Tag handling for at nå net zero med CO₂-kreditter

Køb verificerede CO2-certifikater baseret på naturbaserede projekter af høj kvalitet i Europa.

Certificerede CO₂-kreditter

Vi tilbyder projekter certificeret af Bureau Veritas og Label Bas Carbone.

carbon-page.carbon-credit-offer.card1.subtitle
Bureau Veritas

Franske og danske projekter. Metoden er tilpasset til EcoTree’s skovbrugsmodel.

Priser ved forespørgsel, afhængigt af det valgte projekt

carbon-page.carbon-credit-offer.card2.subtitle
Label Bas Carbone

Franske projekter, der er godkendt af den franske stat.

Priser ved forespørgsel, afhængigt af det valgte projekt

Naturen tilbyder tusind og én måder at binde kulstof på

carbon sequestration
Indeks
CO2kuldioxid
Cbundet kulstof
Terrestrisk økosystem
Terrestrisk økosystem
Vådområder
Vådområder
Mangrove
Mangrove
Marine økosystemer
Marine økosystemer
Før I kan opnå jeres net zero-mål, skal I håndtere jeres resterende kulstofemissioner. EcoTree’s række af naturbaserede løsningsprojekter kan hjælpe med netop dét. Vi tager en holistisk tilgang til kulstofbinding, samtidig med at de hjælper biodiversiteten med at trives, og forbedrer lokale økosystemer. Vi leverer verificerede CO2-certifikater af høj kvalitet. Certifikaterne er baserede på bæredygtig skovbrug, genopretning af tørveområder og produktion af biokul i hele Europa. Mens priserne på kulstofprojekter stiger, kan I vælge at investere i en skov nu, som vil fortsætte med at binde kulstof i årtier i fremtiden.
Læs mere Læs mindre

Sådan samarbejder vi

Step 1

Modellering

Når vi designer en skovbrugsplan, estimerer vi den opfangede mængde kulstof ved hjælp af vores interne kulstofmetode, som er verificeret af Bureau Veritas. I modsætning til andre metoder er den specielt tilpasset til at repræsentere skovbrugssystemer med kontinuerlig skovdække.

EcoTree

Step 2

Plantning og forvaltning

Vi bruger vores viden og ekspertise inden for skovbrug til at finde de mest egnede områder i Europa til jeres projekt.
Vi udøver bæredygtigt skovbrug, hvor vi udtynder ældre, modne træer til tømmerproduktion. På den måde fortsætter skoven med at vokse og stå som et sundt økosystem.

EcoTree

Step 3

Verifikation og rapportering

Vi måler den faktiske mængde CO2, der opsamles gennem jeres projekt, hvert femte år, og giver jer verificerede ex-post-kreditter. Det giver jer faste beviser for jeres virksomheds handling og positive indflydelse på klimaet. Vi kombinerer jordmålinger og telemålingssystemer til at overvåge jeres skove, og vi hjælper jer med at kommunikere fremskridt med jeres interessenter.

EcoTree

Udregn virksomhedens CO₂-aftryk

Udregn virksomhedens CO₂-aftryk

Er I først lige begyndt på jeres bæredygtige rejse, kan vores CO2-beregner hjælpe jer med at få et overslag over jeres CO2-aftryk i dag. Hvis I allerede har en god forståelse af jeres emissioner, kan vi hjælpe jer med at kvantificere jeres behov og vælge et projekt. Uanset hvad hjælper vi gerne med at finde ud af, hvordan I kan nå dertil. Beregneren kan bruges til at estimere jeres emissioner inden for scope 1 og 2, som for eksempel udledninger fra brug af elektricitet, bygninger og digitale services. I kan også bruge beregneren til at gøre status over forretningsrejser, uanset om det er med bil eller offentlig transport.
Læs mere Læs mindre
luftfoto af lungeformet skov

Vores CO2-manifest

Det frivillige CO2-marked kan være forvirrende. Retningslinjerne i vores CO2 Manifest hjælper jer med at træffe informerede beslutninger for jeres virksomhed.
Vi bruger meget tid på at tænke på CO2. Vores manifest er en måde for os at dele vores synspunkter og værdier på, starte samtaler og skabe opmærksomhed om emner som for eksempel "god" versus "dårlig" CO2-kompensation, vigtigheden af at reducere, og sporbare og verificerede handlinger.
Læs mere Læs mindre
Vores CO2-manifest

Meget mere end CO₂

EcoTree har en naturnær tilgang til skovbrug. Vi respekterer økosystemerne, støtter biodiversiteten og vores skove vil altid være permanente - vi foretager aldrig skovrydninger!

luftfoto af en skov

Bæredygtighed

Vi planter og vedligeholder træer af forskellige aldre og arter uden at foretage afskovning, for at fremme biodiversiteten og forbedre deres modstandsdygtighed. Vi driver ikke monokulturskove. I stedet planter og plejer vi blandede skove, der vokser over lang tid, og giver en bred vifte af naturlige levesteder for det lokale dyreliv. Vi bruger ingen pesticider eller herbicider. I stedet er vores spæde træplanter beskyttede af naturlige afskrækningsmidler eller midlertidige hegn.
Læs mere Læs mindre
foto af en fugl

Biodiversitet

Vi driver vores skove på bæredygtig vis for at bevare og fremme dyre- og planteliv og for at skabe naturlige levesteder. EcoTree er så meget mere end træer. Vores team af skoveksperter samarbejder med lokale partnere på vigtige biodiversitetsprojekter, som genopretter og bevarer lokal biodiversitet. For eksempel installerer vi bistader, planter blomsterenge og anlægger naturlige levesteder for det lokale dyreliv.
Læs mere Læs mindre
carbon_capture.card3.img_alt

Social indflydelse

Vi er forpligtet til at øge bevidstheden om bæredygtig skovforvaltning blandt skolebørn fra en tidlig alder på skolerejser. Vi arbejder også som partner i programmer, der har til formål at reintegrere folk på arbejdsmarkedet og erhverve nye færdigheder. Vi foretrækker altid partnere, der forpligter sig til mangfoldig og ligeværdig ansættelse.
Læs mere Læs mindre
carbon_capture.card4.img_alt

Lokale projekter

Vi udvikler kun projekter i Europa. Vi samarbejder direkte med lokale virksomheder og grundejere for at støtte den lokale beskæftigelse og udvikle den bæredygtige skovbrugssektor. Vores interne eksperter arbejder i lokale teams i nærheden af vores skove. De fleste projekter finder sted på områder, vi selv ejer, og de, der ikke gør, gennemføres gennem langsigtede partnerskaber med grundejere.
Læs mere Læs mindre

I støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Hos EcoTree er vi eksperter i kulstoflagring af høj kvalitet og standard. Når I udvikler projekter med EcoTree, hjælper I aktivt planeten ved at arbejde hen imod FN’s mål for bæredygtig udvikling, og bidrager til kampen mod klimaforandringer.

graphic glass of watergraphic exponantial arrowgraphic infinity symbolgraphic eye with an earth insidegraphic tree and birds