælper biodiversiteten med at trives, og forbedrer lokale økosystemer. Vi leverer verificerede CO2-certifikater af høj kvalitet. Certifikaterne er baserede på bæredygtig skovbrug, genopretning af tørveområder og produktion af biokul i hele Europa. Mens priserne på kulstofprojekter stiger, kan I vælge at investere i en skov nu, som vil fortsætte med at binde kulstof i årtier i fremtiden.
Læs mere Læs mindre